Kring en dikt av KG Ossianilsson, ur ”Hedningar”

Karl Gustav Ossian Nilsson räknades som en av Sveriges mest kända poeter i början på 1900-talet, men idag är han nästan helt bortglömd. Han var först konservativ, men blev sedan Socialist, och var en kort tid faktiskt ordförande i det Socialdemokratiska ungdomsförbundet – tillika den förste ledare detta förbund någonsin haft, tills Bengt Lidfors och flera av Nomenklaturans ledande medlemmar senare ”petade” bort honom, och ingen fick avvika från den partitrogna linjen, precis som i Stalins Sovjet. Själv liknade han faktiskt Lenin till utseendet, åtminstone på vissa porträtt.

KG Ossianilsson, som talare på Första Maj i Malmö, 1906

Men ett helt liv igenom – han dog först 1970, vid 95 års ålder, var han helt och hållet Hedning, och extremt kritisk emot den ”Svenska” Kyrkan och dess totalitära folkförtryck. I början på seklet skrev han tre diktsamlingar, ”Masker” (1900), ”Hedningar” (1901) och ”Örnar” (1902) som av Henrik Schück och andra dåtida kritiker ansågs vara det bästa han någonsin gjort. Han var också övertygad anti-nazist – det går inte att vara Anti-Monoteist utan att också vara emot Nazismen, liksom all kommunism – men medveten om vilka offer, som kampen emot de totalitära lärorna kräver.

Senare i livet försörjde han sig på att skriva historiska romaner i tidens anda, som är helt bortglömda nu – och han byggde också en gård – naturligtvis med ett hedniskt namn – Frejstad eller Fröstad utanför Linghem i Östergötland, och han kunde vid sällsynt lyckade tillfällen ge ifrån sig strofer som dessa:

”Ja, gråt ni fredspigescher
ert ”krig är systermord”
två blanka stålkartescher
står hemma på mitt bord.

Jag ville se dem skjutande
i blixt och rök åstad
och sprängas i en sprutande
vulkanlik krevad !”

Detta skrev Ossianilsson 4 år före första världskrigets början, och han blev sannerligen bönhörd över hövan, när den gamla världen till sist gick under, även om ingen kunde veta det just då. Enligt den skånske konstnären Ernst Norlind, som kände Ossianilsson personligen, var han något av en koleriker, som bara kunde dikta när han blev ordentligt arg eller engagerad. Även som ung gick han alltid med käpp i handen, och innan den första diktsamlingen kom ut skall Ossianilssons hyrsvärdinna i panik ha ringt på telefon till Norlind; och sagt att hennes unge hyresgäst var skvatt galen, eftersom Ossianilsson stampade i parketten och fäktades i luften med sin käpp med rena hugg och slag, medan han diktade och skrev… Norlind lär ha lugnat henne med att den sortens kamp på det ena eller andra sättet är typisk för alla skapande konstnärer…

Och det var också han som skrev:

”Se, jag ser hur skenet rullar
över det öde havets kullar
tänder skummet i morgonbrand
och som glöden flammande stiger
över havet, som ännu tiger
O – jag anar en jublets morgon –
Sverige, mitt fosterland !”

Ossianilsson var extremt säker när det gällde det svenska språkets behandling, fast hans dikter inte är politiskt korrekta nu, när vi hela tiden skall lorta ned oss själva och förneka allt som är svenskt – i alla fall enligt vad statsmakten och den nuvarande regeringen säger.  Men nu vill Hedniska Tankar presentera en av hans bästa dikter ur ”Hedningar” som går under parollen ”Krossa den skändliga!” eller på franska Écrasez l’infâme! – Upplysningsfilosofen Voltaires motto – och han var också en figur, som återkom i Ossianilssons nu daterade diktvärld – men vi tillägnar Sveriges Största… Ärke…Någonting Fjantje Kackélen eller Ärkebiskop Antje Jackelén med varm hand detta..

Vi publicerar den nu i något moderniserad version

Denna förvirrade gamla dam i lustig hatt – är det inte dags att vi AVSKAFFAR henne, en gång för alla ?

Praetera Censo

Sen urminnes tider, så långt man kan söka tillbaka
har hon stulit till sig de trälandes sparade bröd
bedragit den tårade hungern på nödtorftens kaka
och himlat sig kallt vid massornas skriande nöd:

”Betänk, hur ljuvt i himlen maten ska smaka
när med hunger och törst ni väl mött er död !”

