Statstelevisionen säger sig sitta inne med ”Sanningen om Stonehenge” men MISSAR helt det VIKTIGASTE…

Man bör tala sanning, och inte tala, påstå eller skriva något annat än sanningen, hela sanningen och inget annat – men man ser ofta här i Världen att de som hela tiden anser sig själva sitta inne med ”sanningar” och berömmer sig av det inte är att lita på.  Den svenska Statstelevisionen SVT, som berömmer och prisar sig själv med att påstå, att man aldrig någonsin vinklar sina program, att man alltid skulle vara opartisk och ”vetenskaplig” är bara ett exempel i mängden. Och eget beröm luktar alltid illa.

Denna vecka tog sig SVT:s sk ”Vetenskapsredaktion” under ledning av Victoria Dyring an Stonehenge, ett av hela Världens mest berömda UNESCO-skyddade minnesmärken från hednisk tid. Samtidigt MISSADE man helt och hållet att tala om, att samma minnesmärke sedan mer än ett år tillbaka är HOTAT av förstörelse, eftersom hela landskapsbilden och de arkeologiska fyndigheterna under minnesmärket snart kan vara förstörda till följd av bygget av en vägtunnel, som Brittiska Staten och ett antal privata byggfirmor till varje pris vill genomföra, trots att det beslutet uppenbarligen är helt irrationellt.

Denna syn kan snart vara ett minne blott. Ett tunnelbygge under Stonehenge kommer att förändra hela landskapsbilden.

SVT har inte alls berättat ”Sanningen om Stonehenge” som man skriver i sin egen programrubrik. Man har i själva verket glömt bort att meddela det viktigaste som hänt, och därmed har man också helt svikit sitt journalistiska uppdrag. Det program som sändes var visserligen vetenskapligt sett helt korrekt, och bjöd kanske svenska TV-tittare på några spännande upptäckter, men det var också allt man gjorde. Det ”nya” i sammanhanget var en redovisning av den brittiske arkeologen Mike Parker Pearsons upptäckter och utgrävningar under tio år, som ger en hel del nya infallsvinklar på ”stadium 2” av Stonehenges helt olika byggnadsstadier – men det hade ju varit klädsamt, till exempel; att våga nämna och beröra att samme Mr Pearson (som faktiskt heter just Mike i förnamn, och inte Parker – informationen på SVT:s hemsida är felaktig !) gått ut på Youtube och förklarat, att tunnelbygget och vad den brittiska Regeringen håller på med väcker allvarliga farhågor inför framtiden, inte minst vetenskapligt, eftersom man nu urholkar UNESCO-skyddet, och därmed ”öppnar upp” för att tusentals andra vackra platser med stort kulturellt och religiöst värde för hela mänskligheten kan komma att förstöras, inte bara i fredstid, utan också i händelse av konflikt eller krig, eftersom man nu öppet börjat trampa på UNESCO:s regler.

DAGS att LYSSNA på Sakkunskapen, eller hur SVT ? ANDRA gör faktiskt det…

Varför programlederskan Victoria Dyring, som lär ha en examen i Vetenskapsteori och dessutom skall vara utnämnd till Hedersdoktor, helt bortser från den debatt som pågår, och bara inskränker sig till ett par billiga, lättköpta kommentarer i början och slutet av programmet kan jag inte förstå. Varför lyssnar hon inte på sakkunskapen ? Varför är hon så billig, hon skulle ju vara en ”Dyring”…. 🙂

Som professor Mike Parker Pearson vältaligt förklarar i inslaget här ovan handlar det visst inte bara om stenmonumentet, i den form vi ser det idag. Stonehenge har helt och hållet bytt skepnad inte bara två gånger under tidens lopp, som det sägs i SVT:s program, utan FYRA gånger – och dessutom är det HELA kulturlandskapet runtomkring, med gravar från för-neolitisk tid (alltså äldre stenåldern, inklusive jägarstenålder) fram till bronsålder och ännu senare som är det intressanta eller rättare sagt skyddsvärda – inte den cirkel med ”lintels” eller portaler i ”sarcen stone” som vi ser idag.

Detta har SVT helt missat, och glömmer helt bort att berätta – man nämner inte ens mångmiljardprojektet med den drygt 3 km långa tunneln.

