En Hednings Tankar om Påven

Min gamla mor, som inte är kristen så att det stör eller över hövan, för att i sin tur citera ett av min gamla farmors uttryck, har varje år till Jul traditionen att se på Påvens Midnattsmässa från Rom via TV: Varför Statstelevisionen i ett protestantiskt land, där hundratusentals och åter hundratusentals svenska soldater genom fyra århundraden har dött för att hålla katolicismen från landet, hela tiden skall hålla på att göra reklam för sådana trosföreställningar är mig en fullständig gåta.

Katolicismen dyrkar likdelar (sk heliga reliker) inuti sina kyrkor, och håller på med rituell kannibalism, låt vara i symbolisk form (men Tridentinska Mötet fastställde redan 1543 att Katolikerna de facto äter människokött, samt dricker mänskligt blod vid sina ceremonier – och på detta måste varje sann katolik tro, eftersom det är en påvlig dogm, och Påven är som alla vet ofelbar – åtminstone har han varit det sedan 1870, då det fastställdes av samma katolska kyrka). Nathan Söderblom, den store svenske Ärkebiskopen som skapade själva begreppet Ekumenik, lär ha betraktat katolikerna som såpass långt ”efter” Hinduer och Buddhister,, att de överhuvudtaget inte var värda att resonera med alls, lika lite som vissa efterblivna kannibalstammar på Nya Guinea. Jag måste faktiskt ge honom rätt på den punkten.

Om vi känner gemenskap inför Julen, är det då inte våra egna anförvanter och förfäder, som vi väljer att fira Jul med ?

För mig framstår ”lajvat” blodsdrickande inte som sunt, och jag förstår inte alls tanken på varför man måste äta upp sin egen frälsare, skära honom i småbitar och stoppa in honom i munnen, ifall man nu inte kan så upp för sig själv inför sina Gudar, utan tvunget behöver en frälsargestalt. Jag har sagt det förut, och jag säger det ytterligare en gång, ifall någon missat förklaringen.

Jag äter sill, skinka och grönkål vid Juletid, men jag äter inte andra människor ! Där går gränsen för mig ifråga om religion, eller vad som är tillbörliga och lagenliga religionsuttryck.

 Grunden till det är inte bara det här med Eukaristin och den rituella kannibalismen i kyrkorna, utan också spädbarnsdopen, Katolikernas ständigt återkommande sexuella övergrepp på barn och mycket annat, som ständigt upprepas, varhelst Katolska Kyrkan visar sitt fula tryne. Ingen annan religion har genom århundraden förbrutit sig så emot svensk och nordisk religion och kultur som just denna katolska kyrka, och man kan inte vara god svensk och god katolik samtidigt – de två begreppen låter sig icke förenas, för som redan Gustav II Adolf och många med andra upptäckt, så måste vi i farans stund kunna förutsätta, att våra medborgare är lojala emot lagen, det egna landet och den egna nationen i första hand, och inte emot någon Påvekyrka.

Inte ens idag får vi hedningar och Asatrogna ha våra egna heliga platser i fred för katolikerna, och deras ständiga skövlingar. Med mord och brand har de alltid farit fram, och nuförtiden  vanpryds fortfarande Gamla Uppsala av en sk ”Påvesten”. Svenska Kyrkan har också huggit ned den nutida gudalunden, stick i stäv emot Länsstyrelsens skötselinstruktioner, och inte ens på vårt lands allra heligaste plats, en plats som är viktig för Hedningar över hela Världen, får vi vara ifred eller utöva vår Gudadyrkan som vi vill. Den sk ”Påvestenen” är olaglig, och ca 1700 personer har redan skrivit på en namninsamling emot den, vilket jag rekommenderar att även ni gör. (använd länken jag nyss gav er)

För några dagar sedan kunde jag läsa en av ledarskribenten Erik Helmersons sedvanliga krior i DN. Han satt och berömde sig av att vara katolik – det är verkligen ingenting att vara stolt över – och påstod också, att just katoliker skulle vara givmildare, godare och bättre än alla andra svenskar, särskilt i Juletid. Vad han har för faktamässig grund till sådana påståenden, eller varför den stora Bonnier-tidningen alls släpper fram sådana lögner, kan jag heller inte förstå. Herr Helmerson borde verkligen erinra sig att Högmod är en dödssynd enligt Katolska Kyrkan, samma kyrka som han anser sig tillhöra, och personligen kan jag inte se något bevis för vad han hävdar, annat han faktiskt gjort sig skyldig till högmodets synd, som vi visserligen alla kan lida av ibland.

