Stenen från Hole…

Knappast någon sann och äkta hedning har väl undgått att lägga märke till det, samtidigt som Sergej Shoigu har uttalat sig, Archer-system, Strf 90 samt till och med Bradley-vagnar skickats till Ukraina, medan Leoparderna dröjer och hela EU tvekar. DN och svenska media vågar inte berätta sanningen, och det är att en ny rysk armékår skall sättas upp i Karelen, samtidigt med att Ryssland innan 2025 avser skaffa sig tre nya luftburna divisioner – 76:e luftburna i Pskov, sedan länge kallad att bli spjutspetsen för en invasion av Sverige och de Nordiska länderna – är nu ett minne blott, efter 11 månader av blodigt krig i Ukraina. Ukrainas folk har redan gjort vad de fega svenskarna inte lyckats med på över 200 år. Vårt gemensamma ansvar är nu att tillse, att den aviserade ”andra mobiliseringsvågen” på 500 000 ryssar aldrig någonsin kommer att träda i vapen, utan att det går sämre än för den första vågen, som skulle varit omkring 300 000 man, men stannade strax över 150 000 stycken, enligt vad amerikanska think tanks ännu tillåts skriva.

Det är mitt i allt detta, som vi får ett budskap från våra fäder. Längesen döda män står upp igen, rakt framför oss och sänder oss meddelanden ifrån evigheten. De talar till oss här och nu, med samma tyngd i budskapet som runföljden ”sakumukmini” från Rökstenen, den som samtidigt uttyds ”saku mogminni” och ”saku ukminni” som jag redan berättat för er en annan gång – och det betyder både ”jag säger er det folkminnet” (allmoge = allt folket, ordet mog betyder samma sak) och ”säg till de unga, sprid detta till ungdomen”.

Så talar de döda till oss i vad som kan vara Världens ödestimma – innan Putins ohyra gör allvar av sina atomkrigshot – och Forskning och Framsteg, Dagens Nyheter – vars rubriksättning är undermålig och felaktig – samt också rena ”blaskor” som Aftonbladet har uppmärksammat nyheten – att deras ord ännu finns för oss att läsa, ta åt oss och ta del av. Också Hufvudstadsbladet och Finska YLE -vid vårt Nordiska språkområdes östgräns – har uppmärksammat saken.

I Norge har man hittat en gravhäll med runor vid byn Hole i närheten av Svingerud, och den kallas nu Svingerud-stenen. Fyndet är inte alls unikt, men mycket gammalt. Trots att svenska media som vanligt förvrider saken, och inte talar sanning, kan YLE meddela att gravhällen – som inte är en traditionell runsten – kan dateras till mellan år noll och 250 enligt vår tideräkning, vilket gör den till en av de allra äldsta runinskrifterna någonsin. Man kan jämföra med den kända Kylver-stenen från Gotland, som fick Sigurd Agrell – den legendariske språkmannen från Lund – expert på både slaviska och turko-tatariska språk – att avkoda de esoteriska runornas hemlighet, och inse att de kan användas som ett enkelt Caesar-chiffer – tänk er ett ”runhjul” och vrid det ett hack medsols – jag har redan berört det här många gånger, när jag förklarat den äldre, 24-typiga runradens talvärden för er, och varför runorna inte bara var ett enkelt skrivsystem för vad som helst, utan också sådant som endast var för de invigda.

Kylverstenen är långt större än den beskedliga sandstensplatta på ungefär 30 x 40 cm som man nu hittat i Norge, men två små hällar utöver vad man säger skall vara huvudinskriften har också hittats – och eftersom alla dessa fynd ingår i ett och samma arkeologiska kontext – ett gravfynd, som aldrig var avsett att läsas av andra än av makterna, de döda och eftervärlden – deras framtid, men vår nutid – så ska vi inte föregripa något eller dra förhastade slutsatser. YLE påstår att runföljden IDIBERUG bara skall vara ett simpelt kvinnonamn, en ”Idibera” – men det står redan klart, att det inte stämmer. Så enkelt är det inte alls.