Men som Tors åska en gång ljöd
hans hämnareord mitt hjärta vill skaka
”Slå ned – Slå Ned – Krossa Kyrkan !
och låt de fattiga äta sitt bröd i fred…”

Sen urminnes tid har hon folkets slant i sin kista
sen urminnes tid har hon massornas blod på sin hand
Hon har stött med ”Guds nådes ord” diktatorernas brott
till det sista, hon har dragit åt deras snaror och band

Hon har varnat och släckt, om det anades bara en gnista
Och förbannat och fräst, om ur gnistan det växte en frihetens brand
On, ni själar av sand – Tors hämnareord jag ville i klipporna rista
”Slå ned – Slå Ned – Krossa Kyrkan !
och låt den hyndan få brinna som ved !

Sen urminnes tider har hon hatat det friska och fria
och inympat gifter på friskfödd kropp
mot hälsa och liv har hon dundrat sin straff-litania
och väckte ur gömslena pedofilernas laster opp.
De vuxna hon tvang att som småbarn hennes spenar att dia,
förnuftet hon snöpt, och tanken fått vissna i knopp

När ska ni vakna opp, ni lögn-sövda själar att stöna
och klaga och skria: ”Slå ned – Slå Ned – Krossa Kyrkan !
ty med spenarnas mjölk de pesten i ådrorna spred !”

Sen urminnes tider vårt folk i oket hon spände
och knäckte dess hälsa med en fånges gissel och svält
Förgäves de arma mot muren sig rände
förgäves bad de om frihet och rättvisa gällt

I motsträvig rygg hennes fångvana verktyg bände
och gubbsliten kraft gick i slavjärn, tåligt och snällt
som bevittnat det kristna kyrkans elände:
”Slå Ned – Slå ned – Krossa Kyrkan !
och våra länkars våld, du tanklöst hamrande smed.

Sen urminnes tider har hon fablat, ljugit, bedragit
och smilat och smekt där hennes klor inte fått fatt
och när lögner i lätt-trogna öron hon slagit
triumferande pöst med ett rått och hånande skratt.

Hon har vågat – ja mitt på dagen sitt skynke hon tagit
och sträckt mot solen och skrålat: ”Nu är det natt !”
Men schack – Hon är matt – för dagen är idag
och ljuset har ögonen tvagit:
”Slå ned – Slå ned – krossa Kyrkan ”
ty en dag blir den blidaste fårskock nog vred !

Nu är räkningens dag, och här blir kostnader tunga
när allting skall vägas, av plåga och sår
”Se, här står vi svenskar som du gjorde gamla, ej unga
se här våra striders, våra nederlags spår !”

Se, här står vi som du tvang till att gråta, ej sjunga
du tog med din lögn vår ungdoms, vårt växandes år
men Tors hämnd dig straffande når
och blixtar ska spruta, jord och himmel gunga
”Slå Ned – Slå Ned – Krossa Kyrkan !
När den skändliga dör, tar hon sitt helvete med !”

 

(Fritt efter diktsamlingen ”Hedningar” 1901)

Kring en dikt från ”Ideell Kulturkamp”

Min broder i Hedendom och Asatro, Henrik Andersson; publicerade en ny dikt på sin blogg ”Ideell Kulturkamp” för två dagar sedan, och den var så bra – i mitt tycke – att jag måste citera den. Hedendomen är och förblir just en ”Ideell Kulturkamp” som Henrik skriver – en kamp emot andligt förtryck, Monoteism och andra totalitära läror, och likt Särimner förnyar den sig, dag efter dag.

Hedendomen och Asatron är som en stig som för till upplysning och ett annat sätt att vara, en väg eller stig som få känner till, och ännu färre vågar vandra på. Men hur få eller många vi än är på stigen, och hur många faror och utmaningar som väntar oss där, skall vi slutligen få vandra över Bifrosts krön.

Till de som inte förstås Henriks dikt fullt ut, skall jag säga att den delvis syftar på Rigsthula, den Eddadikt i vilken Heimdall i gestalt av Konung Rig vandrar genom Världen, ett slags analogi för solens gång över himlen, och själva tiden som aldrig står stilla, utan för framåt emot utveckling och nya former av liv.

