”Welcome to Chippendale’s” – SvD:s recencent får KULTURPRIS – ”Ganska Lilla Särimner i TRÄ”

”Trendkänslige Recensent – här är vi nu igen !
Blunda hårt och gapa stort – ett gyllene regn, min vän !”

Även en dålig recension är också en recension – men vi kör på som vi alltid gjort !
Vi ses i afton, ta med filtar – det kan bli kallt !”

– sagt och sjunget av popgruppen ”The Kristet Utseende
med anledning av recensionerna av deras skiva ”Pervogenesis” 8 November 2013

 

Frågan är om Jan Söderqvist – en av Svenska Dagbladets filmrecensenter – inte är ett kulturpolitiskt geni. Vi här inom Samfundet Särimner vill gärna belöna honom för hans insatser och vad han gjort för oss alla den dag som idag är, så därför skänker vi honom på stående fot ett fint Kulturpris för år 2023, nämligen ”Ganska Lilla Särimner i TRÄ” som är den lägsta graden av den förtjänst-orden vi brukar utdela – när förtjänta personer dyker upp. Övriga grader är – som i säkert vet – Särimners Stora Pris, Riddarkorset av Särimner, Riddarkorset av Särimner med Svärd, Riddarkorset med Eklöv och Svärd (fortfarande av Särimner – glöm nu inte det !) och därefter Stora Riddarkorset av Särimner med Eklöv, Svärd och Briljanter. Den senare utmärkelsen är ytterligt sällsynt, och tiotusentals år kan förflyta mellan dess utdelande.

Saadan er det en rigtig Fliseknuser !

Hittills har endast och endast bara en enda person någonstans, någonsin förlänats den högsta utmärkelsegraden, och det är Jim-Martin Alexandar Konstantin Falke-Skjold Wegener Lyngvild – i Danmark, naturligtvis – för det landet är för det första yndigt, och för det andra Frejas sal – så det så !

Men – i det som skall vara en recension av åter en amerikansk B-film från Hollywood, hårt upphausad på kommersiella affischer på snart sagt varenda busshållplats i Sverige – så har Jan Söderqvist tagit till en hel del ord, som vi aldrig trodde att han kunde säga eller skriva – allraminst i en av etablissemangets media. Visserligen skriver sig SvD i likhet med Vänsterblivna DN fortfarande som en ”oberoende liberal” tidning, men såhär skriver Söderqvist faktiskt, helt appropå:

 

Livet är delvis att betrakta som en serie av transaktioner. Inte sällan är pengar inblandade; pengar är det bränsle vi alla behöver för att driva hela den cirkus som är vår tillvaro. Har vi ett överskott av pengar, använder vi det för att byta till oss vad vi antingen behöver eller gärna vill ha. Alldeles ovanligt är det då inte att det pengarna byts mot är sex, som folk inte tycks få nog av.

Om detta har samhället ofta åsikter och för att stävja detta finns på sina håll en restriktiv lagstiftning. Sex bör och får inte utgöra en bytesvara, anser många. Sex är, enligt detta synsätt, något skirt och vackert som växer fram mellan två människor som är förälskade i varandra, varför myndigheter menar att det finns godkända och icke godkända skäl att utöva sex. Skälen bör alltså prövas. Sex av fel skäl ska bestraffas. Även om det inte verkar hjälpa.

Just det. I ett totalitärt samhälle, styrt av Monoteistiska religioner, Hängbröst-feminism (som i det svenska, (S)-märkta fallet, där Nomeklaturan styr) eller extrema politiska ideologier – där är allt sex statligt reglerat – och det här med pengar, makt osv – nej fyy fyy – det får vi inte gå in på.

Nu vet vi inte riktigt var herr Söderqvist står – möjligheten finns ju att han är lätt ironisk, liksom ”The Man who Japed” i en av Philip K Dicks gamla romaner – ifall jag nu själv skulle ge mig på att rekommendera eller recensera något annat än en B-film, alltså i det här fallet en dålig pocketbok, men icke förty skriver Wikipedia om den bok jag läste redan år 1985, det år Tredje Världskriget skulle ha brutit ut, och en regim av kristna sydafrikaner och ultra-feminister à la Centerpartiet skulle ha tagit makten – fortfarande enligt samma bok…’

Kärringstaten – ”Akbar Annies” och Amanda Linds eget lilla välde – Känner ni till den, goda medborgare ? (För det är ni väl ??)