NEJ NEJ NEJ SVT ! Stonehenge hade 4 byggstadier enligt ”Encyclopedia Britannica” och INTE 2 ! Första stadiet var den neolitiska begravningsplatsen, med en ”woodhenge” ca 10 000 – 7000 år före nutid. Stadium 2 var gjort av ”bluestone” och innehöll begravningar och djurben i stolphålen, daterade till 5000 till 4955 före vår tideräkning – de sk ”Aubrey Holes” som upptäcktes redan på 1660-talet. Stadium 3 – som berörs i SVT:s program, tillkom 4680 till 4500 år före nutid, och innebar att ”blue stones” flyttades från en existerande stencirkel i Wales. Stadium 4 – som vi ser idag – med processionsvägar i landskapet och de enorma tripoderna, förelåg först 4490 till 4300 år före nutid…

 

Den brittiske Transportministern Grant Shapps har erkänt, att landskapsbilden allvarligt kommer att påverkas genom vägtunneln, och att kulturlandskapet aldrig kommer att bli vad det en gång var, ifall tunneln byggs. (nåja, hans officiella titel är ”Secretary of State for Transport” så han är egentligen bara Statssekreterare, och inte Minister) Boris Johnson har såsom Brittisk Premiärminister ”hintat” till Finansministern, Chancellor of Finances – han är till och med Kansler ! – Mr Sajid Javid att denne borde spara på budgeten för infrastruktur, vilket är föga förvånande, eftersom Storbritannien nu genomgår den värsta ekonomiska kris man upplevt, sedan 1941..

Mynningen på vägtunneln kommer att vara direkt synlig från Monumentet, och påverka hela den utsikt man ser, särskilt vid Midvinter och Midsommar, då hela perspektivet förskjuts av en bullrande motorväg. På så sätt går hela MENINGEN med Stonehenge (som ju är en JÄTTELIK SOLKALENDER) helt FÖRLORAD…

            (källa: The Stonehenge Alliance, plus egen bearbetning)

Finansministeriet lär ha åsikter om att tunnelprojektets eventuella nytta, rent nationalekonomiskt sett, inte alls kommer att uppväga eventuella fördelar, som projektets förespråkare fortfarande tjatar vidare om, utan att egentligen kunna erbjuda några nya argument i sak. Man påstår till exempel i lokalpressen, att 200-300 mycket små byggfirmor skulle bli under-entrepenörer till projektet, vilket skulle ge nya jobb till grevskapet Wiltshire, men det är ett nonsens-argument. För det första förlorar man massor på utebliven turism, om hela UNESCO-området görs mindre attraktivt. För det andra skulle minst lika många nya jobb skapas av en annorlunda och billigare vägdragning ovan jord, men söder om UNESCO-området, helt UTANFÖR det, ca 5 km längre bort, vilket INTE påverkar landskapsbilden..

Alternativa vägdragningar saknas inte ! Istället för härvan i de centrala delarna av området, kan man välja att satsa på en ca 2 km längre väg 5 km söderut (nederst i bild ovan) som ger något längre transportarbete, men vinner i kostnad och trafiksäkerhet…

Det har påpekats, att vägtunneln ger vissa säkerhetsproblem, bland annat ur trängsel och räddnings-synpunkt, som alla vägtunnlar. Studier med ”road congestion maps” i realitid visar, att en ny väglänk inte förbättrar trafikläget så värst mycket, och dessutom finns det massor av Vägprojekt i Storbritannien som är angelägnare ur ett nationellt perspektiv, som den planerade vägtunneln väster om London under Themsen..Nya kloaker under London – vars problem med föråldrad infrastruktur är tydliga – kostar de också…

Dessutom MISSAR SVT:s vetenskapsredaktion också i andra avseenden. Man ignorerar helt de nyaste upptäckterna, och de utgrävningar som FORTFARANDE pågår i området, och som kan skjuta upp starten för tunnelprojektet med 18 månader.

