Evenmangstips – ”Tyde den som kan” och Upplandsmuséet

Nu över till sorglösare nyheter, denna Odens dag. ”Hedniska Tankar” ger sällan evenemangstips, men nu inträffar det. Senast vi gjorde det, rörde det en nyhet från Rosenborg i Danmark, men denna gång gäller det Upplandsmuséet i Uppsala, som fortfarande har sin run-utställning ”Tyde den dom kan” öppen – och förefaller vara en av de få institutioner i Sverige, som fortfarande försöker värna Asatron och det svenska kulturarvet.

14 Mars klockan 1500 – en tid då de flesta svenskar, som arbetar hårt för sin försörjning och därför inte kan delta – varför sätter muséet sina tider så ? – hålls det föredrag om runristningar på föremål och lösfynd från Uppsala Län av Alessandro Palumbo, förste amanuens, Institutt för lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Också en brudstol från Gamla Uppsala och runamuletter – som visar att hedendomen och Asatron levde kvar långt in i en tid, som man påstår har varit ”kristen” – ska stå på progammet.

18 April blir det ytterligare ett föredrag om magiska amuletter från Vikingatidens Uppland, något som direkt motsäger vad som påståtts på Internet av mindre seriösa forskare typ den ökände Henrik Williams från ”Uppsala Runforum” – ni vet den kufiske kristne professorn, som säger att ”magiska runinskrifter inte finns– Nu MOTSÄGS vad han säger rätt ut av ett museum i samma stad…och de kristna lögnerna blir avslöjade.… Den som verkligen var runkunnig eller ”runsk” fick mottas med tillit och till och med beundran eller rädsla. Det var en självklarhet för tidens människor att vardagen kunde påverkas med trolldom – bara man visste hur. (allt detta enligt föredragsprogrammet)

En runamulett från Birka, Pietroassa-ringen, vävbrickan från Lund, tusentals fynd… hur kan en kristen idiot som Henrik Williams då säga att ”runmagi inte existerar” när det GÅNG på GÅNG motsägs av vetenskapen och arkeologin ?

9 Maj – också klockan 1500 – hålls det föredrag om Runstavar och runkalendrar, och så  – 13 Juni – ett sista föredrag om Runstensanalys i 3D från Riksantikvarieämbetets (RAÄ:s) experter – och hur huggteknik, mejselslag och annat gör att man mycket exakt kan fastställa vem som var och när gjorde en inskrift – med runor…

Så är det.

Denna Odens dag, är åter en dag för kunskap – gagnrik för Asar och människors söner, men gagnlös och utan mening för trolls och tursars illa navlade släkte..

VIDRIGT BETEENDE i Norge: Greta Thunberg försökte begå COUP D’ETAT !

Att begå statskupp är ett svårt brott. Särskilt om man som svensk medborgare gör det i ett fredligt grannland, som har en demokratiskt vald regering. Frågan är bara hur detta skall rubriceras enligt svenska Domstolar, som inte verkar hålla särskilt noga på lagar och förordningar nuförtiden. Ger man sig på främmande makt, och försöker med vad som kallas Coup D’Etat i en fredlig demokrati, så är det väl självklart att man borde straffas, och att en sådan person skall undergå åtal.

En lagligen, folkvald Regering har RÄTT att skydda sina Departement och Institutioner och GRIPA de som stör allmän ordning. Detta GÄLLER, i Sverige såväl som i Norge !

Sjuka same-demonstranter i Oslo hade här förleden försökt ”stänga av den norska staten” enligt vad de själva proklamerat. En viss ”Galna Greta”, även känd som Greta Thunberg hade uppenbarligen också åkt dit, men greps, när hon försökt blockera både Stortinget och det Norska finansdepartementet. Senast var det den kristne galningen Anders Behring Breivik som använde dylika metoder, och precis som Greta Thunberg försökte ta över Regeringsmakten i Norge med våld.

Den som med våld försöker ockupera en Regeringsbyggnad, är hela det fria och öppna samhällets fiende. Det finns inget försvar för sådana handlingar. Vi kan också jämföra med Trump-supportrarnas stormning av Capitolium i Washington DC, USA – vilket redan lett till många åtal. Varför åtalas inte Greta Thunberg, antingen det nu sker i Norge eller Sverige ?

Förutom detta står det klart, att det här rör sig om personer utan varesig hyfs, moral, respekt för demokratiska värderingar eller allmänbildning. Greta Thunberg demonstrerar emot en vindkraftspark, vilken skulle minska mängden CO-2 utsläpp i Norge. Redan där ser man att hennes handlande saknar all logik, och är fullkomligt irrationellt. Hon har iakttagits, maniskt och inåtvänt leende, medan hon tagits om hand av den Norska Polisen, som är i sin fulla rätt att skydda sitt eget lands demokratiska institutioner.