Titta på Göteborgs-postens foto av stenen från Svingerud !

B eller Bjarka-runan är INGET normalt B, utan har flera bistavar. Det rör sig om en lönnruna. Högre upp, mot bildens kant, ser vi en – på fotot otydbar – längre inskrift, som tecknats eller ristats ovanligt grunt och smalt i den röda sandstensytan. Vad tyder det på ? Arbetade ristaren snabbt, i samband med en gravsättning ?

Troligtvis är det nog så. Här finns mycket, mycket mer än ett enstaka namn, antingen man tolkar det som ett person-namn eller ett geografiskt platsnamn, IDEBERG eller något ditåt. Hnitberg i Eddan var ju det berg, där resen Suttung förvarade det heliga skaldemjödet, det som Oden stal, när han narrade Suttungs bror Baugi att borra Hnitberg med borren Rate – först flög flisorna utåt, och Oden bjöd att fler borrhål skulle borras – när så flisorna flög inåt, visste han att berget var genomborrat – och så tog han sig in till Gunnlod, som alla vet. Vad är nu de olika hål vi ser på bilden ? Rester efter verklig borrning, kanske som begravningsrit, eller bara naturlig vittring, eller något annat ??

Göteborgspostens slidder-sladder om att ”runstenar kan vara äldre än vi trott” kan vi glömma bort i sammanhanget. Man har redan i flera hundra år känt till, att redan Tacitus nämnde runskriften kring år 100, och därmed är det inte så konstigt, att man nu kanske hittat en fullt samtida sten i Sydnorge. Det finns flera teorier om var den 24-typiga runraden uppstod, men en teori pekar på det Sydskandinaviska området, och Östersjöns norra kust. Skriften spreds snabbt norrut, men runornas ursprung är nog äldre än så.

En gång red Oden själv från Reidgotaland, och de Ukrainska slätterna. Han ensam gav oss runorna, och kraften att bevara våra tankar för evigt. Han är den, som leder striden. Han är Hropt, den ropande. Han är spjutgud och stormgud, och han leder oss genom Ragnarök och natt till en ny dag. Själv skall han falla, men Vidar hämnas fadern.

Saknar vi vår Freja, står oss Oden alltid åter. Han utmanar oss, och begär bara att vi ger åt Midgårds barn vad han själv alltid gett – sitt allra bästa.

Så segrar inte ulven, ormarna och det kaos, som vi ser bakom de fientliga makternas oerhörda dumhet.

”Galna Greta” befinner sig för dagen i Davos, men där kan hon stanna.

Idag har de två Sverigeförrädarna Peyman och Payam Kia från Iran dömts till långa fängelsestraff, efter att Regeringarna Reinfeldt, Löfvén och Andersson låtit anställa dem inom vårt lands Försvarsmakt. De borde aldrig någonsin ha placerats där, och heller aldrig någonsin tilldelats svenskt medborgarskap. I deras eget hemland hade mänsklig ohyra som dem fått ett helt annat straff, och fått sprattla och dingla i galgen.

Ett av Odens heiten eller namn är Hangantyr, sant nog – men vi är inga barbarer, och bättre än ryssar och muslimer. För oss räcker att ge dem livstids fängelse, och det är av det mycket enkla skälet att vi inte skall låta dessa hundar till bröder avslöja mer av vad de vet till hela Europas, Ukrainas och alla folks fiender. Vi vet också, att dessa Iranier förrådde oss alla med berått mod, fullt medveten vilja och inte av slarv eller oaktsamhet, eftersom de sålt hundratals hemligstämplade dokument för pengar, direkt till GRU i Ryssland. Antagligen rymmer vårt land många många fler som dessa, och vi vet också vem det är som tillåtit dem att bosätta sig här, även om också den förbannade förrädaren har sagt att han ”inte såg det komma”.