Vi hedningar är inte mindre givmilda som grupp betraktat än någon annan, och om vi betraktar det faktum att det finns goda Hinduer, Buddhister, Shintoister och goda indianer och animister här i Världen, varför skulle det då inte också finnas goda Hedningar och Asatroende ?

När jag nu sagt allt detta – vilket jag betraktar som rättvis kritik, ehuru jag självfallet förstår att en hel del katoliker, Hans Helighet Påven inbegripen inte håller med om den saken – måste jag som förut konstatera, att jag tycker mycket om Hans Helighet Franciskus I, som den nuvarande Påven ju heter. Jag har med den allra största glädje tagit del av hans predikan i Peterskyrkan, på Julaftonskvällen – han är verkligen en god herde för de sina, och jag tror alldeles säkert att han har de bästa och godaste avsikter i vad han försöker föra fram. Kort sagt – och som jag förut många gånger sagt och skrivit – Påven framstår för mig som en djupt mänsklig person, men det är hans Kyrka jag inte tycker om, själva organisationen och dogmerna, som jag icke kan dela eller förstå.

Detta år ägnade han sig i vanlig ordning åt att predika givmildhet åt de fattiga, ifrån sin gyllene tron och en ännu mer guldglänsande Peterskyrka, och trots den goda målsättning, som vi alla kan finna i detta, måste jag verkligen säga att det hela skorrar åtskilligt falskt, när det gäller en kyrka och ett samfund som genom två årtusenden samlat mycket mer rikedomar än alla andra, och som fortfarande är det rikaste av alla samfund och kyrkor på Jorden, med sin egen Bankrörelse (Monte de Pasci) och allt.

Dock, till Påvens försvar måste man också säga, att det inte är något fel att önska snar förbättring eller att ändra sina vanor, särskilt inte nu, inför det nya året. Givmildhet kan vi alla utöva på olika sätt, men bäst och omedelbarast är det kanske att ”gräva där vi står” med ett svenskt uttryck, och utöva barmhärtighet emot de vi möter till dagligdags, då vi inte kan göra så mycket åt hela Världen, eller förhållanden på andra sidan jordklotet. Detta år har vi märkt det mer än andra år, då rådande pandemi begränsar även de påvliga ceremonierna – men hans helighet själv skall nästa år resa till Irak och förbättra situationen för de kristna där, sägs det  – och det må vara rätt prioritering, för Påven har onekligen större möjligheter och större diplomatiska krafter än vi själva, som nog intet förmår i den vägen.

Hur många pansardivisioner har Påven ?” lär Josef Stalin en gång ha frågat, i egenskap av Sovjetisk Fältmarskalk. Men, så behöver vi inte fråga, ty hans rike är inte av denna Världen, och han har betydligt mer att säga till om än vad man kunde tro, även i dagens värld.

I sin julpredikan detta år berörde Hans Helighet att ”underhållning” är en fara, som hotar att knäcka och bortskymma Julens idé. Det kan man ju förstå, skriva under på och hålla med om, oavsett vilken religion man nu tillhör, och för katoliker i dagens sekulariserade Värld lär det nog inte vara lätt att hitta ut med sitt medeltida budskap, medan också Italiens befolkning i Juletid låter sina tankar syssla med något helt annat.

Han lär också nyligen ha predikat att Internet blivit till en fara för människorna, som gjort dem småaktiga, intriglystna, grälsjuka och onda i sinnet emot varandra, och även på denna punkt måste jag hålla med honom, ty det ska vara måtta i allt. Men detta år har vi också fått se ett större ont, än blott och bart yttrandefrihet och diskussionslystnad, som givetvis är en stor fara också för den katolska kyrkan.