Ja Boo Hoo Hoo Me Too !

 

Och från Wikipedias artikel angående ”The man who japed” (om en man som bara ägnade sig åt symboliska protester, likt på sin tid Alkibiades, som heller aldrig skadade en enda människa) citerar jag för dagen helt frejdigt:

Punishable offenses include mild public cursing, kissing a non-spouse, absenteeism from community meetings and the commercial display of neon signs

Risken är stor att det kommer gå mycket, mycket illa för Herr Söderqvist. Nomenklaturan kommer att ta i tu med honom, på det ena eller andra sättet – det är vi förhållandevis säkra på. Man kommer frånta honom hans arbete på Svenskan, och se till att han aldrig, aldrig får skriva några artiklar där mer. Så kommer attackerna emot hans bostad, det blinda våldet när någon ger sig till att sparka på hans hund under söndagspromenaderna, repandet av lacken på hans bil, och så telefonsamtalen om nätterna, stenarna genom fönstret. Så den första skjutningen, en vacker dag om våren eller sommaren. 2023 eller 2024 ?

Allt det där har jag själv varit med om redan, liksom många många andra i vår kära Kärringstat. ”Cancel Culture” finns, och den är på mycket blodigt allvar. Satir och protester lönar sig därför inte. We are on gangland turf, here. The Mob rules, and so does Galna Greta.

Just därför finns Särimner. Han dör för dig, varje dag – men han är också den Hedniska Tanken, hädelsen som alltid uppstår och återuppstår. Vi är med dig bakom ditt Dagblad, bakom närmaste husknut, bakom varje hörn. Et in Ukrainia Ego. Inte ens maktens skändliga hantlangare kan riktigt utrota oss, för vi är liberala på allvar.

Och vi är aldrig som ”svenskan”. Aldrig någonsin som SvD. Inga köpta drängar och clowner för Schibstedts pengar.

Ganska Lilla Särimner – i Trä !

Thunbergeri…Thunbergera… Varför ARRESTERAR Tyska Polisen inte GALNA GRETA ??

Att bedriva ren uppvigling, dvs att uppmuntra eller ”heja på” rena upplopp är en straffbar handling i de flesta civiliserade, Europeiska stater. Likaså om man i skrift eller tal råkar stå som anstiftare till upploppen, och på något sätt bidrar till att människor skadas eller dödas. Detta gäller, oavsett om det är i form av åsiktsyttringar i förberedelse-fasen, eller aktivt deltagande i upplopp, kravaller eller riots – dvs ren våldsutövning  som uppviglarna har gjort sig skyldiga till.

Både i Tyskland, Sverige och övriga Europeiska länder finns lagar emot sådant i Sverige kan redan anstiftan i sig leda till fängelse i upp till tio år. Domar på åtminstone 2 år och 6 månaders fängelse är praxis enligt svenskt rättväsende. Det finns klara och tydliga prejudikat från 2000-talet på sådant.

Ändå rapporterar Svenska Dagbladet och många, många fler mediakällor om hur Sveriges allra mest omogna och barnsliga 18-åring – en individ som uppenbarligen lider av en medfödd psykisk störning – under helgen varit med och arrangerat ”Slaget vid Lützerath” där 70 tyska polismän skadades allvarligt, och 20 demonstranter fördes till sjukhus.

Det är inte första gången detta Thunbergeri tillåts grassera – helt utan att någon griper in och sätter stopp för de här tokerierna. I London har flera människor DÖTT till följd av ”Extinction Rebellions” aktioner emot järnvägar och tunnelbana – trafiksystem som drivs med el, och det enda resultatet av dessa aktioner har varit att fler britter går över till privatbilism istället – vilket helt motverkar det syfte om minskade CO-2 utsläpp som denna sjuka terrorgrupp säger sig vilja demonstrera för.