Deras handlingar kan stå oss mycket dyrt, om eller när det Ukrainska kriget eskalerar.

”Än står Stenen i Grönan Dal…”

 

Det är Kärring-staten, de ”galna Gretorna” och ”Väädegjunden” hos Annie Lööf, som lett till att alla dessa Peymans och många många fler hamnade där de hamnade.

Lugn står Oden med Spjutet i hand vid Hlidskjalfs fot. Hans väg är tankens och viljans, men också arbetets. Inför honom är ingen insats för liten, ingen uppgift för stor eller svår. Hos honom finns befrielse, och han låter oss bli rentvådda från den smuts, som ständigt omger oss på alla sidor, där ”skjutningar” och lögn är svensk vardag.

Han sade oss att ”man är mans gamman” och låter oss förbli människor, trots allt. Vi hamnar inte hos Nidhögg, bland trädets rötter – även om det finns en, som kallas Putins Kock, och som i dagarna av en ren tillfällighet åberopat sig på just Nidhögg, det ormaynglet, och till och med sagt sig bilda en bataljon till dess ära.

Vi Nordmän vet bättre, för vi är Yggrdasils krona, inte bara dess stam. ”Wir sind das Volk” – ifall ni nu ens vet, varifrån det citatet kommer.  Det yttrades när muren föll, anno 1990 och ett helt land återförenades, och fick sin frihet. På samma sätt skall det en gång gå i Ukraina. ”Idag sår, i morgon helt” – för så är Valhalls härlighet.

Veterandagen 2021

Återigen firas Veterandagen i Sverige, men den har vi inte firat särskilt länge. Först 2008 fick vårt land en enskild Veterandag, trots kontinuerliga utlandsuppdrag och svenska soldaters deltagande i strider utomlands sedan 1947. Men i ”Såsialdemokrations” Sverige, detta vuxen-dagis där alla skulle sitta i ring och sjunga ”i natt jag drömde” gick årtionde efter årtionde innan alla de mer än 70 000 svenska män och kvinnor som deltog, ens hedrades. Till och med idag uteblir samhällets tack väldigt ofta, och i nyhetsprogrammet ”Rapports” 19.30 sändning idag bekräftade Riksdagens talman att det är tragiskt, att vi först nu hedrar sårade i strid från den första Gaza-insatsen och senare Kongo med medalj.

Men till slut har vi i alla fall fått en dag av upprättelse och heder. Alla hemvärnssoldater, anställda i Försvarsmakten och de som på annat sätt tjänat sitt land, utan att få ett enda ord av tack, hedras av Hedniska Tankar idag. Många är också de nyhetsmedia som instämmer i den senkomna hyllningen denna dag, och kanske håller stämningen i vårt land slutligen på att ändras. Fler och fler medborgare blir medvetna om att vårt land inte är ohotat, och att vi har aggressiva grannar i Världen.

Invid Djurgårdskanalen i Stockholm står nu sedan 2013 ett monument, föreställande ett frö av Världsträdet, Yggdrasil gjord i den vitaste marmor. För några dagar sedan avslutades också Sveriges insats i Afghanistan, som inleddes redan år 2002. Det borde vara ett tecken på hur svåra utlandsinsatserna är, och även om Afghanistan kanske går emot ljusare tider – vi kan ju alltid hoppas – är de muslimska fundamentalisterna där långtifrån obesegrade, och under tiden denna insats ägt rum, har Regeringarna Reinfeldt och Löfvén lagat så, att vi nu fått in de muslimska fundamentalisterna också i vårt eget land.

En del politiker har påpekat, att Afghanistaninsatsen officiellt markerar den tidpunkt, när Sveriges långa fredsperiod tog slut, och vi var i krig för första gången på mer än tvåhundraåttio år. Andra – inklusive historikerna – betraktar inte Sveriges insats som något officiellt krigstillstånd, eftersom vårt hemland hittills undgått krigshandlingar, förutsatt att vi till exempel inte betraktar Terrordådet på Drottninggatan som en krigshandling, iscensatt emot oskyldiga civila. Ni får själv avgöra, om ni verkligen håller med om detta betraktelsesätt eller inte.

