Rösten i Mörkret (en smula fritt efter Bertel Gripenberg)

”Vengeance is mine, quoth the Lord !”

– citat ur den kristna Bibeln

”Dagen nalkas. Snar och säker nalkas den…”

– Hedningen, 2019-10-30

 

 

Rösten i mörkret

Jag tar ständigt om
detsamma och detsamma
Jag blåser på en halvkvävd glöd
som en gång högt ska flamma.

Som Sveriges sjuka samvete
jag vaka vill i natten
och mana hemska syner fram
ur glömskans djupa vatten.

För de som dästa njuter nu
av framgång, orätt funnen
så är jag spöket, som lär bo
i mörka källargången.

och när efter dagens kiv
av matthet de hörs kvida
då skall jag stiga,
hotande och mörk
till deras sida.

Jag är den mask som tyst
den vita fläcken finner
i psykets hemligaste vrå
där samvetskvalen brinner.

Och jag är vittnet,
som de tystat ned
med våld och list och möda
men som i mörkret,
varje natt
står upp ifrån de döda.

Jag är ett skändlig brott
som finns i kyrkans rum begravet
rättfärdighetens tunga hot
och vedergällningskravet.

Jag talar lika tyst som klockans tick
och lika oavlåligt
Jag är minnet av vad som skett
och som är oförlåtligt !

Och framför höga herrars hus
i mörkret jag mig döljer
som korpen, vars dova rop
i drömmarna dem följer.

Jag kväder samma visa om
så länge jag kan andas
Jag ropar på rättvisa
tills Ragnarök skall randas !

 

”Affären Radler”, Antje Jackélen och STASI kommer fram i ljuset…IGEN !

Förvånande nog vågar den kristna nät-tidningen ”Dagen” återigen ta upp fallet med ”STASI-prästen”, förrädaren och angivaren Alexander Radler, tillika präst i Svenska Kyrkan i många år, men nu pensionär, och fortfarande i livet. Alltsammans rullades upp 2014-2015 i samband med Antje Jackélens föga lyckade tillträde som svensk Ärkebiskop, eftersom det kommit fram att Alexander Radler var hennes ”biktfar” redan under studietiden i Lund, och att de fortsatte med ett synnerligen intimt samarbete även sedan hon blivit biskop där.

Anders Törnvall i sitt bibliotek. Ett vittne man aldrig hann tysta ned…

Författaren Anders Törnvall, också från Burträsk i Västerbotten har skrivit boken ”Jag älskar dock er alla” om den fruktade STASI-chefen Erich Mieke och DDR:s mycket omfattande spionage emot Sverige under 1970- och 1980-talet, då den svenska ”Såsialdemokratin” stod i sitt flor, och kunde domptera och lura nästan halva befolkningen.. Han var också Alexander Radlers personlige vän, kristen och djupt insyltad i den ”Svenska” Kyrkan, med god kännedom om alla dess ränker under denna mörka tid i vårt lands historia. Numera har den hittat på nya, men de ränkerna har gått herr Törnvall förbi, där han sitter i sitt bibliotek och kartlägger historien.

Törnvall rådde Radler att flytta till Burträsk och bli församlingspräst där, när hans roll i ett nätverk av inte mindre än drygt femton präster i Svenska Kyrkan avslöjades.

– Jag tycker att det saknas realistiska och verkliga beskrivningar av själva spion- och angivarsystemet på svenska, jag vill skildra hur det drabbade människor. Otroligt många skadades av Stasi, ett av de viktigaste redskapen de ägnade sig åt var så kallad nedbrytning. De var experter på att förgöra personer, säger Anders Törnvall, till Norra Västerbotten. (Tekniken kallas på tyska ”Versetzung” och går ut på att förvirra, desorientera och skada offrens tro på sig själva –min kommentar)

– Han arbetade i 20 års tid frivilligt i det här systemet och angav oskyldiga personer där vissa satt i fängelset i hela livet. Flera av dem blev skadade för livet. Bland annat erbjöd han sig att frakta tre vänners brev över gränsen till Västtyskland, men i stället för att leverera breven åkte han direkt till Stasi och angav dem, säger Anders Törnvall, till Norra Västerbotten.

