”Njords Riken” och en Gammal nyhet…

Alla någotsånär bildade Svenskar vet att Njord är handelsfärdernas, seglatsernas och de stora havsviddernas gud, medan Ägir råder över Havsbottnen, Ran över den fria vattenmassan och dess djup, Tor över de vindar och det väder som råder till sjöss, och att Ägirs och Rans nio döttrar är själva havsvågorna... Är man Hedning, Asatroende och polyteist så är man. Man slår inte samman dessa helt olika företeelser till ett och samma, för det går inte…

De som inte vet, vem Njord är skall en dag få lära känna honom… Ordentligt, och så att det känns…

Men nu över till en ”gammal” nyhet. Den brittiska tidningen ”The Guardian” – långt mera vederhäftig och mindre vinklad än svenska media – vågade redan 31 Oktober 2021 skriva något om Vikingar och Azorerna – en nyhet av den typen som vi aldrig någonsin får läsa om i Svenska media, vars uppgift är att ständigt förklena, förtala och förbarnsliga den egna kulturen, men aldrig lyfta fram eller verkligen dokumentera..

Men den Portugisiske ekologen Pedro Raposeir undersökte sjösediment från Azorerna – en ögrupp långt ut i Södra Atlanten som förut antogs ha varit så gott som obebodd före 13-1400 talet, då den skulle ha koloniserats av just Portugisiska sjöfarare…

Än märkligare var att sjösedimenten innehöll stora mängder träkol, som visade att skog hade röjts, och djurspillning, som visade att någon fört dit ett stort antal mjölkkor och får – och dessa sediment var märkligt nog från perioden 700 – 850…

Fåravel bedrevs inte i Marocko eller Nordafrika. Kött och Biffkor samt Oxar må ha existerat i det Arabiska Spanien och Ar-Andalus, men där drack man inte komjölk i någon större utsträckning. Getter finns i Nordafrika och Spanien, ja – men inte härdiga får av Nordatlantisk typ – så vem ack vem kunde det vara som fört dit dem ? Nordamerikanska indianer och folk i Sydamerika är liksom Afrikaner ofta svårt laktosintoleranta, så de dricker eller äter ingenting som innehåller komjölk..

Genetiska skillnader mellan olika människoraser (ja – just det – jag skrev r-ordet) existerar faktiskt, och rent vetenskapligt sett – men frågan är bara hur det skall tolkas, och vad det betyder…

”Jeg er Nordmann, jeg !”

Väldigt mycket klarare blev det när man fann spår av den här lilla krabaten, alltså en Husmus eller en Mus Musculus – ty så heter den på Latin – även om möss inte är särskilt muskulösa. Dessa möss lever och frodas på Azorerna än idag – och när man gentestade dem, påvisades uppenbara likheter med Husmöss i dagens Norge, samt isolerade populationer på Orkney, ön Man, Katanäs eller Caithness i Skottland, samt enstaka möss från Irland, där Lochlann eller sjöfolket från norr gjorde sig hemmastadda, som en gång under Kung Sigtrygg Silkeskägg av Dublin.

Bevisen är ovedersägliga. Azorerna koloniserades av Nordmän och Vikingar under perioden 700 – 850, före Portugiserna, före någon annan var där – men somliga forskare vill motbevisa genom att påstå att det i modern tid finns svaga spår av ”nordiska” husmöss också i dagens Portugal – men vad betyder det ?

Den bruna råttan, Rattus Norvegicus – anses också komma från Norge. Engelsmännen trodde – när de först observerade den i stort antal i London Docks på 1600-talet, och senare på Dickens tid under Drottning Victoria – att den konkurrerat ut den inhemska svarta råttan eller pestråttan, som spritt Digerdöden omkring sig under medeltiden, till stor skada för hela Storbritannien. Denna kristenhetens plågoris finns också i Mellersta Östern och bland Mohammedaner – men alla möss och råttor inklusive japanska och kinesiska dansmöss och andra mutationer kommer ytterst från Central-asien, och Indoeuropéernas gamla hemtrakter.

Mössen i sig är inte det avgörande beviset, men allt pekar åt samma håll. I de Nordiska sagorna nämns Hvitamannaland och flera andra öar förutom Vinland, och de beskrivs som gröna paradis, där det också fanns vulkaner som på Island, jättestora valar och annat mera.