Samerna, som vindkraftsprotesten skulle vara till för var inte ens närvarande under den utomparlamentariska aktionen. Man påstår helt felaktigt i svenska medias artiklar att de skulle vara ett ”urfolk” trots att det är Nordbor, alltså Norrmän och Svenskar, som är och förblir de ursprungliga invånarna i Skandinavien. Samerna är invandrare, som kom hit mycket sent, dvs minst 8000 år efter Nordborna.

Att döma Greta Thunberg till fängelse eller skyddstillsyn, eftersom hon mentalt sett verkar störd, eller under inflytande av mentala handikapp vore nog den mest förnuftiga åtgärden. Så gjorde den Norska Staten i fallet Breivik, och så bör man nog göra här också…

Ska ”Svenska” Kyrkan få BESTÄMMA om du får KÖRA BIL ??

Den såkallat ”Svenska” Kyrkan – som inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund i Sverige – skildes från staten enligt Riksdagsbeslut redan år 2000, dvs för över 23 år sedan. Ändå fortsätter den att blanda sig i hur vårt land styrs, och vägrar acceptera demokratiskt fattade beslut på alla nivåer i samhället.

Såhär kan det bara inte få fortsätta ! Hotet emot vår demokrati som de här människorna representerar måste undanröjas, och det en gång för alla. Vårt land skall inte vara något prästvälde, vårt land skall inte vara något Iran eller någon religiös diktatur.

Idag publicerades nyheten om hur ett gäng åderförkalkade gamla fd. Ärkebiskopar eller pisskoppar lagt sig i svenska folkets Bilkörning, och påstår att Regeringen måste behålla den sk ”reduktionsplikten” på bilbränsle. Kyrkan vill inte bara bestämma vad du har i tankarna rent bokstavligen – nu skall de här fräcka gynnarna ge sig på Bensintanken också !! Kyrkan protesterar i ett upprop mot regeringens klimatpolitik. Bakom uppropet står bland andra de tre tidigare ärkebiskoparna Antje Jackelén, KG Hammar och Anders Wejryd.

Antje Jackélen är känd för sina extrema vänsteråsikter, och för att på sin tid ha samarbetat med DDR – se mitt inlägg om ”Affären Radler” och hennes handledare, biktfar och andlige mentor Alexander Radler i denna blogg. Tidigare har även 14 biskopar i Svenska Kyrkan uttalat sig, och sagt att ”Gud och Jesus är klimat-aktivister, och att Greta Thunberg är att jämföra med en gammaltestamentlig profet”. Detta är alltså vad deras religion går ut på numera, åtminstone enligt dem själva.

”Svenska” Kyrkan – som fortfarande är en av de största jordägarna i hela Sverige – har gång på gång kritiserats för bristande miljökontroll inom sitt eget skogsbruk, de sk ”prästlönetillgångarna” – hemliga fonder som samma kyrka har avtvingat hela svenska folket i form av tionde och skatt, och som man nu miss-sköter.

Svenska” Kyrkan har bevisligen förstört och kört sönder flera kulturminnesmärkta fornminnen i sina skogar, men påstår ändå att man ska vara ”miljöprofeter” och heligare än alla andra.. Borde man inte ”sopa rent framför egen dörr” först, innan man lägger sig i hur hela Sverige skall styras ?

Går någon ens på detta smaklösa hyckleri, detta taffliga försök att ”värva medlemmar” genom att falskt och insmickrande ”skaffa sig en miljöprofil” ??

Du som vill PROTESTERA emot Präst-Väldet och inte tycker att ”Svenska” Kyrkan har rätt att styra din bilkörning, kan GÅ UR KYRKAN genom att göra det här. Följ bara denna enkla länk, fyll i blanketten och skicka in. Över 47 % av svenska folket är inte ens medlemmar i ”Svenska” Kyrkan och vill inte ha med den att göra längre. Tänk efter själv – det hela är inte särskilt konstigt..

Som ett bevis på var vi står ifråga om Religiösa Diktaturer, och Religiösa organisationers försök att sätta hela Riksdagen ur spel och avveckla demokratin i vårt land vill Hedniska Tankar nu presentera några fräscha teckningar om Irans gamla mullorden exakta motsvarigheten till de biskopar vi har i Sverige. Mycket ofta tycker ju dessa två grupper exakt samma sak, fast det kanske inte gäller just bensinpriserna, eller tillsatser i vårt bilbränsle – som Irans mullor säljer för dyra pengar. Underligt nog protesterar Kyrkan dock aldrig mot islam, utan fortsätter stödja dess utbredning i Sverige..