Radler förrådde också Anders Törnvall, för Radlers första åtgärd efter flytten till Burträsk, var att kontakta STASI på nytt, och fortsätta som IM eller individuelle Mitarbeiter, som man sa då. Han lämnade också ut ytterst noggranna upplysningar om Burträsk-borna, och det var inte det enda han hann med under sin tid i Sverige. Detta skedde redan på 1960-talet, då ”Svenska” Kyrkan hade ansvar för mantalsskrivning och folkbokföringsuppgifter, något den förlorade först efter Berlinmurens fall, anno 1991.

”nej men söte lille Jesus ni vet – han älskar ALLA han – liksom på sin tid Erich Mieke, chef för STASI…”

 

Även på stiftskansliet i Lund, där också ”Domkapitlet” var medvetet om Radlers ytterst märkliga beteende, fanns förstås folkbokföringsuppgifter. När Radler-Jackélen skandalen uppdagades år 2015, såg en jurist på ett annat ”Domkapitel” – i Luleå den här gången – vid besök i STASI:s gamla arkiv i Berlin tusentals akter på svenska medborgare, som ”Svenska” Kyrkan systematiskt och under en lång följd av år samlat in.

Alla fanns där. Postanställda. Reservofficerare, piloter i svenska flygvapnet, kända politiker, bibliotekarier, intellektuella. STASI hade listor på namn, adresser, personnummer, alltihop – liksom listor på de som skulle mördas i händelse av ett maktövertagande – eller vem som kunde tänkas bli överlöpare. Detta berättar förstås inte tidningen Dagen om, men det är sant, inte desdå mindre. Det har sagts, att Radlers nätverk omfattade minst 15 personer, däribland också en viss Biskop. En viss Sievert Öholm avkrävde före sin död 2017 besked från Antje Jackélen personligen hur mycket hon var involverad i Radler-nätverket..

Han visste. Han visste också att han visste att de visste… Medskyldiga allihop, varenda en, allesammans…

 

Fru Jackélen lär ha svarat, att ”sanningen får vi kanske veta om först femtio år” – ett mycket kryptiskt uttalande, som varken bekräftar eller förnekar något.

Och ännu märkligare saker har redan hänt.

STASI-forskaren Birgitta Almgren, under lång tid Sveriges ledande expert på ämnet, (och författare till boken ”Inte bara spioner” som är svår att få tag i på allmänna bibliotek) beordrades 2014 bränna allt sitt arbetsmaterial – av SÄPO !!

Att svensk säkerhetspolis direkt och rakt fram tar kontakt med en akademisk forskare, och ber denna att bränna allt sitt arbetsmaterial genast, är som vi förstår mycket mycket ovanligt, ja anmärkningsvärt i sig. Man måste fråga, hur det alls kan ske. Vem eller vems intressen kan det vara, som man försöker skydda ? Vilka namn är det, som inte får uttalas, inte får skrivas, inte får komma ut ??

Anno 2014 var ju som vi minns 24 år efter murens fall – och nu har det gått 29 år. Torbjörn Fälldin, Olof Palme, Tage Erlander. Alla de ledande svenska politikerna från denna tid är ju döda redan, eller för länge länge sedan pensionerade. Detsamma gäller våra generaler och amiraler från den tiden. Vem minns ÖB Stig Synnergren idag ? Vem minns Bengt Schuback ? De flesta militära befattningshavare, officerare, poliser – kommunala tjänstemän från 1980-talet – ja de är ju också döda idag, eller väldigt ålderstigna.

Inte kan det väl vara deras namn man skyddar ?

Men i just Svenska Kyrkan, och ”andliga” sammanhang ni vet, ja de anses ju liksom lite finare, lite ädlare, lite heligare än andra… Hur är det där ? Antje Jackélen finns kvar. Hon har ännu en mycket hög befattning. Så är det också med andra präster, biskopar, diakoner, domprostar – för dessa höga herrar och fruar pensioneras inte förrän uppåt 70, om ens aldrig. Är det då plausibelt att anta, att man varit åtminstone någon av dem på spåren ? Tja, välj själva..