Azorerna har verkligen vulkankratrar, och de Portugisiska upptäckare som kom dit på 1400-talet kallade dem Satanazes – de Satans öarna ! där djävulens egen hand skulle visa sig ur dimmorna och gasmoln – allt delvis inspirerat av St Brendans och irländska munkars senare resor – mycket om detta kan man läsa i boken ”The Phantom Atlas” av Edward Brooke Hitching – en Engelsman som skrivit om fiktiv geografi och geografers misstag genom årtusenden… Själv köpte jag mitt exemplar i Londons Marinhistoriska Museum i Greenwich, UK – eftersom jag tillika råkar vara Geograf – och att Azorerna och Satanzes verkligen är en och samma ögrupp, anses nu längesen bevisat, till skillnad från Buss-ön, som sjöbussar och sjöbusar placerat mitt i Nordatlanten, Hy Breasail eller High Brasil – man teoretiserar om att Vikingarna nog var där också – och många platser förutom detta.

”Charta Marina” och Olaus Magnus katolska fantasi-foster har också spelat in, men Azorerna och sedimenten där förblir ren och handfast verklighet – som ej kan motbevisas. Nordiska sjöfarare var verkligen där – allt tyder på detta. Hur var det då med Kanarieöarnas Guancher ? frågar någon. De ljushyade och blonda Berber, som påträffats långt utanför Arabiskt område i Nordafrika ?? Enligt vissa svenska barnböcker från 1950-talet skulle Guancherna ha varit både blonda och blåögda– men se – det stämmer inte alls !

Guancherna var enligt alla urkunder och avbildningar svarta i hyn, och eftersom vi har kvar deras förtorkade kroppar, mumifierade i Teneriffas heta vulkansand, vet vi att de var just Berber, och kom från Nordafrika. Deras variant av Hedendom, som de nyss återupplivat (år 2001) – under namn av en ”kyrka” för att undkomma Katolsk förföljelse och Spanjorerna, och inte Portugiserna – som förslavade dem – liknar på pricken Berbernas – och visst dyrkar de sina vulkaner, och de gudomar man kan finna där.

Att ”Satanzes” eller ”de satans öarna” var en ögrupp väster om Kanarieöarna, och långt ute i Atlanten, var redan känt på 1400-talet…

Nu återstår bara att förklara, vad de ”blonda” Berberna man på 1800-talet påträffade i Atlas-bergen kommer ifrån… Jo, hela 1600-talet igenom, och nästan fram i modern tid, fanns Barbareskstaterna och deras Korsarer, som också plundrade och förslavade 1600-talets Islänningar, Engelsmän från Cornwall och Orkney-bor.

Det land som inte försvarar sig, och det folk som inte besitter någon militär teknologi riskerar alltid att förslavas, av kristendom såväl som islam. Så har det varit i alla tider, och där finns en läxa för oss Nordbor av idag, värd att minnas. Antingen håller vi de kristna, katolikerna och islamisterna borta från vårt eget område – eller så förslavar de oss – direkt eller indirekt, med alla till buds stående medel… Och hela vårt kulturarv, vårt språk och identitet förstörs.

På Azorerna var befolkningen för liten för att hålla emot, för där fanns mestadels bara skog, och de få inbyggare där kan ha funnits, gav upp direkt – och så gick det som det gick. I andra fall går det bättre. Vill ni veta var Stora Potemkin-ön och Furst Potemkins Öar ligger någonstans ? Rätt svar är att de finns – de är inte som Langerhans Öar – och de finns nära staden Cherson i Ukraina. På Stora Potemkin-ön har jag själv landstigit, anno 2004. Där fanns en hel del kaserner från Sovjet-tiden och mycket annat, som till exempel huggormar.

På denna ö sprängdes igår ett stort ryskt ammunitionsförråd av Ukrainskt Marininfanteri,  Specialtrupper och Kustjägare. En känd Engelsk ”tankesmedja” jag ofta citerat har berättat om det. I månader har ryska trupper och vad som finns kvar av Ukrainas sista Marinkårsregemente slagits om öarna och floddeltat.

De Ukrainska förbanden vägrar ge sig. De kämpar vidare, för sitt land och sina liv.  Gammalsvenskby ligger under ständig beskjutning, enskilda fordon ned till personbils storlek och hjälpsändningar kan inte komma fram. Bybor dödas dagligen, också bland de svenskspråkiga och våra landsmän.

Vad gör SVT, svenska media och den samlade svenska journalistkåren i detta läge ? Påminner de oss om Hans Majestät Konungens Jultal, kanske ?? – Ty Carl XVI Gustav, Folke Hubertus – vårt folks kung och ende Statschef – nämnde faktiskt Gammalsvenskby i just det talet, December 2022. Han har ju – som jag själv – ljusa minnen från just den orten, under fredens tid.

