En liten hednisk tanke att börja med…

De kristna beskyller alltid oss Hedningar för att dyrka Satan eller något. Men vi är just hedningar – och Satan respektive helvetet är ett kristet påfund… Bara så att ni vet…