En av de många, som tror att det var så är den hederlige prästen Dag Sandahl (ja, självfallet finns det många hederliga präster i Svenska Kyrkan också – det har jag för min del aldrig förnekat, även om en hel del uppenbarligen har förrått sitt eget land och folk, och stått för värderingar, som rent ut sagt är fasansfulla. Flera personer har för övrigt dött pga Radlers verksamhet i Tyskland och Sverige) och det har också kommit fram – bland annat via debattartiklar i Dagens Nyheter – en av Sveriges mest erkända nyhetsmedia – att det sk Rosenholtz arkivet i USA påstås ska innehålla uppgifter, som bevisar att Antje Jackelén var STASI-agent nummer 6 på deras lista i Sverige, och att hon var ganska högt upp i deras hierarki, vilket innebär att hon arbetade för dem i flera år, och under en längre tid.

”Aber Selbstverständlich kann mann lita på Svenska Kürkan. Den lüssnar jo alltid, ja immer – liksom Ich – Stasi Major Gerd Wiesler, jawohl !!”

Hennes Högvördighet själv har varken bekräftat eller förnekat, som sagt; och ingen skall väl dömas ohörd, inte ens en ärkebiskop. Själv dömer jag ingen. Jag bara säger vad jag redan vet, och vad jag vet, vet väldigt många andra människor också.

Vi får väl hoppas att Herr Radler och de andra får fred med sin kristne gud, eller den allsmäktige JHVH så småningom.

Han förlåter ju vad som helst, enligt den kristna läran. Bara att rabbla lite böner, så är allting bra igen – och man kan glömma de människor man dödat, de som torterades, psykiskt eller fysiskt, de som satt i Hohenschönhausen – numera ett såkallat ”Gedenkstätte” som jag faktiskt besökt..

(Teckning av Sergey Elkin, karikatyrtecknare från Moscow Times)

2,5 miljarder skattekronor RÄTT NED I SLASKEN – Regeringen ”Vaskar” alltihop…

Idag har det visst blivit bestämt, att den sk ”Svenska” Kyrkan – som inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än andra samfund, skall få 2,5 miljarder kronor i sk ”Kyrkoantikvarisk ersättning” som det så fint, innerligt och vackert kallas. Man ska bara ha och ha, få och få; precis som vanligt. Inga andra samfund får hålla på med att bedriva egna program för byggnadsvård, fornminnesvård eller kulturminnesvård överhuvudtaget, men just detta samfund – som bara representerar mindre än 55 % av befolkningen i dagsläget – skall alltså få lov att göra det.

I så fall – varför inte ge Nordiska Asa Samfundet rätt att tillse att all restaurering av hela landets bestånd av gravhögar eller runstenar skall ske också, och låta detta samfund få avlöna sin egen personal med statsmedel ? Eller varför inte ge Judiska Centralrådet pengar för att rusta upp Sveriges första synagoga, belägen i Norra Strandverket i Marstrand, till exempel. Just den har ju stått sorgligt förfallen i mer än 60 år nu, och en upprustning vore verkligen på tiden. Tycker inte ni också det, kära läsare ?

Vad döljer sig månne bakom denna fästnings-port ? Den som redan varit där, VET….

Dessutom har RAÄ, Riksantikvarie-ämbetet redan konstaterat, att Sveriges samtliga kyrkobyggnader aldrig varit i så bra skick som nu. Med andra ord behövs det inte mer pengar, och detta är att slänga pengarna rakt ned i vasken, eller rakt i sjön. Det har också – vid de sk ”Kontrollstationer” eller enstaka revisioner av de klerikal-ekonomiska transaktionerna, som RAÄ råkat utföra, kommit fram att det år efter år, decennium efter decennium funnits ett sk ”Verksamhets-glapp” på 12-15 %.  Alltså – man har rakt fram stulit mer än en tiondel av statsbidragen, och bedrivit församlingsverksamhet, gjort reklam och missionerat istället – trots att det inte alls var meningen, att man ska göra så.

Dessutom har man som sagt avlönat sin egen personal – som mestadels gjort helt andra saker än att restaurera gamla kulturbyggnader – för pengarna istället. Hur mycket som verkligen kom byggnadsvården till del, finns det ingen som riktigt vet, men läs RAÄ:s rapporter, och ni ska se att man undanhållit betydande summor.

