Det är dags att Påtala att det är för sent att Åtala de som sprider FAKE NEWS om kannibaler i Motala….

Kanske ni, kära läsekrets, har hört talas om kannibalerna i Motala, efter att ha läst kvällspressens senaste ”FAKE NEWS” artiklar om den saken, eller Karin Bojs likaledes lögnaktiga artiklar i DN. Jag tänker ändå inte länka till skräpet, utan istället ge er vederhäftiga källor, ur akademiska uppsatser i ämnet.

Fast – det är klart – ”Nur keine Angst”, som Tysken säger – det rör sig visst inte om några ”ensamkommande” invandrare från Centralasien eller några ”kulturberikare” från MENA-länderna den här gången, eller någon annan som nyligen kommit hit – nej det här rör händelser på stenåldern, närmare bestämt för 7500 – 7700 år sedan. ”Populär Arkeologi” har redan skrivit en mycket mer korrekt och saklig artikel i ämnet, och utgrävningarna från den sk ”Kanaljorden” i Motala är faktiskt ingen nyhet de heller, eftersom de påbörjades redan 2010, alltså redan för åtta år sedan. Excessen, Aptonbladet och andra gammelmedia har kommit med många osakliga och vinklade rapporter om fynden sedan dess, men först nu träder de fram i sin helhet.

Kanaljorden ligger vid Motala ström… men där fanns ingen kannibalism, trots kvällstidningarna av idag…

Bland annat har man ljugit om de förhistoriska Motala-bornas etnicitet, och påstått att de skulle vara från Asien, eller till och med svarta i hyn, men detta är en ren lögn, och alltså fake news. Arkeologen Hallgren, som själv deltagit i projektet, och även publicerat forskningsresultaten, skriver nämligen själv att alla, samtliga, 100 %, varenda en, todos i den population av 10 individer man hittat, var ljushyad, hade blont eller mellanblont hår och blå ögon. För att alls kunna utveckla ljus hy, blont hår och blå ögon behövs minst 80 generationers boende i Nordeuropeiskt klimat enligt genetikerna, och då kommer vi minst 2400 år ytterligare bakåt i tiden, alltså till 10100 år sedan, eller äldre renjägarstenålder.

Dessutom var redan Neanderthalarna – för 80 000 år sedan – bevisligen ljushyade enligt genetiken, och till och med rödhåriga, ett recessivt anlag som aldrig kan manifestera sig, om inte man haft föräldrar och anfäder i ytterligare två släktled bakåt som också var ljushyade, blonda och just blåögda, eftersom rött hår aldrig uppkommer annars. Danska populationsgenetiker har klarlagt att det fanns Kaukasoider eller med andra ord vita människor i centralasien för redan 30 000 år sedan, och människorna i Motala var också delvis besläktade med samma grupper, de var alltså inte alls en ”mix” mellan flera populationer, som det osakligt hävdats. Påståendena om att det skulle varit ”Afrikaner” som befolkade det tidiga Sverige är en befängd lögn, och för övrigt är mänsklighetens utvecklingshistoria inte så okomplicerad heller, utvandringar ur Afrika skedde bevisligen flera gånger, och redan för 200 000 år sedan utvecklades Homo Neanderthalensis i Europa och Asien – inte ett enda fossil av sådana har hittats i Afrika, nämligen – och om Svante Pääbo och andra svenska genetiker har rätt, uppstod kaukasoiderna eller den vita rasen (jo, raser existerar faktiskt !) ur tidiga korsningar mellan Neanderthal och Sapiens...