(teckning av J E Anders, svensk karikatyrtecknare)

 

I vårt land har vi fått se, hur Svenska Myndigheter med Statsminister Stefan Löfvén i spetsen detta år vid påsktid uppmanat ett helt folk att ” genast gå hem och ta avsked av alla sina äldre anhöriga” (så föll faktiskt Statsministerns ord, och vi har fortfarande inte fått någon förklaring till det yttrandet) och hur man därefter initierade en kampanj för avlivning genom morfinsprutor eller med andra ord statligt beordrad Eutanasi, för personer över 70 år.  Som bekant har en undersökningskommission tillsats, som sagt att Regeringen är juridiskt ansvarig för sina egna handlingar, och den Socialdemokratiska versionen av saken, som säger att ett litet Landstingsborgarråd i Stockholm, på eget initiativ satt igång vad som ändå kommit att tillämpas i över sju regioner eller landsting, inte kan vara hela förklaringen.

För egen del undrar jag nu, vad Påven tycker och tänker om detta.

Hur är det med Regeringen Löfvéns andliga kapital, eller dess moraliska ansvar ?

Kanhända är dagens påve inte medveten om vad som händer här, men OM Hans helighet visste det, vad skulle då Hans Helighet tycka om alltsammans ?   man måste komma ihåg, att det tydligen funnits ännu mer långtgående planer från vår Regerings sida, där också förståndshandikappade, de som lider av fysiska handikapp, diabetes, lungsjukdomar, fetma, dålig kondition och ”oförmåga att gå i trappor” också skulle få ”somna in” som det så vackert heter eller sållas ut.

De som företräder Katolska Kyrkan i Sverige – Kardinalen Anders Arborelius inbegripen – har inte sagt ett enda ord om det här – trots att de kanske BORDE ha reagerat, liksom företrädare för all världens andra samfund ?

Denna kristna religion, som säger att just den är bättre än alla andra, gör inte ett enda dugg för människorna i vårt land, när och där den VERKLIGEN behövs.

Gamla tiders påvar tillämpade något som kallades Exkommunikation, eller Bannlysning. Det innebar bland annat, att inga katolska mässor fick förrättas i de länder, grevskap eller territorier som trotsade Påvemaktens vilja, och de som befann sig där, var helt enkelt skilda från hela kristenheten, och för evigt uteslutna ur katolikernas samfund, intill dess bot och bättring kunde ske.

Tänk nu om dagens Påve, Hans Helighet Franciscus I, skulle bannlysa Stefan Löfvén, samt den regering han representerar ?

Dags att AGERA och det NU !! (Eller hur, ers Helighet ? Ave Crux Spes Unica, alltså liksom…)

Jag anser det faktiskt berättigat, och som en fullt logisk handling som jag är beredd att stödja, inte minst med tanke på hur denna Regering de facto betett sig och agerat i år, 2020. Och då har jag inte ens tagit upp de många pedofil-affärerna eller de upprepade sexuella övergreppen emot barn inom Centerpartiet, något som liknar vad som hela tiden sker inom den katolska kyrkan, och vad som Påven själv sagt att han ska få bukt med..

Eller ? Själv är jag ju bara en enkel Hedning, och ingen expert på just Katolicism…

I vilket SVT blandar ihop mat med religion

Vår kära statstelevision SVT utgör fortfarande ett mindre irritationsobjekt i mitt liv, de gånger jag alls orkar irritera mig på dess sändningar. Den här gången har man låtit journalisterna Anna Lindman och Johanna Westman äta sig igenom Sveriges andliga landskap, där Asatron och de naturliga alternativen inte fått equal time, för redan i rubriken till alltsammans, ”Gud så gott” låter man en oinskränkt och monoton Monoteism härska, ungefär som om detta är den enda form av ”andlighet” man överhuvudtaget kan tänka sig.

De säger att de representerar ”alla” religioner i landet, men vägrar att acceptera Polyteismen som ett faktum. Hur inskränkt får man bli ?

Det är beklämmande att vad som skall vara en oberoende TV-produktion hela tiden fasthåller detta utomordentligt snäva, ja inskränkta perspektiv. Hela programmet igenom görs det reklam för vegetariansim och veganism, katolicism och kristendom. DN:s matskribent Jens Linder finns med i bakgrunden som en stabil klippa av lugn, ett slags kokkonstens filosof, som en smula häpet kommenterar de uttalanden, som en ärkekatolsk skådespelerska häver ur sig om den kristna nattvarden, denna avskyvärda kannibalmåltid.