Den syftar också på Oden själv som den store vandringsmannen, en liknelse som återkommer i många av hans heiten eller namn, och nu publicerar jag dikten i min egen, delvis något annorlunda version – ni kan läsa originalet här.. Rigsthula innehåller, som alla bildade läsare vet, också en fras som återkommer i flera strofer:

Och vidare gick han, på vägens mitt”. Det är betecknande för Rig, för bara en konung eller en gud skulle gå mitt på en väg – normalt gick ju man till vänster och inte i höger, därför att vägfarande dåförtiden hade käpp, yxa eller svärd i den högra handen.. För övrigt är denna dikt en mycket bra Galder eller besvärjelse, som kan sjungas högt, likt flertalet Heimdals- och Odensgaldrar…

Teckning av Paulus Indomitus, svensk bloggare
Lokes avföda med gyckel såg - De såg en man komma på vägen
De såg att han hade ett lyte, ty han var enögd
och med bjäbb och bjäbb Lokes avföda sjöng
"Han har ett lyte, sämre än vi, låt oss fördriva mannen på vägen !"

Men en gud blev vred - Vred blev en gud som såg Lokes avföda driva
med mannen som kom på vägen. Den enhänte Tyr fördrev Lokes avföda,
fördrev dem alla långt bort från vägen !

Lokes avföda med gyckel såg - De såg den enhänte gå på vägen
De såg att han hade ett lyte, ty hans hand var av
och med bjäbb och bjäbb Lokes avföda sjöng
"Låt oss fördriva honom från vägen !"

Men en gud blev vred - Vred var Oden som såg Lokes avföda driva
med mannen som vandrade vägen. Odens son fördrev Lokes avföda,
fördrev dem alla långt bort från vägen !

Lokes avföda med  gyckel såg - De såg Vidar, Odens son gå på vägen
De såg att han förblev stum, var moltyst och teg
och med bjäbb och bjäbb Lokes avföda sjöng
"Han är stum - inget att ha - låt oss fördriva honom från vägen !"

Men guden blev vred - Vred var Vidar som såg Lokes avföda driva
med envar man som kom upp på vägen. Oden själv fördrev Lokes avföda,
fördrev dem alla långt bort från vägen !

Så kom där en man helt utan vank, Kung Rig som gick mitt på vägen
och med bjäbb och bjäbb Lokes avföda sjöng "Han är bättre än vi -
Ändå säger vi tvi - Låt oss fördriva den vise från vägen !

Men guden blev Vred, Vred vart Heimdall som kom på vägen
Han drog sitt svärd, och slog deras huvuden av
- och han sjöng: "Er röjer jag ur vägen !"”Let my People Go Go Go – Allt fler HEDNAR sig och lämnar ”Svenska” Kyrkan”

I April 2021 begärde 6 198 svenskar utträde ur detta totalitära samfund, och lämnade slav-religionen bakom sig.

”Svenska” Kyrkan påstår på sin hemsida, att den skulle ha snärjt 57 % av svenskarna som medlemmar. Men det är inte sant. Man ljuger faktiskt, för medlemstalen har de sista två åren inte alls varit så stora.

Om vi får tro SCB, Svenska Statistiska Centralbyrån, och vårt lands officiella befolkningsstatistik, så hade Sverige 31 Mars 2021  10 389 806 stycken invånare. Invandring gör att befolkningen hela tiden skenar iväg, på ett okontrollerat sätt. Data publicerar idag visar att försörjningsbördan hela tiden ökar och ökar för de etniska svenskarna, och vårt land kan omöjligen försörja så många personer som finns här nu. Riksdagens Utredningstjänst, RUT, visade i dagarna att minst 675 000 invandrare bor här utan att kunna försörja sig själva. Lägsta gräns för att vara självförsörjande har då satts till en inkomst av 12 500 kronor i månaden, men många främmande folkslag i Sverige kan inte ens klara av att ro hem detta.

En Undersökning från det Nordiska Välfärdscentret visar att det i genomsnitt tar 12–13 år innan 50 procent av invandrarna har uppnått en självförsörjningsgrad på 12 800 kronor efter skatt. Många av dem fortsätter förstås att hela tiden leva på bidrag också vid högre inkomstnivåer, och under 2018 försörjde sig motsvarande 772 000 helårspersoner i arbetsför ålder under hela året på bidrag och sociala ersättningar, dvs motsvarande 13,3 procent av arbetskraften.

