Föreläsning med Fjollan Federley avblåst – Känd Center-pedofil påstod sig tala om ”Svenska Värderingar”

Fjollan Fredrik Federley (C), bekant för att ha varit sammanboende med en av de allra värsta pedofilerna i hela landet, och för sitt ständiga ivrande för att pedofili och övergrepp emot barn ska bli tillåtet i vårt land, har varit på tapeten igen. I december kom det fram hur han börjat sällskapa med en annan, dömd sexualförbrytare som ertappats med flera ytterst grova brott emot barn. Hans nya vän är bland annat dömd för två fall av våldtäkt mot barn, två fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn och ett fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Efter att denne kriminelle individ hälsat på Federley hemma i hans nya bostad i Dala-Floda, har Fjollan Federley gett sig ut för att hålla föredrag i Svenska Kyrkans lokaler i Mölndal.

Ska vi tillåta, att pedofilvänner som de här försöker styra över hela vårt land ?

Federley påstår sig stå för ”liberalism” och ”svenska värderingar”. Sedan när ingår det i ”svenska värderingar” att bejaka sexövergrepp emot barn ? Sedan när överensstämmer det med kyrkans lära, en lära som Federley själv så sent som förra året i skrift betecknat som ”goja” och ”hokuspokus”. Föreläsningen hölls rakt fram i Mölndals Kyrka den första februari, alltsammans med Svenska Kyrkans välsignelse, något som väl är ett argument för att GÅ UR denna Svenska Kyrka och aldrig någonsin mer ha något med den att göra överhuvudtaget… Vem vill förresten stötta en organisation, som bjuder in sådana föredragshållare ?

Lyckligtvis har många svenskar visat sin avsky för den politiker, som nu borde fråntas sitt svenska medborgarskap och utvisas ur landet – för åsikter som hans, kan inte och skall inte vara tillåtna att framföra i Sverige. Barn och ungdomar har rätt till skydd emot sexuella övergrepp, det förutsätter till och med FN:s deklarationer. Kyrkoherde Stefan Risenfors, 64, konstaterade i Mölndals-Posten att flera föreläsare nekat att komma till kyrkan, när de fick höra att Fjollan Federley skulle vara där. En maskerad patriot tog sig också in i lokalerna, och blåste av arrangemanget med en Vuvuzela – festligt nog åkte alltså Herr Federley på en riktig blåsning !

Tutom Gjallarhorn ! Fredrik Federley skall TYSTAS, han skall ÖVERRÖSTAS !

Hedniska Tankar vill med detta inlägg hylla den okände hjälte från Mölndal, som gjorde det enda rätta. Människor som försvarar pedofili och sexövergrepp har förverkat sin rätt till yttrandefrihet, och sådana åsikter både kan och SKALL bekämpas – Det bästa vore väl om Herr Federley permanent fick lämna vårt land för all framtid – Han har ju varit verksam som parlamentariker i Bryssel och har många, många vänner där – men än så länge verkar det vara för mycket att hoppas på… Och att de kristna i Sverige försvarar en sådan person.. bär också syn för sägen… Hur överensstämmer det med ”Bibelns lära om Kristus” som Viktor Rydberg en gång skrev om ?

Angående Centerpratiet…och dess ”ledarskap”

Citerar för dagen ur den svenske diplomaten Stig Ramels biografi över Gustav Mauritz Armfeldt, en man som på sin tid blev utnämnd till Landsförrädare i Sverige, men som i Finland blev Tsarens förste Generalguvernör – och som räddade Svea Rikes Lag åt Finland, i och med att den tack vare honom och andra fick fortsätta gälla på Finskt territorium, 1809 – 1917:

Processen fungerar i stora drag på följande sätt. Ledaren har satt upp ett mål som så småningom blir en fix idé. Den underlydande organisationen matar in i beslutsunderlaget den information som understöder den fixa idén, som snart förvandlas till begreppet ”Strategisk Plan”. Medvetet eller omedvetet filtreras i växande omfattning den information bort, som talar för att strategin är så dåligt underbyggd, att kartan inte alls längre stämmer med verkligheten. Allt tolkas i det ljus som behövs för att beslutet ska bli det som ledaren avser. De som opponerar sig betraktas som ynkryggar och fega personer, och förlöjligas i de interna gruppdiskussionerna. om sedan förverkligandet av planen leder till nederlag, får rådgivarna bära skulden. Den eventuella segern tillhör chefen.

Armfeldt, med en byst av Gustav III – det ryska krigets skapare…

Studera nu det sätt, på vilket det dåliga ledarskapet inom Svensk Socialdemokrati eller- än mer uttalat – Annie Lööfs centerparti fungerar. Också där ser vi detta typexempel på dåligt ledarskap överhuvudtaget, eller en mer eller mindre psykopatiskt lagd människa, som omger sig med idel ja-sägare.

Hur gick det till, när de fyra ”Centerkvinnorna” plötsligt skulle väcka åtal emot Eskil Erlandsson, något som hela tiden skedde med Annie Lööfs goda minne och särskilda understöd, eftersom hon påstod sig ”vara aktiv inom kvinnofrågor” ?? Eskil Erlandsson friades två gånger av svenska domstolar, den andra gången i Hovrätten. En av ”centerkvinnorna” hade den goda smaken att hoppa av..

Varför kom en sådan som Fredrik Federley plötsligt till makten inom Centerpartiet ? Hur kunde han utses till hela Sveriges EU-ambassadör i Bryssel, och varför ”märkte” ingen vad som höll på att ske, särskilt med det adopterade barnet inom Fredrik Federleys egen lilla ”Regnbågsfamilj” i Dalom ?

Lööf visste – men hennes fixa idé var att allt allt allt som luktar Bondeförbundet eller Erlansson, skulle bort.

En ”idée fixe” med andra ord.

Är hon en sannolik eller bra kandidat för Statsministerposten i vårt land, som vissa på fullt allvar hävdar ?

Hade en person som Mona Sahlin tett sig ”valbar” på posten som Socialdemokratisk Statsminister ? Hade en tidvis ”nykter” alkoholist eller radikalfeminist som Gudrun Schyman, gjort sig bra på en sådan post ?

Jag skulle våga påstå, att samtliga av dessa  är ”Unelectable” som på sin tid en viss Donald Trump.