Det är alltså svenskarna – de nutida svenskarna – som är Sveriges verkliga urbefolkning, och inga samer eller andra grupper, som man ofta felaktigt påstår. Haplogrupp I1 – den Nordiska – är märkvärdigt konstant till sin utbredning, även idag, och det är här kombinationen blont hår och blå ögon är mest utbredd, även sådär 8000 år senare – genom en kontinuerlig bosättningshistoria.. Detta är fakta, trots att Karin Bojs och de andra fake news-tillverkarna inte vill erkänna det, utan istället i någotslags ”politisk korrekthetsiver” bortser från vad man faktiskt hittat, och börjar rapportera om andra saker. Isotop- och Strontiumanalys visar att en kvinna från Kanaljords-fynden kom från ett kalkstensrikt område, troligen Gotland, och att några andra individer hade växt upp i Södermanland, men annars var man ”Östgötar, guschelov”

Ryktena om kannibalism – som arkeologerna inte alls anser sig ha bevisat – kommer från det faktum, att man hittat en enorm stenpackning på 12 x 14 meter, och ovanpå den har man funnit en mängd delvis sönderbrutna kranier, som nästan alla bär spår av slag i huvudet och yttre våld. Men dessa skador har alla läkts, och vårdats i perioder om kanske två år – och vad visar det ? Att personerna dog av sina skador, eller blev ihjälslagna – nej inte alls. Tvärtom, säger arkeologerna, fick personerna ifråga mycket god sjukvård, och det var sannolikt fråga om krigare, som hedrades efter döden – inget annat.

Ovanpå stenpackningen i Motala Ström hittade man fynd av människokranier (blått) på pålar, björnskallar (röda) och Vildsvinshuvuden (gula)

Arkeologen Hallgren jämför med dagens katoliker, som också har sönderbrutna skallar i sina kyrkor, som de vördar som ”heliga reliker” och finner att stenålderns religiösa liv var mycket mer komplicerat än vi trott. Björnkäkarna bär spår efter knivar, likt järnålderns björnskallar under Frösö kyrka – som inte alls kom dit pga samer – men sådana spår finns inte alls på människokranierna. Personerna ifråga har inte alls blivit uppätna, men sannolikt stupat i strid, och trots en mängd obevisade spekulationer om stenålderns sociala liv, tror forskare nu att den enstaka Gotländskan slunkit med av misstag, ”befunnit sig i en högrisk-grupp för våld” (var hon för stor i käften, eller svår att ha och göra med ??) men hamnat i Östgötarnas dödstempel… Det visade sig tydligt, att Människokranierna förvarats framför en fond av björnhuvuden, som kanske suttit på stolpar de med, samt att vildsvin ätits på platsen, något längre österut, med galtar och galtars huvuden som ett typiskt fynd. ”Grymta månde grisarna, om de visste hur den gamle galten lider” !

 

 

Analyser av stenålderns Östergötland visar med 100 % tydlighet, att krig förekom redan då – och att framstående krigare hedrades med särskilda begravningar, och fick sina ben bevarade för eftervärlden. Även björnkult förekom på platsen – säger er begreppet ”Bärsärk” någonting ?

Även galtar smyckade vendeltidens hjälmar på öland, i götaland och uppland – 5000 år senare. Är det ”bara ett sammanträffande” att man redan tidigt hyllade björn och vildsvin som särskilt betydelsefulla djur, tror ni ?

Det är värt att observera, att dödsorsaken inte fastställts med säkerhet för någon av de funna individerna” säger man, i en uppsats från Universitetet i Cambridge. Kanhända får vi aldrig fram några slutliga bevis om stenålderns Motala för 7900 år sedan, men det är ställt bortom alla tvivel att där i mer än 200 år fanns en stor helgedom, även om man inte ens kan säga om denna befann sig utomhus eller inomhus – och kanske inte ska spekulera i övrigt, som jag gör här ovan – även om det enligt expertisen verkar vara den mest sannolika teorin.  Ortsnamnet Motala, lär för övrigt betyda ”-al” en vid mötesplatsen, och ortnamnsändelsen ”al” eller ”sal” för helgedom, är en av de allra äldsta ortnamnsändelser vi alls har – spårad till århundradena strax före år noll. Inte bara svenskarna – urbefolkningen i detta land – utan också Asatron har mycket gamla rötter – och det är i alla fall bevisat !