Så kan det naturligtvis inte fortsätta i längden, för då blir de etniska svenskarnas skattebörda orimligt hög. Många människor i vårt land gör sig också av med totalt onödiga utgifter, som den straff-skatt eller ”kyrkoavgift” de hela tiden måste betala till den ”Svenska” Kyrkan – en kyrka de flesta av dem inte alls tror på. Siffrorna visar klart, att innan detta års slut, så kommer vi minst ha omkring 49 000 nya Hedningar i landet..

”Svenska” Kyrkan själv har påstått, att den skulle ha haft 5 817 634  medlemmar 1 Januari 2020. Det motsvarade 56,3 % av befolkningen. Var så god att kontrollera den officiella statistiken själva, ifall ni inte tror mig ! Men år 2020 gick 54 440 personer ur denna kyrka, och ytterligare 16 330 personer lämnade den i Januari till Mars i år. Under Januari 2020 – Mars 2021 lät sorgligt nog 11 268 personer lockas av sk ”mission”, och blev lurade av de kristna. Det ger  ett positivt netto av 70 770 personer som nu befriats från Monoteismen, denna skadliga lära.

Demografin – eller ”dödskvoten” är sådan, att det dött 133 375 personer Januari 2020 – April 2021, enligt SCB, medan det fötts 122 790 levande födda – om vi räknar med, att dödlighet eller födelsetal inte var annorlunda för April 2021 än April 2020..

Vi vet också att ungefär 70 % av de som dog, var kristna, pga antaganden från tidigare år, och vad vi vet om medlemsutvecklingen för den bisarra organisation, som lögnaktigt hävdar att den skulle företräda oss alla. Vi vet också att det dessvärre är så, att 40,3 % av alla svenska nyfödda barn blir utsatta för Kristna övergrepp – såkallat ”Dop” – en äcklig, motbjudande och medeltida ritual – där kristendomen tvingas på barnen, helt utan hänsyn till deras egen vilja – av föräldrar som verkligen borde veta bättre än att göra på detta rent motbjudande vis..

 

Det innebär i sin tur, att ”Svenska” Kyrkan tvångsregistrerade 49 484 individer genom kollektivanslutning av spädbarn Januari 2020 – April 2021 – ett oetiskt, närmast kriminellt förfarande för att berika sig själva med skatter, ”tionde” och pålagor på svenska barnfamiljers bekostnad.  Samtidigt dog 93 364 kristna i ”Svenska” Kyrkan förra året – så den ”demografiska faktorn” lyder på minus 43 880 personer – senare i år får vi se de faktiska siffrorna och då får vi se om mina beräkningar stämmer. Hittills har de alltid stämt, på plus/minus 100 personer när, sedan 2016.

Låt oss nu summera. ”Svenska” Kyrkan har sedan början av år 2020 förlorat 70 770 personer på frivilliga utträden, och ytterligare 43 880 personer via den ”demografiska faktorn”. Det ger ett resultat på minus 114 650 personer, som inte är kristna längre, inte vill vara kristna och inte kommer att vara det heller, därför att många av dem ”åkt ur prästbetyget” och ”lämnat in för gott, som det så vackert, poetiskt och sensibelt råkar heta.

 

Då har den påstått ”Svenska” Kyrkan (som inte är ”svenskare” än något annat) bara 5 702 984 personer i riket kvar som medlemmar.

Samtidigt har totalbefolkningen i landet stigit till 10 389 806 personer – som sagt.… Detta innebär – och ni kan inte neka till det – att bara  54,8 % av Sveriges befolkning är kristen – för bland alla kristna kyrkor, anser sig ju ”Svenska” Kyrkan ha ”Monopol” – och det var alltså inte alls 57 % som var medlemmar…

Inom 5 år är denna kyrka inte längre i majoritet.

Det HEDNISKA SKIFTET kommer att inträffa, vare sig de vill eller ej – och då kommer alla Ateister, Sekulära, Agnostiker, ja HEDNINGAR och Humanister vara i majoritet – så ÄR det – och det kan ingen jehova, ”gud”, ”allah” eller JHVH-1 göra något åt – för Monoteismen är Verkningslös, ute, kaputt, finitio – vorbei och Förbi.. Det blir slut på hela Jesus-köret, helt enkelt…

Det är NU vi HEDNAR detta land – och hedniskt kommer det att förbli…

Samtidigt slår mig en ovanligt hednisk tanke:

Tror ni det är Gudamakterna som gett oss Covid-19, för att påskynda de kristnas definitiva uttåg ur landet ?