Teckningarna kommer från den franska satir-tidskriften Charlie Hebdo, och har tidigare varit publicerade på bloggen ”Ledarsidorna” – som också protesterar emot Religiös Diktatur.

Låt religionen vara skild från politiken ! Ner med Monoteismen !!

”Take that, you Akbar-Lovers !”

Mullahan: ”Nämen Quelle Horrör ! De kritiserar ju islam… De bränner ju Koranen ! Så får man ju inte göra.. Uuhuu Buuhu KRÄÄNKT -Jah bli sååh krääänkt !.

No comments – Internationell Kvinnodag den 6 Mars….

Dagens Juridik: STYMPARE frias – skar i småflickors underliv, men Hovrätten kan inte bevisa exakt när det skedde, även om STYMPARNA redan har erkänt…

Rättsrötan i landet Sverige ökar, och de domar som Rättsvårdade myndigheter ska utfärda står inte längre i samklang med vad svenska folket faktiskt tycker, eller någon känd etik, moral eller värdegrund. Idag kom det fram hur Göta Hovrätt plötsligt friat flera islamistiska Köns-stympare från Egypten… Två småflickor fördes ut ur Sverige för att stympas.

Trots att stymparna redan dömts i Tingsrätten och att flickornas mor erkänt brottet, så frias förövarna. Könsstympning är känt för att ge livslånga skador, och eftersom nervbanor skärs av eller kapas, kan det helt förstöra flickornas sexliv som vuxna.  Hon påstår att man ”tagit bort delar av ett hudveck nära klitoris” eller med andra ord skurit hennes döttrar i de inre blygdläpparna, på order från hennes svärmor, eftersom svärmodern ”är präglad av traditioner och seder som Nät-tidningen Dagens Juridik skriver. Tydligen skall då detta faktum ursäkta precis allt – även grov och avancerad barnmisshandel som ger men för resten av livet.

Dessa arma stympare ! Tycker vi att sånt här ”berikar” svensk kultur ?

Jag citerar, från sajten ”Dagens Juridik”:

Genom den bevisning som lagts fram ansåg tingsrätten det styrkt att flickorna utsatts för könsstympning samt att ingreppen utförts i Egypten. En majoritet av rättens ledamöter ansåg det också styrkt att stympningarna ägt rum under den tid som åklagaren angivit i sina gärningsbeskrivningar.

Dessutom vet man att stympningarna utfördes medvetet år 2015 – och man har även bevis för uppsåt och medhjälp.

Men – nu anser Hovrätten plötsligt – åtta år senare – att man inte kan bevisa exakt NÄR stympningen skedde i Egypten, och då ogillas hela åtalet, fastän man är medveten om att ett svårt och mycket grovt övergrepp har skett, och att offren var barn – som inte fått ge sitt samtycke..

UNICEF och FN kämpar aktivt för att könsstympning inte skall få förekomma i något av världens länder. Här i Sverige låter vi förövarna komma undan – utan straff ! (Snart är det ”Internationella Kvinnodagen” och enligt vårt lands förra regering, skall vi ha en ”feministisk utrikespolitik”. Hur bra stämmer den med verkligheten ??)

Vad värre är, så har Hovrättsdomar sk ”prejudikatsrätt” och skall alltså vara styrande för den fortsatta rättvisan i Sverige. När barn förs ur landet och opereras om emot sin vilja, är det alltså helt legalt i fortsättningen, och ingen kan därför hindra det – det är en tänkbar konsekvens av Göta Hovrätts dom från idag.

Förutsatt att man nu tillämpar denna princip på andra rättsfall, vad händer då ?

Antag att någons svärmor har huvudet under armen, så att säga – så lyder ju ett vanligt svenskt uttryck – och att ett av barnbarnen plötsligt tappar huvudet totalt och alltså blir mördad, eller ”ett huvud kortare” som det heter. Nu vet man inte om det hände den 1 Mars eller 22 Juli – och ska mördaren då gå fri, även om det bevisligen begåtts ett mord ?

Vem är lagen till för ? Är de inte de små och svaga som ska skyddas, eller de som inte kan försvara sig ?

 

Såkallad ”forn sed” eller relli-relli-relli-jooon ! ska tydligen ursäkta precis vad som helst – men sammanfaller detta verkligen med någon rättvisa, eller ens FN:s principer om Mänskliga Rättigheter, eller vad tycker ni ?