Jo  SVT lanserar taffliga Transvestit-kabaréer – på bästa sändningstid. Detta är mumma för den röd-gröna vänstern och Putins alla ”nyttiga idioter” – förutom alla de andra medborgare som redan idiotiserats eller befinner sig på en treårings mentala nivå. Våra barnfamiljer och spädbarn förutsätts titta på sådant, särskilt under fredagskvällar och helger. Pensionärer skall också flocka sig vid Dumburken för att beskåda de sexuella perversionerna, även om sådant finns på nätet i överflöd, och lätt kunde förvisas till programtablåernas absoluta baksida, där hela ADHD-HBTQB skiten ändå hör hemma.

Jag kan inte säga att jag skäms över mitt fosterland, kära medborgare – för just jag behöver inte skämmas.

Däremot äcklas jag. Äcklas, över det som skall föreställa Sverige av idag. Äcklas, över politiker och mediafolk, som inte kan ta sitt ansvar, och som inte förstår vad som verkligen är nödvändigt. Äcklas, över Politikers oförmåga. Äcklas, över ett land utan moralisk ryggrad och en fast, nationell grund att stå på.

Ute i Njords riken, om så övärld, delta eller skärgård gäller lyckligtvis något annat. Var och en styr sin egen farkost, var och en för befäl ombord, och väljer fred, krig eller något annat. Med muskulösa möss i lasten eller inte. Njord själv väntar oss, Ran, Tor och Ägir. Tids nog skall vi få möta dem, allihop – och vi sörjer aldrig, rabblar inga böner heller.

Böner är för barnungar och kristna. Däremot blotar vi, ty havets gudomar kräver sina offer.

 

 

Jew Pork Crimes, Lew Dork Chimes, Nordsteam 1 + 2 och Njords riken….

Den vittberömda amerikanska tidningen Jew Pork Crimes – nej vad skriver jag ! – jag menar förstås Lew Dork Chimes – nej nej sorry förlåt ! – jag menar förstås New York Times , Trumpilandia USA– så säger man att det skall heta – tror sig plötsligt veta ”sanningen” om attackerna emot Nordstream 1 och 2, och vem som skall ligga bakom dessa Pipeline-attentat. Förmodligen har detta också legat i tidningens ”pipeline” ganska länge.

New York Times är en tidning, som är känd för att ha kallat det Norska Landslaget i skidor för nazister, eftersom de skulle ha ”hemliga symboler och runor” på sina norska lusekofter. Are we getting ”woke” yet, good people ??

”Well, you can stuff that in your pipeline and SMOKE it !!

New York Times är en tidning, som är känd för att stödja skit-filmer som smutskastar Sverige och Svenskarnas Midsommar, och framställer svenska kvinnor som dreglande, halvdebila, relationshämmade vrak, och blandar ihop vår Nordiska kultur med forntida Balter och Slaver, anklagar oss för att hålla på med människo-offer och så vidare och så vidare… Gissa vilken folkgrupp i USA som står bakom sådana filmer…

Hur hög trovärdighet har New York (ha ha!) Times ??

Igår firade vi ”Internationella Kvinnodagen” och ”Allt för sjön” här på Hedniska Tankar – och nåväl – idag skall vi inte vara sämre...

Jomenvisst serru, en ukrainsk kvinnlig läkare och ett sabotage-team på 5 personer va, de kunde enkelt ha av jättepipeline på 3 ställen, helt utan upptäckt (Det är en sammansvärjning, det är en Sammansvärjning å ALLA Ukrainare är Nazister, för det har farbror Trump och Putin sagt !! )

Så sent som i Februari sade den amerikanske Pultizer-Price vinnande journalisten Seymour Hersh (say no more!) att det var USA själva, inte Ukraina som låg bakom.

Nu lanserar den något Vederhäftigare och finstilta tidningen Die Zeit – och fyra tyska mediehus – att fem stycken ytterst hemliga personer från Ukraina, ledda av en kvinnlig läkare från samma land – som skulle ha kommit över sprängmedel och hyrt en liten båt – läkarinnan fraktade ned alltihop, samt två dykare, två ”dykassistenter” (alle man till pumparna – nu !!) och en Ukrainsk ”Kapten” (Kapitän zur See, naturligtvis !) i största samförstånd ordnat alltsammans. Enkelt och lekande lätt dök dessa dykare ned i Östersjöns grumliga vatten, som har ett medeldjup på cirka 70 meter – och utan helium och Kalle Anka-röster i hörtelefonerna har de plötsligt tonvis med sprängmedel – och kan kapa 2 stora pipelines med vitalt intresse för Tyskland och hela Europa på minst tre ställen…

Bild från Dagens Nyheters grafik-redaktion, Oktober 2022

LÄGG NED ! – New York Times. HÅLL KÄFTEN ! – Der Zeit….

Pipe down, everyone !