I Sverige har flera människor skadats, och fått men för livet. Det är en ren slump att fler dödsfall inte inträffat. Ambulanser har stoppats på Essingeleden, enbart pga att idiot-aktivister limmat fast sig själva på vägbanan. Det lidande som framkallats för skadade och sårade i ambulanstransporter, tänker de här personerna inte på. De är helt oförmögna att förstå den saken – beroende på deras närmast totala brist på omdöme och urskiljningsförmåga mellan rätt och fel.

Ledande Miljöpartister och Centerpartister i Sverige har offentligt försvarat de här aktionerna – och till och med deltagit i dem. Och ingen vågar protestera, eller åberopa sig på sunt förnuft, medborgarsinne och folkvett.

Snorig, lallande, infantil. En förvuxen 3-åring som stör Sveriges förhållande till främmande makt, och lägger sig i andra länders politik. SÄPO bör hålla ögonen på den här personen, liksom EUROPOL… (foto: Svenska Dagbladet 2023-01-16)

Tysk Polis meddelar enligt SvD idag att utredningar har inletts i cirka 150 fall som handlar om bland annat motstånd mot polis, egendomsskada och brott mot allmän ordning. Varför låter man då inte arrestera också ”Galna Greta” när det förefaller helt klart, att hon är med ibland anstiftarna till upploppen, och hela tiden driver på dem. Att störa Sveriges förhållande till främmande makt – i det här fallet hela EU och Tyskland – rubriceras åtminstone ibland som brottsligt.

Hursomhelst är det i alla fall klandervärt, eftersom det skämmer ut hela vårt land inför Europa, och det borde föranleda diplomatiska åtgärder – som till exempel ett definitivt utreseförbud i ett halvår för den här snoriga lilla personen, och hennes ”entourage”.

Vill man protestera emot Brunkolsbrytning, i Lützerath eller eljest, så finns det intelligentare metoder att göra det på. Seriös politik kan inte omfatta våld mot person, och upprepade personskador – särskilt inte mot poliser i aktiv tjänst. Symboliska aktioner som inte skadar – exempelvis via satir, krumsprång som FEMEN – en nu utdöd aktionsgrupp som ”Hedniska Tankar” skrev en hel del om, för 7-8 år sedan vill säga – eller andra sätt att medvetandegöra den stora allmänheten på – om det nu är ”Galna Gretas” egentliga syfte – gapa och skrika som en liten barnunge, allt för att synas i ”mainstream media” och att tjäna pengar verkar vara det egentliga syftet – är i så fall mycket bättre, mycket effektivare och skadar ingen.

Våld emot polis, i Tyskland eller överallt annars skadar däremot.

Nu är det 2023. Det råder krig i Europa, och både Tyskland, Ukraina, Sverige och alla andra länder behöver all ”law enforcement” de alls kan få.

Bara Knarklangare, islamister, putinister och illegala invandrare tjänar i längden på ”Galna Greta” och hennes pöbel-kamrater. Pöbel, som tar till pöbel-fasoner och skadar en lagligen utsedd regerings polis. Ett ingripande är på sin plats, och det borde utföras så snabbt det överhuvudtaget är möjligt, helst genom samverkan på EU-nivå.

Religiöst Samfund KIDNAPPAR vår Statsminister ! Kungahuset inblandat !

Den sk ”Svenska” Kyrkan – som inte företräder mer än ca 52 % av Sveriges befolkning – skildes från Staten år 2000, dvs för över 23 år sedan. Ändå försöker den hela tiden bli en maktfaktor i det svenska samhället. Dess mål är att avskaffa demokratin, och ta över hela vårt samhälle – jämför med situationen i Iran, Afghanistan, det Katolska Polen, Ungern och flera andra länder, där Monoteistiska Religioner och Totalitära system skaffar sig allt mer och mer inflytande, och det sekulära samhället sätts på undantag.

Svenska Dagbladet rapporterade idag om hur demokratin i vårt land återigen skändats, och släpats i smutsen. Två såkallade Biskopar eller Pisskoppar skall ha utsetts i en medeltida, närmast farsartad ceremoni med lustiga hattar och löjliga kläder – ja det hela ger mest intryck av någotslags bisarrt pajas-upptåg.

