Gotlands Bildstenar är försedda med Runor…

Så över till en liten nyhet från Riksantikvarieämbetet, RAÄ. K-bloggen, myndighetens egen blogg, rapporterade för fyra dagar sedan om hur man äntligen börjat studera de Gotländska Bildstenarna med modern teknik. Som alla någotsånär bildade svenskar vet, är de huvudsakligen av kalksten, till skillnad från övriga Sveriges Runstenar – som är huggna i hårdaste granit !

Nu har det gått över 80 år sedan forskaren Sune Lindkvist kom med sin monografi av de Gotländska bildstenarna – sedan dess har det inte gjorts någon fullständig genomgång överhuvudtaget. Men nuförtiden kan man skapa 3-D modeller med Laserskanning, granska stenytan med nya tekniker för bildanalys och frigöra små, små huggmärken och nästan totalt bortvittrade runristningar, som ingen forskare tidigare haft någon aning om…

Jodå – detta kalkstensblock är försett med en hel run-bård

Magnus Källström, den allra skickligaste av Sveriges runologer, kan som vanligt berätta mer om de tekniker som använts. Men – själv frågar jag mig om de upptäckter man nu gjort, egentligen är så ”nya” – låt vara att man idag har mycket, mycket bättre analysverktyg och kan bygga upp databaser över foton, inscanningar i 3D och annat, vilket kan rädda stenarna från framtida slitage och förstörelse i form av ren vandalism – något som blivit allt vanligare och vanligare på Fastlandet, i och med att vi fått in fler befolkningsgrupper i landet som inte hör hemma här, och individer som överhuvudtaget inte borde bo eller vistas i Sverige.

Kalksten är i alla händelser mycket ömtåligare och känsligare för vittring än granit och gnejs. Själv har jag ofta undrat över kanterna – helt utan bildmotiv – på de kända bildstenarna från Ardre, till exempel – som tidigare varit utställda på Statens Historiska Museum i Stockholm, men som inte längre får visas för allmänheten, utan står undangömda och bortglömda i magasin, eftersom museét mest förvandlats till ett slags tafflig konsthall.

Kan det vara så att de sprickor, svaga konturer och annat vi ser på Ardre-stenarnas kortsidor eller ”avskavda” ytor kan ha haft runor, fast ingen vetat om det ? Vem vet vad RAÄ:s projekt ”Evighetsrunor” och laserscanningen till sist kan avslöja ? Vår etniskt svenska kultur finns inte till bara för idag, utan för evigheten ! Stenar kan krossas, men man kan inte krossa ett helt folk som känner sig som ett folk, och som fortsätter vara just ett folk…

Midsommaren fortsätter

Det har varit en förhållandevis lugn Midsommar i Sverige, gudamakterna ske pris och lov. Jag hoppas att ni inte dekat ned er med ”fornsed” och andra avarter, utan hållit Asatron i ära. Från Småland rapporterar en av mina läsare, att SR statsradion, nu sagt att den svenska Midsommarstången skall vara fransk. Jag känner inte nämnvärt för att kontrollera sanningshalten i ett såpass idiotiskt påstående.

Nejdå – trots 2500 fynd är Historiska Muséets utställning inte alls ”störst i Världen” – andra Nordiska länder har rikare Museibestånd..

Från en av Svenska Dagbladets omnämnanden av Historiska Muséets senaste utställning om Vikingatiden noterar jag att denna, enligt den kvinnliga journalist som skrev eländet, skulle ”synliggöra Vikingarnas slavhandel”. Man undrar genast hurså, och om det alls är möjligt – inga artefrakter överhuvudtaget har mig veterligen någonsin hittats, som utgör någotslags belägg för träldom i Norden, så det är i vanlig ordning osäkert, vad denna PK-tidning baserar sitt sedvanliga gallimatthias på – jag tänker då inte länka till det hela, men rekommenderar istället att ni söker er till Danmarks Nationalmuseum i sommar. Deras utställning innehåller nämligen långt fler än de 2500 föremål som visas i Stockholm, och därmed är den svenska utställningen inte alls ”Den största i Världen” som man felaktigt hävdar. Både Danmark och i viss mån Norge har en oerhört rikare arkeologi från sen Järnålder än vi här i Sverige, och det går inte att förneka.

Jim Lyngvild, Dansk Asatroende, gjorde denna rekonstruktion av Drottning Thyra Danabot..

Från Norge rapporterades kort före Midsommar att en privat donation i Norge säkrat 200 Miljoner NOK till det nya Vikingamuséet i Oslo, som kommer överträffa det svenska med hästlängder. Men intresset för vår gamla kultur, och hela det kulturarv och den sunda religion vi Hedniska, Etniska Nordbor representerar, är i växande – och det kommer aldrig ta slut.

Låt oss till sist hoppas på Nyval, och bättre tider för vårt eget land. Vi behöver en ny Regering mer än någonsin, och ju snabbare den kan tillträda och få arbetsro, ju bättre. Till sist kan också rapporteras, hur en mentalsjuk Somalier utan förvarning huggit ned en liten pojke och hans föräldrar, samt svårt skadat fem andra människor på öppen gata i Würtzburg, Tyskland.

Galningen skrev ”Allahu Akbar” medan han gick till attack – exakt samma valspråk översatt till svenska, som den nuvarande ”ärkebiskopen” i den ”Svenska” Kyrkan valt till sitt. Polismyndigheter i Bayern uppges nu utreda de religiösa motiv som föranlett mördandet, och det bästa vore väl, om dylika religioner totalt förbjöds. Som bekant stöder också vår ”ärke” någonting och den organisation hon företräder extrem islam, och man har noterat att galningens tillvägagångssätt var exakt detsamma som den Eritreanske mördaren på IKEA i Västerås använde år 2015. När – frågar jag er – blir vi någonsin fria från dessa Monoteister, och allt de religiösa gift deras skadliga religioner representerar ? När ??

Deras gud och deras religionsuppfattning fortsätter att hota hela den fria Världen, och den kan aldrig någonsin ”integreras” med värdegrunden i moderna, civiliserade stater, där Polyteismen borde få härska – för Polyteism är detsamma som sann tolerans – men mördares närvaro kan aldrig tolereras !

Jag tillönskar er, alla mina läsare – en trevlig, kunskapsrik och givande sommar – denna blogg kommer snart att göra ett uppehåll för städning av artikelarkivet