Svenske Kammar-åklagaren Mats Ljungqvist, som i egenskap av ensam svensk jurist leder utredningen – han tackade helt nej till något sk ”Internationellt Samarbete” och befinner sig nu inne på sin kammare, där han inte vill bli störd av näsvisa journalister – säger till Svenska Alternativa media att han inte tror att Ryssland är de skyldiga, i alla fall, och förnekar alla dessa konspirationsteorier från utlandet – dock till ingen nytta.

Vi har ju den fd sportjournalisten Jan Majlard på Svenska Dagbladet, ni vet han som mitt under belägringen av Azov-stal i Mariopol kastade i ansiktet på de Ukrainska försvararna att de allesammans var ”nazister” och fortsatte gå Trumps och Putins ärenden – precis den linje diverse ”vederhäftiga” journalister i svenska media talar sig varma för just nu, liksom ”Die Grünen” och de Galna Gretorna i Tyskland… Vad händer kring den 1 Maj i Sverige detta år, tror ni – angående ”Galna Greta” och moral ?

Stridsmoral, då främst – ty förr eller senare behövs sådan, och då gäller det att veta, vem man verkligen är.

Jag befinner mig fortfarande 100 % på den Ukrainska sidan – och det ska ni ha väldigt klart för er – men alla dessa spekulationer, tror jag inte mycket på…

Detta inlägg avslutas med några vackra tavlor från Kaj Stenvall (still, like Jackson in his time – standing like a Stonewall ) – den förkättrade Finlands-svenske Ank-målaren, som 2014 i ryska Media antogs ha hyllat Vladimir Putin – vilket han nog inte gjorde…. Finland bleibt Finland – och vi Svenskar gillar inte vissa stater i Öst eller Väst – bara våra Nordiska och Europeiska grannar och bröder…

Kaj Stenvall 2018 – ”My Dearest” (oil on Board) – or ”Donald upon Donald, a study in DUNG !”

”The Man in the Mirror” (May, 2022)

 

 

 

”Did you push my seat, boy ? Did you push my seat ??” (autumn, 2022)

”Lest Darkness Falls” (summer, 2022)

”Hosianna in Excelsis Deo – Red Carpet Mullah !” (X-mas, 2022)

Gårdagen var en Odens Dag…

Tidningen Aftonbladet, denna svenska kvällstidning med allt vad det nu innebär, tog tillfället i akt att påminna oss alla om att gårdagen var en Odens Dag, fastän några trodde att det skulle vara en kvinnodag… Innehållet var närapå så sakligt som vi kunde begära, och i alla fall överlägset Excessens vanliga trams, eller SVT:s tok-teorier om Atilla Hunnerkonungen.

I Danmark – detta yndiga land – har man nu tytt och tolkat en gammal guld-brakteater (typ C), utan att ställa till med teater eller brak, nutidspolitiska vinglerier utlösta av överdriven symboltolkning etc.

Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseum Köbenhavn

Runolog Lisbeth Imer har tillsammans med lingvisten Krister Vasshaus vid universitetet i Bergen tolkat våra förfäders 1500 och mer gamla språk – och det är inte alls svårt – om man är Nordbo. Vad inskriften säger? Oden nämns i meningen ”Han är Odens man” och syftar på medaljongens porträtt av en okänd kung eller storman – som visst inte bör ha hetat Jaga eller Jagaz med tonande s-ljud, för Oden själv är en stormens och jaktens gud, som jagar. Det vet alla redan.

Det danska hänget – från tidigt 400-tal – långt före Atilla och några Hunner, som inte alls har med Oden som gudom att göra – eftersom den spjutlyftande och ridande guden finns redan på Nordiska Hällristningar långt långt före någon kristus uppges nu av kvällstidningen vara den första inskrift, som nämner Oden och hans män vid namn.

Även det är spekulation, och det skall man inte vara alltför säker på – Sanningen är att detta är den första guldbrakteat i Danmark eller Världen som nämner Oden ja – alltså den tidigaste brakteaten av just denna typ som är känd av vetenskapen – men det säger visst inte allt om ämnet. Sverige har många liknande Brakteater daterade till perioden 400-550, men detta är en tidsangivelse, utan precision..

Också idag finns praktiska Odinister – men vad en ”Odinist” är, skall vi inte dra alltför stora växlar på. I USA finns monoteister, som inte vet vem Valfader och Allfader verkligen är, men hans män lever i Svea och Götars rike. Han är Gaut, Gautatyr, vår anfader. Han leder oss – och från honom tar vi våra order.

Inte från någon jordisk furste, ty vårt rike är inte av denna världen.

Väpna alltid man och häst – glöm inte kriget i fredens långa dagar