Till och med en ren affärstidning, som ”Business Insider” har högre kvalitet på sitt stoff än SVT:s bedrövliga ”magplask”

12 Februari i år kunde man rapportera om en nyupptäckt grav med en kvinna i 20-års åldern nära Durrington Walls, den enorma bosättning eller stad, med upp till 4000 invånare från ca 2800 till 2100 före kristus, som ligger ca 3.2 km bort från Stonehenge. (Platsen nämndes i och för sig i SVT:s program, men dess funktion kunde ha förklarats tydligare. Bronsåldern hade redan börjat i England vid den tidpunkten, och platsen var inte bara en tidvis befolkad kultplats, med större befolkning, handel, marknader, bröllop och begravningar vid Dagjämningar och Solstånd, utan också ett administrativt centrum för hela södra Britannien)

I graven hade kvinnan vad som tolkats som antingen en liten skål i svart skiffer, eller också huvudet till en ceremoniell ”kommando-stav” eller klubba. Hon kan till och med haft någon administrativ eller religiös funktion när det sista stadiet av Stonehenge – som vi ser idag – färdigbyggdes, med de mer än 55 ton tunga megalitstenarna mycket noga och exakt orienterade efter solens uppgång och nedgång vid solstånds-dagarna, men det är förstås bara en hypotes, och helt obevisat för närvarande.

Allt sådant missar SVT att förklara, liksom sanningen om Doggerland (nej, Britannien och Irland var INTE en ö när Stonehenge började byggas – landet hängde ihop med kontinenten, om man bortser från ”Kanalfloden” där både Themsen och Rhen mynnade) samt något de olika genetiska folkgrupper, som befolkade och fortfarande befolkar Storbritannien – allt sådant får vänta tills nästa gång jag behandlar ämnet – ty – alla ni olärda – jag tänker tyvärr inte skriva om det just nu.

Viktigast är i alla fall, att The Stonehenge Alliance nu ställt byggarna och tunnelprojektet inför en rättslig prövning, som jag tidigare meddelat.

Men – de får nu inte bara en dag i domstolen för att redovisa FAKTA och tydliga skäl till varför Vägtunneln inte bör byggas, vilket Professor Mike Parker Pearson som sagt stöder. De får faktiskt hela fyra dagar, och den ”hearing” (men inte rättegång) som nu skall hållas, kommer att ta hela 3 dagar – 23 till 25 Juni i år.

Stonehenge KAN fortfarande RÄDDAS åt eftervärlden – och nu ska ni komma ihåg en sak till…

Det är JAG och bara JAG – en enda Hedning ! som har lett den här debatten i Sverige. Nästan INGA svenska media har ens vågat skriva om den, TROTS att det gäller en UNESCO-skyddad plats, med stor kulturell betydelse för hela mänskligheten, ja humaniteten och humanismen, eftersom den visar, att Europas hedniska förflutna redan på stenåldern hade en högstående kultur, som inte sysslade med barbari eller människo-offer – för några bevis för det, har aldrig hittats…

De enda svenskspråkiga källor om saken jag hittat, är översatta sådana från EU – och de är som vi vet sällan objektiva.

Pagan Federation i Sveirge, som borde vara de FÖRSTA att reagera, har inte agerat alls.

Nordiska Asa Samfundet har heller inte agerat, utan blivit långt långt efter, precis som vanligt

”Fornsederiets” fåtaliga anhängare – apropå detta med efterblivna människor – ska vi inte ens tala om, lika lite som SVT:s undermåligt och dåligt utbildade journalister.

Jag ensam har ändå slagit dem alla på fingrarna, och jag har slagit dem med hästlängder…

Eget beröm kanske luktar illa, javisst – MEN DET ÄR ÄNDÅ SVÅRT ATT VARA ÖDMJUK, NÄR MAN VET ATT MAN ÄR BÄST !!