Man har redan börjat ifrågasätta vissa projekt, som att till varje pris måla Storkyrkan i Stockholm i blomrosa, till exempel... Fler än jag har börjat uppmärksamma den mycket säregna ”miljonrullning” som försiggår.. Bara det projektet skall kosta över 70 miljoner kronor, och delar av det – som detta med färgen – verkar inte vara nödvändigt alls, inte heller under RAÄ:s bedömning, och de har faktiskt den största sakkunskapen på området – inte ”kyrkan”.

Svenska ”alternativmedia” i motsats till gammel-media har idag avslöjat mer om vad detta handlar om – men nu ska vi inte skjuta på budbäraren eller pianisten, utan studera sanningen, ja iaktta det faktiska utfallet av detta ”Kyrkliga samfund” och dess hantering av byggnadsvården.

Ni ser här till vänster den sk ”Fredrikskyrkan” i Karlskrona, tillika en av denna Marinbas stora sevärdheter, och mest berömda turistmål. Den har kallats ”Karlskronas Katedral” och ligger ännu där den alltid legat, dvs vid stora torget. Men hela interiören i Jugendstil och barock har nu förvanskats, stick i stäv med byggnadsvårdens bestämmelser. Altartavlan har tagits bort. Pilastrarna, som funnits där sedan 1600-talet – ja bort med dem, bara. Altarrunden, där man genuflekterar och har sig och den kristna kannibal-ritualen bedrives – ja ut med den genom fönstret..

Istället sätter man dit ett IKEA-bord, mitt på golvet. De gamla kyrkbänkarna med flera hundra år på nacken – dem sågar man upp och förstör ! Kvar finns bara lösa stolar i IKEA stil, och en modern filmprojektor-duk för Power Point presentationer i tidens anda – inga kors här inte !

Säg hej hej då till altaret, alla skenheliga kristna… Säg hej då till 400 års interiör, och välkomna lite extra psalmvers-tavlor från 1880-talet – just dem skulle man av någon outgrundlig anledning ha kvar.

Ni fick ett sterilt, avskalat, mycket Lutherskt kyrkorum, helt utan detaljer. En kal och tom hall, lika förbannat tom som er ökenreligion, eller kyrkofullmälktiges än tommare huvuden.

Så långt ”Byggnadsvården” i den ”Svenska” Kyrkan vill ni vara med där ett år till, förresten – eller vill ni gå ur – ni har exakt EN dag på er – annars får ni betala, betala, betala skatt skatt skatt i ett helt år extra…enligt detta samfunds mycket säregna och speciella ”rättvisa”.

Det har – enligt alternativmediet ”Nya Tider” framkommit att Karlskrona Kommun givit bort 100 000 kronor för en timmes föredrag – stängt för allmänheten och bara för de invigda, ”Solis Sacerdotibus” som det heter på Fredriks-kyrkans språk till ingen mindre än Fredrik ”Svenskarna har ingen kultur” Reinfeldt, ni vet den där konstige moderaten som säger att etniska svenskar inte har någon som helst rätt till sitt eget land, eftersom det enligt honom ”tillhör invandrarna”.

Det ÄR ett ”andligt frälse” – Solis Sacerdotibus – alla andra Skall BETALA, BETALA, BETALA….

I vilket ”DN Vetenskap” gör avkall på vetenskapen och lanserar obevisade teorier…

Karin ”Afrocentriskan” Bojs har gjort det igen. Hon har producerat en alldeles ny artikel för ”DN Vetenskap” som är fylld med betänkliga påståenden, grova generaliseringar och halvsanningar, trots att en artikel i Brittiska The Guardian, mer eller mindre fullständigt dömer ut vad hon säger.

En studie av moderna Bushmäns Mitokondie-DNA påstås nu kunna ”bevisa” att hela mänskligheten skulle komma från Botswana, trots att seriösa antropologer dömt ut själva tanken på en enda population, ett enda ursprung och en enda geografisk ”vagga” för mänskligheten som fullständigt irrelevant, och dessutom en omöjlighet i sig.