Varför skall sådana här pajas-figurer i lustiga hattar tvinga Statsminister och Kungahus att delta i sina löjliga upptåg ?

I Lördags KIDNAPPADES Statsministern och hans hustru, och fördes till en dunkel, dåligt belyst lokal i Centrala Uppsala. Kungafamiljen visade sig också vara med på det hela, och lät sig agera ”gäster” – mycket dålig smak av vår Statschef måste man säga – Han skall enligt Regeringsformen vara politiskt neutral, men det är han alltså inte i praktiken.

”Svenska” Kyrkan tillhör inte staten enligt lag. Det borde vara ett absolut krav, att Statsminister och Statschef skall följa Svea Rikes Lag, som den de facto är skriven.

”Svenska” Kyrkan har ingen som helst rätt att beordra fram Statsceremoniell verksamhet, eller tvinga Statschefen och andra högt uppsatta politiker att närvara vid sina meningslösa ritualer. Det finns alternativ. Ända sedan 2012 har Humanisterna i Sverige arbetat för dem.  Vi på Hedniska Tankar för en Ideell Kulturkamp, liksom självaste Furst Bismarck på sin tid.

Till Canossa skall vi icke gå ! SKILJ kyrkan från Staten !!

Den enda ”pisskopp” (som vår finska väninna säger) vi på Hedniska Tankar alls accepterat, är nog den före detta biskopen Lennart Koskinen, som så att säga företrädde en mer folklig stil, ända tills han kort före sin pensionsavgång började ta till våld, och störde utövandet av minst ett politiskt partis demokratiska fri- och rättigheter inför allmänna val, genom att inleda ett större slagsmål under Almedalsveckan i Visby.

Ja – denna påstått ”Svenska” Kyrka – som inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund, oavsett det nu rör sig om rabiata islamister, judar, buddhister eller exempelvis vi Asatroende, som aldrig någonsin stört Regering och Riksdag i dess arbete, på ”Svenska” Kyrkans både oförskämda och förlegade vis…Skulle man då tvinga fram Regeringens närvaro vid Mulliga Mullors, Kadis och Stor-Kopthas utnämnande också – jag bara frågar ?

Varför tror man, att två helt oviktiga biskopstillsättningar i Visby respektive Linköping ALLS skulle kräva Statschefens närvaro ? Eller Statsministerns ??

Vad ska man säga om denna Evangelisk-Lutheranska Totalitära Ockupationsmakt  ? (För det är väl så den bör tituleras ??)

Vi ser ju hur den gång på gång tar till knytnävar, tvångsmedel och till och med rent våld, som Koskinen i Almedalen, anno 2010.

Hur länge skall detta få fortgå, frågar jag er – goda medborgare ? (För det är ni väl ??)

HUR LÄNGE ??

 

Varför skall Sabaton ha kulturpris som Folkbildare ? – De Sabbar ju bara…

Svenska media har i veckan skrivit spaltkilometer om hur det kvalitetsmässigt undermåliga hårdrocksbandet ”Sabaton” – som inte ens är verklig Heavy Metal – av någon outgrundlig anledning tilldelats organisationen ”VoF”s pris son Folkbildare år 2022. Att påstå att en sådan musikgrupp har det minsta med Folkbildning att göra; är för det första ynkligt, för det andra lögnaktigt.

Sabaton Sabbar bara. Idiotiska texter om Karl XII, Gustav Vasa, Vikingar och gud vet vad. Dåliga, svulstiga, överdrivet pompösa 3-minuterslåtar som SUGER, och sprider en stank av omogen hurra-patriotism, värdig halvdebila sjundeklassare och femtonåringar…

Dessa herrar från Västergötland respektive Dalarna är ungefär lika ”folkbildande” som Roy & Roger på den kända ”Macken”, och hade förmodligen gjort bäst i att stanna där. Vad VOF har för slags priskommitté, eller ifall priset utdelats efter en omröstning bland föreningen ”Vetenskap och Folkbildnings” medlemmar verkar vara lite oklart, men vad som däremot är glasklart, är att priskommittén detta år haft ett väldigt, väldigt dåligt omdöme.

