”Welcome to Chippendale’s” – SvD:s recencent får KULTURPRIS – ”Ganska Lilla Särimner i TRÄ”

”Trendkänslige Recensent – här är vi nu igen !
Blunda hårt och gapa stort – ett gyllene regn, min vän !”

Även en dålig recension är också en recension – men vi kör på som vi alltid gjort !
Vi ses i afton, ta med filtar – det kan bli kallt !”

– sagt och sjunget av popgruppen ”The Kristet Utseende
med anledning av recensionerna av deras skiva ”Pervogenesis” 8 November 2013

 

Frågan är om Jan Söderqvist – en av Svenska Dagbladets filmrecensenter – inte är ett kulturpolitiskt geni. Vi här inom Samfundet Särimner vill gärna belöna honom för hans insatser och vad han gjort för oss alla den dag som idag är, så därför skänker vi honom på stående fot ett fint Kulturpris för år 2023, nämligen ”Ganska Lilla Särimner i TRÄ” som är den lägsta graden av den förtjänst-orden vi brukar utdela – när förtjänta personer dyker upp. Övriga grader är – som i säkert vet – Särimners Stora Pris, Riddarkorset av Särimner, Riddarkorset av Särimner med Svärd, Riddarkorset med Eklöv och Svärd (fortfarande av Särimner – glöm nu inte det !) och därefter Stora Riddarkorset av Särimner med Eklöv, Svärd och Briljanter. Den senare utmärkelsen är ytterligt sällsynt, och tiotusentals år kan förflyta mellan dess utdelande.

Saadan er det en rigtig Fliseknuser !

Hittills har endast och endast bara en enda person någonstans, någonsin förlänats den högsta utmärkelsegraden, och det är Jim-Martin Alexandar Konstantin Falke-Skjold Wegener Lyngvild – i Danmark, naturligtvis – för det landet är för det första yndigt, och för det andra Frejas sal – så det så !

Men – i det som skall vara en recension av åter en amerikansk B-film från Hollywood, hårt upphausad på kommersiella affischer på snart sagt varenda busshållplats i Sverige – så har Jan Söderqvist tagit till en hel del ord, som vi aldrig trodde att han kunde säga eller skriva – allraminst i en av etablissemangets media. Visserligen skriver sig SvD i likhet med Vänsterblivna DN fortfarande som en ”oberoende liberal” tidning, men såhär skriver Söderqvist faktiskt, helt appropå:

 

Livet är delvis att betrakta som en serie av transaktioner. Inte sällan är pengar inblandade; pengar är det bränsle vi alla behöver för att driva hela den cirkus som är vår tillvaro. Har vi ett överskott av pengar, använder vi det för att byta till oss vad vi antingen behöver eller gärna vill ha. Alldeles ovanligt är det då inte att det pengarna byts mot är sex, som folk inte tycks få nog av.

Om detta har samhället ofta åsikter och för att stävja detta finns på sina håll en restriktiv lagstiftning. Sex bör och får inte utgöra en bytesvara, anser många. Sex är, enligt detta synsätt, något skirt och vackert som växer fram mellan två människor som är förälskade i varandra, varför myndigheter menar att det finns godkända och icke godkända skäl att utöva sex. Skälen bör alltså prövas. Sex av fel skäl ska bestraffas. Även om det inte verkar hjälpa.

Just det. I ett totalitärt samhälle, styrt av Monoteistiska religioner, Hängbröst-feminism (som i det svenska, (S)-märkta fallet, där Nomeklaturan styr) eller extrema politiska ideologier – där är allt sex statligt reglerat – och det här med pengar, makt osv – nej fyy fyy – det får vi inte gå in på.

Nu vet vi inte riktigt var herr Söderqvist står – möjligheten finns ju att han är lätt ironisk, liksom ”The Man who Japed” i en av Philip K Dicks gamla romaner – ifall jag nu själv skulle ge mig på att rekommendera eller recensera något annat än en B-film, alltså i det här fallet en dålig pocketbok, men icke förty skriver Wikipedia om den bok jag läste redan år 1985, det år Tredje Världskriget skulle ha brutit ut, och en regim av kristna sydafrikaner och ultra-feminister à la Centerpartiet skulle ha tagit makten – fortfarande enligt samma bok…’

Kärringstaten – ”Akbar Annies” och Amanda Linds eget lilla välde – Känner ni till den, goda medborgare ? (För det är ni väl ??)

Ja Boo Hoo Hoo Me Too !

 

Och från Wikipedias artikel angående ”The man who japed” (om en man som bara ägnade sig åt symboliska protester, likt på sin tid Alkibiades, som heller aldrig skadade en enda människa) citerar jag för dagen helt frejdigt:

Punishable offenses include mild public cursing, kissing a non-spouse, absenteeism from community meetings and the commercial display of neon signs

Risken är stor att det kommer gå mycket, mycket illa för Herr Söderqvist. Nomenklaturan kommer att ta i tu med honom, på det ena eller andra sättet – det är vi förhållandevis säkra på. Man kommer frånta honom hans arbete på Svenskan, och se till att han aldrig, aldrig får skriva några artiklar där mer. Så kommer attackerna emot hans bostad, det blinda våldet när någon ger sig till att sparka på hans hund under söndagspromenaderna, repandet av lacken på hans bil, och så telefonsamtalen om nätterna, stenarna genom fönstret. Så den första skjutningen, en vacker dag om våren eller sommaren. 2023 eller 2024 ?

Allt det där har jag själv varit med om redan, liksom många många andra i vår kära Kärringstat. ”Cancel Culture” finns, och den är på mycket blodigt allvar. Satir och protester lönar sig därför inte. We are on gangland turf, here. The Mob rules, and so does Galna Greta.

Just därför finns Särimner. Han dör för dig, varje dag – men han är också den Hedniska Tanken, hädelsen som alltid uppstår och återuppstår. Vi är med dig bakom ditt Dagblad, bakom närmaste husknut, bakom varje hörn. Et in Ukrainia Ego. Inte ens maktens skändliga hantlangare kan riktigt utrota oss, för vi är liberala på allvar.

Och vi är aldrig som ”svenskan”. Aldrig någonsin som SvD. Inga köpta drängar och clowner för Schibstedts pengar.

Ganska Lilla Särimner – i Trä !