 

”We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we will never surrender,

 

”HEDNINGAR FÖRENEN ER – LÅT INTE MONOTEISMEN TRYCKA NER ER MER.. SANNINGEN FÖRVISSO JAG HAR SAGT, OCH VE SKER DEN, SOM DET PÅ MINNET EJ HAR LAGT…”

”Festfyrverkeri” från SVT om Beowulf-Sagan – De får erkänna dess äkthet

Vår kära, kära Statstelevison – detta sannskyldiga Acme av korreka fakta och vederhäftighet, för säg – visst är det väl så, kära läsare ? – har ikväll sänt ett inslag i ”Vetenskapens Värld” helt och hållet dedicerat till Beowulf-sagan. Det är Uppsalaprofessorn Bo Gräslunds teorier som bildar stomme i programmet, och för ovanlighetens skull lägger SVT ut inte mindre än ett tiotal utdrag ur programmet i form av olika videoklipp. Bo Gräslund är säkert känd för mina läsare, ifall de följt med i den här bloggen ett bra tag, för hans teorier om Fimbulvintern, som en faktisk, klimatologiskt bevisbar företeelse i form av vulkanutbrott på Island och sämre skörderesultat och en befolkningsnedgång i 540-talets Norden (inte ”Skandinavien” som SVT:s odrägliga speakers envisas med att säga – Norden är namnet på kulturområdet, Skandinavien ett blott och bart geografiskt begrepp) har även SVT rapporterat om förr.

Viktoria Dyring, programledare för Vetenskapens Värld, börjar raljant och nedvärderande med att säga att Beowulf-kvädet skulle vara ”okänt” för gemene man i dagens Sverige, men manifesterar bara sina gena dåliga historiekunskaper. Lika illa blir det, när hon löjeväckande nog påstår att man ”ingenting vet” om folkvandringstiden, trots att det är en av de mest grundligt undersökta perioderna i Europeisk historia överhuvudtaget, och när man sedan presenterar ett program, till brädden späckat med fakta, säger hon tydligt och klart emot till och med sig själv med det påståendet. Lika parodiskt blir det, när man i programmet påstår att Sverige ”inte fanns” under 400-och 500-talen, men sedan tvingas erkänna att Sveaväldet genomförde en enorm expansion under dessa århundraden, vilket Bo Gräslund och flera forskare med honom också bekräftar. Man demonstrerar det till och med med kartor, och Bo Gräslunds huvudtes är att Beowulf-kvädet beskriver faktiska historiska händelser i sagans form, nämligen samma Sveaväldes erövring av Gotland under sent 500-tal.

Hur kan man då ens säga, att Sveaväldet ”inte fanns” när redan Tacitus omtalar Sviones, rika på manskap och flottor, och hela Beowulf i allegorisk form beskriver just detta Sveaväldes tillväxt ? SVT:s ”PK-mentalitet” skiner igenom, och det är inte till fördel för vad som annars var ett lärorikt och bra tv-program, så bra som man rimligen kan önska från denna politiskt styrda statstelevision..

I utlandet har man sedan länge känt till, att Beowulf-sagans Geater bor på en ö, och att Svearna måste segla dit ”över havet” vilket också uttryckligen står i själva kvädet. SVT tvingas erkänna, att Beowulf-sagan räknas som en grundläggande angelsaxiskt språkminne utomlands, både i England och USA, och man där lär ut det i gymnasieundervisningen, vilket man också borde göra i vårt land. Man påpekar Beowulfs betydelse för den gamle katoliken JRR Tolkien, han vars naiva sagor fortsatte kristendomens barnsliga uppdelning i nattsvart ont respektive godtrognaste gott, en idyll så menlös och meningslös att den nästan bräker, och försöker dra höga växlar på att den skall ha inspirerat all senare fantasy-litteratur, trots att denna helt saknar sagans episka bredd och poetiska framställningskonst – och glömmer att berätta hur man ersatt personskildringar med psykologisk insikt och djup med det värsta moderna snömos man kan tänka sig.

Det slutande 400-talets Norden, som Beowulf-forskningen en gång tänkte sig den

Intressantare blir det dock, när vi i den danska arkeolgen Lotte Hedakers sällskap besöker Lejre i Danmark, där Hrotgars kungshall Heort eller Hjort en gång låg – man har återfunnit en faktisk processionsväg, vilket man också gjort  nära Bandlundviken på Gotland. Vi får se det ”berg” med sin brända borg, där Geatarna eller Gutarna förskansade sig – otvivelaktigt är det Torsburgen på Gotland man talar om, för arkeologiska bevis visar att den brändes kort före de händelser och de sju större krigsföretag sagan skildrar, och Bo Gräslund själv får leda oss till ”Stavars Hus” nära Bandlundviken, ett 70 meter långt långhus, bland det allra största man hittat i Norden, ja lika stort som Heort skulle vara enligt sagan.

