Dagens hedniska tanke

Kristna flickor kommer till himlen. Hedniska kvinnor kan komma HUR LÅNGT SOM HELST….