VoF säger att de står för Folkvett, men hyllar ”Cancel Culture” och ren djävla idioti. Varför inte ge årets pris som Folkbildare till Dick Harrison i SvD, redaktören för ”Brons & Blod” eller någon seriös historiker, om man nu vill premiera just Svensk Historia ?

Det är väl känt, att majoriteten medlemmar inom VoF (där även Hedningen är medlem) består av naturvetenskapligt utbildade personer, laboranter, kemister och annat i den stilen. Men att dessa hade så dåligt begrepp om både god smak och Humaniora, kunde vi på Hedniska Tankar aldrig tro. Samfundet Särimner har via sin enväldige Ordförande ringt upp oss, och tagit starkt avstånd från årets utnämning.

Varför heter de ”Voff” ? – Rör det sig om någotslags KRISTNA HUNDAR ??

Band som ”Ultima Thule” och därmed likställda torde hela svenska folket och alla etniska svenskar redan ha fått nog av. Men, icke förty – en pseudo-debatt har brutit ut om att Sabatons verkligt ”Sabbade” medlemmar skulle fråntas priset därför att de efter det första Ukrainska kriget skulle ha hållit ett av ryssar bejublat framträdande på Krim, och basisten Pär Sundström (som bara är en vanlig musiker och kanske inte den skarpaste kniven i lådan, så att säga) har då till tidningen ETC – känd för att vara ”Vänsterbliven” och Ryssvänlig – sagt att deras publik i Sevastopol ”inte känner sig ockuperade utan snarast tvärtom”.

Det är i och för sig helt riktigt, och ett logiskt försvarbart uttalande.

Sevastopols befolkning har i huvudsak ALLTID utgjorts av just ryssar, eftersom staden alltid varit rysk örlogsbas, och dessutom en av de viktigaste baserna för hela den Sovjetiska flottan, inklusive Atomutbåtar och allt. Att dessa ryssar ställt sig på Putin-regimens sida, och att de alltid befunnit sig i ledet bakom Putin, är också självklart. Det är i ljuset av detta man skall se Pär Sundströms uttalande, och möjligen kan det också vara så att han lurats och bedragits av ETC:s lögnaktiga Lokes avföda till journalister.

Den Hedning, som skriver dessa rader var redan medveten om de rätta sakförhållandena anno 2004, när han besökte Simferopol med flera städer, men som vi vet; lierade han sig med Krimtatarerna – som redan då höll demonstrationer för frihet och oberoende i staden – och detta därför att de sista Krimgoterna på 1830-talet uppgick i den Krimtatariska minoriteten, som i och för sig är islamsk, men tillämpar en synnerligen moderat, sekulariserad och utslätad form av islam.

Idiot-debatten – på sandlåde- och lekskole-nivå – i svenska media har handlat om ett klart fall av ”Cherry Picking” eller ”Cancel Culture” tänkande eller annat ”snedtänk” – fullständig galopperande självförvållad galenskap, med andra ord. Detta därför att ”Cherry picking” eller det synnerligen enkla ”debatt-knepet” att försöka frånta hela Sabaton som grupp priset, enbart på ett enda uttalande av en enstaka bandmedlem, ett uttalande som presenteras helt lösryckt ur sitt sammanhang, är en av de ologiska, fula vanor som just VoF som förening hela tiden fördömt i sin media-analys.

Dålig smak, som sagt.

Och dålig musik.

VoF hade kunnat veta bättre, och i alla fall FÖRSÖKT leva upp till målsättningarna i sina egna stadgar.

Att utse Sabaton som ”Folkbildare” är som att säga att Scientologerna och Christian Science sysslar med riktig vetenskap, eller som att utse Ulf Ekman i Livets Ord, samt Röv Skogsberg från Åmål och i ”Forn Sed” som folkbildare de också – bara för att dessa bedragare, folkförförare och ”snillen” anser sig vara det.

Verklig folkbildning, däremot – är något annat. Vi rekommenderar att ni läser denna blogg, eller denna – eller kanske denna..

Samt lyssnar på äkta Vikinga-rock, om ni nu vill hava sådan musik uti hörlurarna…