Vidare påstår DN att ”vi” människor uppstod i Afrika för så sent som 200 000 år sedan, och implicerar alltså, att inga människor eller människoliknande varelser skulle ha funnits före det, vilket är fel i sak. Vilka ”Vi” skulle det alls vara som man talade om då, förresten ?  Möjligen är det i så fall Homo Sapiens var. Sapiens som DN mycket snävt, närmast rasistiskt begränsar sig till, men då bortser Karin Bojs i sin måttlösa afrocentrism, att Homo Sapiens var. Neanderthaliensis redan fanns i Europa för dubbelt så länge sedan, alltså minst 400 000 år tillbaka i tiden. DN bortser också från det ovedersägliga faktum, bevisat bland annat av den svenske forskaren Svante Pääbo (samt andra forskare vid Köpenhamnsuniversitetet) och The Neanderthal genome research project visar oss, att Neanderthalare och ”moderna” Homo Sapiens är precis samma art, eftersom de bevisligen fick barn med varandra.

Nej, kära DN. Det har i själva verket skett minst TRE stora utvandringsvågor ur Afrika, med hundratusentals år emellan….

Moderna populationer av folk från Afrika söder om Sahara saknar i stort sett allt Neanderthal-DNA, medan alla andra populationer av idag har 7-8 % av det. Vi Nordeuropéer kan faktiskt ha Neanderthal DNA i så höga kvantiteter som 10-12 %, vilket bevisar att vi är väldigt mycket annorlunda än folken söder om Sahara.

Nu är det visserligen så att alla människors hela genom, eller genuppsättning till 98,8 % är identiskt med Bonobo-chimpansens – denna knullande lilla apa – och vårt eget genom är också exakt, eller till 99,8 % identiskt med Neanderthalarnas, efter vad en del forskare sagt.  Ändå måste man säga, att de 1,2 % DNA som skiljer oss från Dvärgchimpansen, respektive de 0,2 % DNA som skiljer oss från Neanderthalaren, är högst väsentliga och betydelsefulla skillnader, både vad vårt beteende, intelligens och utseende angår.

Alla gener och all DNA – mitokondie eller ej – är inte likvärdiga, eftersom också några få, enstaka anlag kan ha oerhörd genomslagskraft.

Ingen Neanderthalare levde söder om Sahara. Ingen Neanderthalare var någonsin Afrikan – däremot var deras förfäder det…

DN fabulerar om Homo Sapiens var. Sapiens påstådda drömtillvaro i ett Botswanskt paradis, intill en försvunnen inlandssjö, häftiga klimatförändringar som skall ha skapat ”gröna korridorer” och att man med sk ”etno-ligvistik” skulle kunna spåra dagens Khoi-San språk eller sk ”klick-språk” (Bushmännen utstöter klickljud  och andra liknande läten) minst 130 000 år tillbaka i tiden, vettlösa fabler som borde få alla någotsånär sansade språkforskare att ta sig för pannan, och fråga om Karin Bojs är riktigt klok…

Jag övergår till The Guardians kommentarer angående den helt nya teorin att enbart Bushmännen och Afrikas nutida dvärgfolk skulle vara mänsklighetens sanna upphov:

“I’m definitely cautious about using modern genetic distributions to infer exactly where ancestral populations were living 200,000 years ago, particularly in a continent as large and complex as Africa,” said Chris Stringer, who studies human origins at the Natural History Museum in London. “Like so many studies that concentrate on one small bit of the genome, or one region, or one stone tool industry, or one ‘critical’ fossil, it cannot capture the full complexity of our mosaic origins, once other data are considered.”

Stringer points out that analyses of the male-inherited Y chromosome suggest our Y-carrying ancestors may have originated from west Africa. Further studies, which have looked at whole genomes, point to populations who migrated out of Africa originating in the continent’s east. “These and many other data suggest that we are an amalgam of ancestry from different regions of Africa with, of course, the addition of interbreeding from other human groups outside the continent,” he said.

“It is not possible to make inferences about the geographical origin of modern humans in Africa based solely on patterns of variation in modern populations. This is because humans migrate over long distances. They migrated out of Africa and across the globe within the past 80,000 years and they have migrated across Africa in the recent and ancient past.”

Rebecca Ackermann, an archaeologist at the University of Cape Town, said the study appeared to brush aside extensive evidence that suggests the roots of our species are pan-African and beyond. “Drawing sweeping conclusions about places of origin from analyses of this tiny part of the modern genome is deeply problematic and outdated,” she said.

