Ska extrema Monoteister och Terrorister ha Statsbidrag från (S) Regeringen ?

I förra veckan har debattens vågor gått höga i alla svenska media, sedan det visat sig hur personer, tillhörande IS eller den sk ”Islamska Staten” fått frikostiga statsbidrag från Regeringen Löfvén. Samtidigt med detta ansöker också den extrema och fanatiska kristna sekten ”Jehovas Vittnen” om att få statsbidrag i Sverige, trots att den redan fått avslag tre gånger.

SVT – Statstelevisionen i Sverige – kunde för tre dagar sedan berätta om en undersökning från Försvarshögskolan, som gjorts på uppdrag av Finansinspektionen. Minst 300 av de IS-terrorister, som numera använder Sverige som ”hemmabas” och rekryteringsplattform, och som varit ned i Syrien och krigat på IS sida, har fått bidrag från Regeringen Löfvén. Det har helt brustit i samhällets kontroll av de här personerna.

Samtliga, alltså 100 %, varenda en av de individer som nu granskas har tillvältrat sig stora summor i bidrag.

Vanligast är bidrag som kommer från Försäkringskassan så som bostadsbidrag, barnbidrag, studielån, underhållsstöd och föräldrapenning. Det är också vanligt att personer som befinner sig i Sverige får bidrag som de därefter skickar ner till de personer som befinner sig i konfliktområdet. – SVT, 2017-03-09

Dagens Nyheter och flera andra media har också tagit upp exakt samma nyhet. I DN kommenterar Finansministern och i SVT får till och med Skolministern kommentera Försvarshögskolans utredning, hur det nu kan komma sig. Borde det inte snarare vara Utrikesministern, Försvarsministern eller Stefan Löfvén själv, som kommenterar detta ? Men, de ansvariga tiger som muren och döljer sig bakom andra Ministrar, som nu skickas fram och får uttala sig i media..

Skolministerns koppling till frågan är svår att förstå, men möjligen rör det sig här om sk ”ensamkommande”, dvs unga män over 18 år i fullt vapenför ålder, som i stora skaror visat sig komma till just Sverige, under förevändning att de skulle vara ”barn”, och som senare visat sig ”pendla” fram och tillbaks till Syrien på ”semester”. Minns också det mycket märkliga fallet med Generaldirektör Åke Göransson, som jag skrivit om tidigare – en av Regeringens egna Myndighetschefer, som uppträtt mycket ”kuriöst”.

Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan säger att bättre myndighetssamverkan behövs, och det är ju en ganska klar slutsats. Skolministern sager såhär till SVT:

– Det är förstås fullkomligt oacceptabelt. Inga statliga medel ska användas till något som är i närheten av terrorism. Vi tar tag i det här omedelbart. Vi förbereder redan nu att gå till riksdagen och säkerställa att regeringen får möjlighet att se till att man inte kan betala ut så stora summor samtidigt, säger Anna Ekström (S).

Man får väl då som enskild medborgare bara hoppas, att den här Regeringen lyckas med sina ”förberedelser” – och kan vi tro att man rent av, händelsevis; försöker att komma med ”åtgärder” så småningom ? Det är ju faktiskt valår om två år, ungefär. Vi minns alla hur vice Statsminister Romson, som företräder de ”Gröna” Kommunisterna i Miljöpartiet, ställt sig rakt fram och ylat och gråtit i den svenska Riksdagen, därmed demonstrerande sin egen maktlöshet att förhindra, när terroristerna ”flyr för sina liv” genom att söka sig till Sverige.

Är Regeringen Löfvén och dess talesmän egentligen vuxna nog att hantera den situation som råder vårt land?

Samtidigt har det nu framkommit, att Jehovas Vittnen, denna fanatiska, dörrknackande kristna sekt, åter söker bidrag från den svenska Regeringen, och även de vill åka med på den (S)-märkta bidragskarusellen, som bara fortsätter snurra och snurra.. Den Irländske katoliken Oisin Cantwell (he can’t be well… that Oisin..) stöder dem via Aftonbladet, och avslöjar hur sekten försökt mygla till sig pengar av kulturdepartementet, tre gånger sedan 2007. Jehovas Vittnen är kända för att bland annat ha vägrat ge barn blodtransfusioner, vilket är en allvarlig hälsofara. Man har uppmanat sina medlemmar att vägra rösta i demokratiska val, och även på alla andra upptänkliga sätt bekämpat de normala värderingar, som annars råder i det svenska samhället.