Vi får övertygande bevis för att kvädets Konung Hygelac är en verklig Hugleik, konung över Svea rike, och får oss en ny teori om Bro Borg och dess brand serverad på köpet. Bo Gräslund menar att Beowulfs Grenedel är en analogi för den svält som drabbade Norden i de isländska vulkanutbrottens kölvatten, och om hans teori låter svårsmält just här, kan man påpeka att liknelsen mellan den förhärjande drake, som Beowulf till sist stupar i kamp emot, inte är den första ringlande pansartät eller stridskolonn som liknats vid just ett sådant sago-odjur.

Redan Siegfried eller Sigurd drakdödaren går enligt vissa tillbaka på verklighetens Arminius, och segern över de romerska stridskolonnerna vid Teutoburger Wald, verklighetens Bramsche, strax nära Osnabrück i Tyskland, även om detta inte skildras i programmet. Man glömmer också att förklara namnet Beowulfs etymologiska ursprung i ordet Bi-varg, men erkänner motvilligt det faktum att det kväde som nedtecknades på 1000-talet i ett Engelskt kloster bara var en avskrift av ett äldre Nordiskt original. (Ja – just Nordiskt och bara Nordiskt – inte alls ”Skandinaviskt” som det sägs i den falska speakertexten).

Bo Gräslund har onekligen rätt som professor emeritus, när han förklarar att Beowulf utgör beviset för en levande skaldetradition i Norden långt före Vikingatiden, och allt idiotiskt tal om att ”Nordborna inte vore kapabla” till något sådant, motbevisas enkelt med de forskningsresultat, man nått fram till inom Beowulf-forskningen på senare år.

Som extranummer till allt detta, fyller man på med ett 10 minuters extra inslag om Grav 581, Birka, och den påstådda ”kvinnliga krigaren”  där. Jag har tidigare utförligt beskrivit hur SVT tacklat det arkeologiska fyndmaterialet, genom en ytterst fiktiv historia, som starkt brister i detaljerna, precis som vanligt då det gäller SVT, som ofta gör våld på fakta för den politiska korrekthetens skull.  Till och med Anna Källström, som tidigare påstått att den gracila och mycket späda kvinnan från grav 581 skulle ha haft stridande uppgifter, får nu erkänna vad jag redan sagt – det är omöjligt med tanke på hennes muskelfästen, och de drag i hennes benstomme man konstaterat, motbevisar sannolikt alla tankar på att hon skulle ha utkämpat tvekamper, varit sköldmö eller liknande osakligheter, som man redan lagt fram som sanning från SVT:s sida.

I programmet intervjuas till sist också en polsk forskare, som erkänner att av de 30 eller så kvinnliga gravar med vapenfynd vi alls har från den yngre järnåldern, så finns inte ett enda säkert bevis på att kvinnliga krigare verkligen existerade – deras blotta existens förblir en möjlighet, eller en legend, vilket också religionshistorikern Tommy Kuusela från Uppsala Universitet är medveten om. Om de alls fanns, var de otroligt sällsynta, och det bevisas mycket vältaligt av Victoria Dyrings egna försök att hantera yxa, svärd och sköld i programmet – hon misslyckas nämligen skändligen – och man nämner inte det mest självklara argumentet av alla – en järnålderskultur kunde inte avvara särskilt många kvinnor i fertil ålder, på grund av att man måste alstra många barn – dagens ”kvinnliga krigare” – när de alls existerar – har samma problem – krigande och moderskap låter sig icke förenas, det ena utesluter det andra – så varför denna ”coda” om sköldmör alls lades in sist i programmet, verkar vara lite av en slump.

Nej, det är dags för SVT att SLUTA DRÖMMA om Sköldmör och liknande… Inte ens idag låter barnafödande, moderskap och aktiv tjänst i kris eller krig utföras samtidigt… Och i järnålderns samhälle hade man många barn, samt täta barnafödslar…

 

Min slutsummering: Betyg 4 av 5 möjliga – men ett statligt TV-bolag borde kunna bättre än såhär – särskilt med tanke på alla ”småfel” och självmotsägelser i fakta-presentationen..