– The Guardian, 2019-10-29
Inte mindre än tre framstående forskare inom sakområdet har en helt annan syn än DN, och ”bushmanna-fanatikerna”Olduvai gorge, den region i Östafrika som utpekas som Homo Erectus upphov, är en mycket sannolikare ”Mänsklighetens vagga” i så fall, och det har den fått vara i mer än 40 år av antropologisk forskning. Moderna folkslag i Afrika är starkt uppblandade genom migration över hela kontinenten, mycket mer så än vad Européerna någonsin varit – därför går det INTE att sluta sig till något ur nutida Mitokondie-DNA, för vad man borde göra, är att försöka studera det fossila DNA:t, i den mån det låter sig göras.
För övrigt är det väl känt att den första vågen av Afrikanska utvandrare (som gav upphov till Homo Erectus i Europa och Asien) slopade all kontakt med sitt Afrikanska ”urhem” för mer än 650 000 år sedan…

Vad DN inte berättar, är att man identifierat inte mindre än sex distinkta typer av Neanderthalare – alla UTANFÖR Afrika – och att dessa tillhörde olika tidsskeden… Det fanns i och för sig Homo Rhodesiensis också, och dessa utgjorde den andra vågen av utvandrare från Afrika, och redan för 600 000 år sedan, började dessa utveckla klara Neanderthal-drag. Men detta skedde i Östafrika, inte i Botswana. Den enda koppling mellan Botswana och människans tidiga historia, som säkert finns, är att Australopitecus – som inte var någon riktig människa, och som det identifierats minst ett tjog olika arter av – dog ut där, under den tiden, möjligen beroende på klimatförändringarna, men det vill nog de flesta låta vara osagt. Andra har ansett, att det berodde på överspecialisering i dieten. Tyvärr var vissa av dem vegetarianer, med kraftiga nötter (och dito käkmuskler) som specialitet, så de kunde inte anpassa sig – och försvann…

”Klassisk” Neanderthalare, i 60-års åldern… Var Europé, för 60 000 år sedan – inte alls Afrikan…

På senare tid har det blivit ytterst populärt att skildra alla ”äldre” människofynd som negrer, och göra dem svarta i hyn. Se mitt tidigare inlägg om ”Cheddar-mannens totala förnegring” under förmänniskor här ovan. Genetikerna är överens om, att det bara krävs 3000 års vistelse i kallt klimat (som i Istidens Europa eller Central-asien) för att bli av med all skarp pigmentering – och i de här sammanhangen, är 3000 år väldigt väldigt lite.. Man behöver bara svart pigment om man vistas i tropiskt klimat, nämligen, och gör man inte det, så försvinner det så småningom. Svante Pääbo och andra har också visat, att Blont hår och blå ögon är ett typiskt ”Neanderthal-drag” liksom rött hår – som i sig kräver blonda föräldrar i tre led bakåt, på både mödernet och fädernet, och därför är  sällsynt, även idag

Kvinnlig Neanderthalare i 35-års åldern – med rött hår och gröna ögon. Fast – hur lät hon när hon talade – hemmavid ? (Det gick ändå bra att vara gift med henne)

Slutligen har vi också Denisovanerna – de centralasiatiska 7-8 fynden, med tänder och fragment, men hittills inga skelett eller skallar. Vi vet att Denisovanerna var mycket närmare släkt med Neanderthalare än oss, men de behöver inte alls härstamma från Afrika, bara för det. I själva verket vet vi mycket lite om dem, och på nuvarande stadium i forskningen, så finns det nog INGEN forskare i hela världen som med säkerhet kan säga, att inte också Denisovanerna uppstod som en lokal utveckling av Homo Erectus, på ort och ställe i Central-asien – och inte helt säkert i Afrika.. Tänk på att vi Nordeuropéer kanske har 5-6 % Denisova-DNA i oss, så det ”vi” Karin Bojs hela tiden talar om, är struntsnack, hitte-på, bogus, fantasi, identifiering med fel grupp..

Vi skulle lika gärna kunna säga ”Vi Bonobos” eller Vi dvärgchimpanser… eller ”Vi” Neanderthalare i så fall… men INTE ”vi” Afrikaner – för vi är inte Afrikaner.

Vi Nordeuropéer har levat i Europa i minst 450 000 år, och det måste också betyda något – så varför DN hela tiden identifierar sig med en helt annan grupp människor, ett helt annat folkslag, är en fullständig gåta.