Nu har dessa fanatiska kristna förlorat ett mål i Regeringsrätten, sedan de för tredje gången ifrågasatt Kulturdepartementets beslut.

Till och med Oisin Cantwell tycker att det är fel, så katolik han är:

Frågan är vad som händer efter det tredje nederlaget. Kapitulerar regeringen? Eller är nytt trixande att vänta?

Varje år fördelar Nämnden för statligt stöd ungefär 90 miljoner kronor till de drygt 30 samfund som regeringen anser ha rätt till bidrag.

Det ställs krav för att komma ifråga. De religiösa organisationerna förväntas bland annat verka för jämställdhet mellan män och kvinnor samt ”klart markera avståndstagande från antidemokratiska strömningar”.—

Just konsekvens går det emellertid inte att förknippa vare sig nuvarande eller tidigare regeringars agerande i denna fråga.

Det är dags för denna fars att upphöra.

Kom ihåg att massgravar med 800 barnlik från Katolska barnhem på Irland hittats nyligen, och att dessa institutioner ännu står under Irländska statliga myndigheters undersökning. Och varför brast det så i myndighetskontrollen även på Irland, där barn dog i stora hopar, till långt in på 1960-talet. Hur kom det sig, att kommunala myndigheter, läkare, socialsekreterare, barnavårdsnämnder och alla andra på Irland bara kunde missa allt detta ? Var det inte för att de kristna fått alldeles för stort inflytande i samhället, och trängt sig in också i själva Statsapparaten hur skulle man annars kunna dölja alla dessa dödade, mördade och vanvårdade barn ?

Kulturministern – som fått ansvaret för Terroristbekämpningen – det skulle knappast kunna hända i ett annat land – vanligen är det väl Justitieministrar, eller kanske en och annan Inrikesminister som får ansvar för sådant – har nu ställts inför Konstitutionsutskottet, sedan det visat sig att hon ljugit rakt fram inför svenska medborgare i SVT, Statstelevisionen.

Vart är Sverige egentligen på väg ? Var kommer allt detta daltande med Monoteister och deras orimliga religioner ifrån ??

Anna-Lena Lauren hävdar: Svenskt kulturliv under politisk CENSUR och ÅSIKTSFÖRTRYCK…

Ja, ni läste rubriken ovan rätt, godvänner. Anna-Lena Lauren, annars uppburen Rysslandsexpert i Dagens Nyheter – hon skrev nyss om att Folkligt Motstånd kan vara en mänsklig plikt – anser på fullt allvar, och utan att på minsta sätt skämta eller vara ironisk, att Kulturlivet i Stefan Löfvéns och Miljöpartiets Sverige blivit som i Putins Ryssland.

Efter gårdagens sista drapa (se föregående inlägg) så trodde jag själv att det bara var på Landstinget i Uppsala där Censur och förtryck av oliktänkande härskar, och man börjat förfölja offentlig konst, göra absurda jämförelser med nazismens 30-tal och annat sådant, och stämpla varje form av avvikelse som ”rasism, påstå att folk ”brutit emot Värdegrunden och måste straffas” och så vidare…

4DD9A86844E0081BE1008000AC193D36

Förstår du Löfvéns och Miljöpartisternas eviga PK-tugg ?

Men Anna Lena Lauren vet bättre än jag. Hon är politisk expert, och akademiskt skolad i dessa ämnen – jag förutsätter allra minst, att hon har en rejäl examen i Statskunskap, vilket hon faktiskt borde ha.  Hon har hittat ovedersägliga bevis, säger hon – och ”det är bara att googla” så kommer de fram i dagsljuset, men vad man ser, är verkligen inte vackert. Demokratins förruttnelse har spritt sig ända upp på Regeringsnivå – och sitter på Ministerplats – det är inte bara Landstingen, Länen eller Regionerna som är problemet här, för:

Men en sak är faktiskt omöjlig att försvara om man lever i en demokrati. Det går inte att ha en kulturpolitik där avfällingar från den rätta läran ska utsättas för ”konsekvenser”. Så står det svart på vitt i rapporten ”Kulturen. Det fjärde välfärdsområdet”, som utgavs av Miljöpartiets kulturpolitiska arbetsgrupp 2015.

Partiet som innehar kulturministerposten sätter upp ”kvantifierade mångfaldsmål, med sanktioner och konsekvenser från huvudmän om målen inte uppnås”.