För egen del äter jag aldrig människor, och jag dricker inte heller deras blod. I programmet insisteras på att katolicismens lära om Transubstantionen är det enda rätta, och man ger aldrig ens en enda tanke till frågeställningen om det är rätt att äta liket av en påstådd frälsare, och vad för ”andlighet” man i så fall skulle kunna få ur detta, eller varför en sådan lära alls skulle vara något positivt, i synnerhet som programmets konklusion och slutkläm är att ”alla levande varelser skall behandlas med respekt”, vilket förutses ske genom välsignelse och religiösa ritualer.

Logiken brister inte bara till en del, den bryter fulltständigt samman, ja förvandlas till oigenkännlighet, och man undrar varför ett traditionellt matlagningsprogram eller kanske ”Stjärnorna på Slottet – nu också med Jens Linder” inte kunde få ersätta detta jams.

Om programledarinnorna verkligen tror att ”alla varelser ska behandlas med värdighet” – Hur kan de då ens säga, att det vore ”värdigt” att försöka äta upp ”frälsaren”, och tugga i sig en annan människas kropp ?

Jakt och fiske framställs som något i grunden onaturligt redan från första scenen i programmet, och en statskyrklig jagande Prästman försöker förgäves framhäva att den Lutherska kristendomen aldrig haft några regler kring dieten. För honom kan man åtminstone ha en smula sympati, men det gäller knappast de kristna fanatiker, som ges fritt utrymme att sprida sina griller under resen av programmet.

Man påstår att Halal-slakt och Koscher är ”humana” slaktmetoder (hur humant är det att låta ett djur långsamt blöda till döds med luftstrupen och halsartärerna avskurna ?) och att just kristendomen skulle vara ”världens största religion”, vilket för det första inte stämmer (hur många av västvärldens invånare är egentligen ”troende” kristna, trots att de bor i länder som är kristna till namnet ?) och för det andra heller inte är något argument för dess fortsatta utövande. Redan efter detta första premiäravsnitt, blir den oriktiga slutsatsen att endast kristna kan betraktas som ”troende” en smula tjatigt.

MÖÖH ! Varför kan inte enkel dyrkan av naturen eller vördnad inför den, vara precis lika ”andligt” ??

Inte någonstans nämns det, att våra förfäder jagat och fiskat i tiotusentals, ja hundratusentals år. Inte heller nämner man, att utebliven älgjakt skulle orsaka ekologisk katastrof och slöseri med en stor naturresurs på kort sikt – för att inte tala om ökade viltolyckor. Några större rovdjursstammar – eller rättare sagt vargstammar – björn eller lo tar sällan älg – finns inte i Sverige, och vi kan av förståeliga skäl inte låta vargen utbreda sig på människosamhällets bekostnad heller – redan de fåtaliga samerna kommer säkert att klaga över sina renbeten, ifall vi alls tillåter vargen att utbreda sig i landet på allvar.

I dagsläget har människan i Sverige inget annat val än att fortsätta jaga älg, för vi är den enda större naturliga fiende älgstammen alls har, och vi har själva skapat en idealisk livsmiljö för älgen, genom att låta det moderna skogsbrukets hyggen växa igen med sly, som älgen äter med förtjusning. På samma sätt har vi skapat idealiska livsbetingelser för vildsvin, genom att återinplantera dem i landet. Modernt jordbruk, småbrutet landskap och här och där fina golfbanor och villatomter att  böka upp, ja det är rena paradiset för en vildsvinsflock – och skall vi få bort dem, hjälper det inte att lägga ut förgiftad åtel som blir ännu en miljöfara, och dessutom riskerar att förgifta rovfåglar och andra djur – nej – vi kan bara jaga de vilda svinen, och det måste ske med manuella metoder – vi möter dem mano y mano, ansikte mot tryne, med gevär i hand och på deras villkor – när de visar sig – och inte på våra…

Slutligen – varför tror dessa programledarinnor, att ”andliga riter” skulle vara det enda sättet, som man kan skapa ”respekt” för naturen på ? Varifrån kommer en såpass ologisk konklusion, och vad är det dessa fröknar vill ? Att återinföra bordsbönen i småskolan ?

Hellre skulle ”Mitt i Naturens” experter kunna ha fått medverka i programmet, tillsammans med en representant för Nordiska Asa Ssamfundet, Jägarförbundet och en förening för Nordiskt bågskytte, kanske. Det hade varit något att se, istället för det snömos jag fick genomlida mellan klockan 20.30 – 21.00 i afton.