Då är vi inne på en överideologi som ger en Rysslandskorrespondent otrevliga konnotationer. Bolsjevikernas kulturpolitik frös obönhörligt ut avfällingar från den rätta läran. Också dagens genomideologiserade ryska kulturpolitik visar med all önskvärd tydlighet varför politikerna ska hålla tassarna borta från vad till exempel museer sysslar med. — —

I sin bok ”Det sista museet” citerar Johan Lundberg rapporten ”Museerna och mångfalden”, som har getts 2014 ut av Riksutställningar, en statlig myndighet. Där står bland annat att de som inte delar den rätta synen på inkludering och tillgänglighet ska ges möjlighet att ”kliva av”.

Men ett antal debattörer i svenska medier påstår fortfarande att hela debatten om identitetspolitik är en anka och att de sakförhållande som går att hitta svart på vitt i originalkällor inte existerar. (Anna Lena Lauren i DN 2016-10-13)

indexSe upp för Anna-Lena – Hon har fått HEDNISKA TANKAR – snart kommer man att TYSTA även henne (minns ni Politkovskaja ?)

Nåja – vi kanske inte ska göra några direkta förutspåelserDagstidningar brukar vara dåliga Völvor – men även strängt katolske Erik Helmerson verkar vara någonting på spåren, när han skriver om hur till och med Medeltidsmuséet i Stockholm vanställer och rådbråkar historien, ty:

Bara för att jag är astmatiker antas jag på Medeltidsmuseet önska mig en avdelning om förtrycket av lungklena i 1200-talets Stockholm. Men få saker skulle intressera mig mindre, det är medeltiden jag är nyfiken på, inte astma.

Detta skrev han långt innan mina observationer om Birkaflickan (se tidigare inlägg) och hur SVT vanställer sanningen om Birka, genom att hävda att det skulle vara någotslags slavläger, inte en Handelsplats.

Naturligtvis använder sig Helmerson av halvkvädna visor, och icke utsagda undermeningar – för här har det ju varit Historiska Muséet, inte Medeltidsmuséet nere i Riksdagens källare som det varit fråga om. Men andemeningen är klar: Regeringen Löfvéns fasoner är just medeltida.

o_1a4armmcm1cegjfm3a819r012se11Du har inte varit Normkritisk nog, eller omfattat rätt sorts Stjärt-sex… Nu ska du (S)teglas till DÖDS, herr Lundaprofessor !

Stefan Gudmunsson i Svd, ni vet han vars kollega Ivar Arpi skrev ”Amon Armath är all Asatro du behöver” och avslöjade de Miljöpartistiska lögnerna bakom ”forn sed” har nyligen observerat hur Mona Sahlin, regeringen Löfvéns fd sk ”Terror-samordnare” som nu står under förundersökning för korrruption, gått med i ett demonstrationståg där deltagarna öppet burit omkring på Hakkors, och bränt Staten Israels nationalflagga.

lo%cc%88fvenliksigsja%cc%88lv

 

Från Asatrogna i USA kommer idag en liten kommentar om innebörden i ordet rasism, vilket jag tycker har mycket stor bäring på den aktuella svenska debatten. Bloggen ”Jön Upsals Garden” skrivs av en mycket kulturkonservativ herre (nåja, han är i alla fall inte Odinist) vars åsikter jag inte alltid delar annars, men hans argumentation i vissa sakfrågor är av och till riktigt vettig.

Racism–and sexism–are not about color or gender; they are about Power! They can thus afflict anyone of any gender, color, community, culture, or country, who craves power above the need to respect the Other. At the heart of racism (as well as sexism) lies the concept of group competition–the quest for power.

What is power? Power in its essence is the capacity to act.

Det är just den friheten – friheten att själv få tänka, friheten att själv få handla – som Regeringen Löfvén just nu försöker ta bort från alla Muséer, alla Universitet, alla Högskolor, alla Kulturinstitutioner över huvud taget.

Denna Regering, denna ”Hängbröstvänster” som jag kallar den, och alla dess blinda hantlangare fortsätter utöva sin censur, sitt kulturella förtryck.

Men – nu är de avslöjade, och allt fler och fler människor i detta land börjar tröttna på dem. Jag ser att mina egna ord och tankar burit frukt, också hos ledarskribenterna och den svenska journalistkåren. Det må vara en framgång i det lilla, men fler framgångar kommer.

fadernas-gudasaga