En sak är emellertid säker. Kampen emot Monoteismen måste fortsätta, tills att den försvinner från vår planet, tillsammans med alla andra totalitära ideologier.

Intill den dagen kämpar vi hedningar vidare, i fred som i krig, med alla tillgängliga medel – och hyllar de som föll för en god och rättvis sak !

Ironisk Insändare i VLT – förordar missionerande ute i rymden…

Ibland får man se insändare i den svenska pressen, vars natur är sådan att man knappast kan ta dem på allvar. En sådan kria blev publicerad i VLT, eller ”Vestmanlands Läns Tidning” som den fortfarande stavar sig idag, kl 10:37.  Debattören, en okänd Västmanlänning är troligtvis Hedning, och driver ganska bra med de kristna.

Redan möjligheten att det finns liv på andra stjärnor, kullkastar kristendomens och Monoteismens otroligt snäva Världsbild…

Nu när astrofysikerna har upptäckt mängder av exoplaneter, alltså planeter utanför vårt solsystem – skriver han – så vad avser den kristna dräggen att göra – ska de skicka missionärer dit också, och förstöra de oberoende kulturer som kanske finns ute i universum med sin egen religion, precis som de också förstörde den kultur som en gång fanns här i landet.

Skribenten framkastar också tanken på att de svarta hålen skulle kunna ha skapats av Satan, samt ger ifrån sig följande tankegods, som jag tycker är ganska så spexigt skrivet:

Dessa upptäckter ger upphov till många svåra frågor av religiös karaktär vilka endast kan besvaras av en teolog på hög nivå som vår biskop.

Om det finns liv på andra planeter, vem har skapat livet där. Är svaret de kristnas Gud som skapade jorden och livet på jorden? Är varelserna på andra planeter hedningar?

Man måste troligtvis svara ett rungande ”JA !” på den sista frågan. Att dessutom locka den naive biskopen i Västerås stift att svara är ett fint debatt-tekniskt grepp, och nu får vi väl se hur de kristna svarar, så småningom… Problemet är dock att debattören inte är såpass originell som han kanske tror. 

Ska vi i framtiden få se hur kristna idioter sprider sitt gift över en hel galax, liksom de tidigare förgiftat hela vår Värld ?

Science-Fiction författaren James Blish skrev redan 1958 en roman, kallad ”A Case of Conscience eller ”En Samvetsfråga” där en framtida fanatisk jesuit år 2049 är med och upptäcker en främmande planet, som har intelligent liv. Varelserna där är ett slags reptiler, och har redan i sin genetiska kod eller sina fylogenetiska minnen en inbyggd känsla för rätt och fel, så de behöver ingen religion överhuvudtaget. De ärver helt enkelt en medfödd känsla för vad som är moraliskt rätt, från sina förfäder. (Märk likheten med den Nordiska Hedendomen !)

Den kristne prästen bråkar med de andra tre forskarna i expeditionen, och röstar för att planeten skall isoleras, då den är ett hot emot den kristna världsbilden, och medan de övriga vill exploatera dess naturresurser blir han allt mer och mer övertygad om att hela denna nya värld skapats av Satan, i sina kristna griller. Slutligen försöker han begå exorcism, mot Vatikanens vilja och bättre vetande, och då försvinner hela planeten med ett ”poff” eftersom det faktiskt är så att Horn-Per, ni vet Shaitan, Gamle Skam, Mefistofeles eller Han-som-tyckte-att-Åmål-ändå-var-något faktiskt skapat den..

Blish var på sin tid en av genrens största satiriker, och hans tankar är faktiskt ganska giltiga än idag.

Har de kristna eller islamisterna moralisk rätt att förstöra ännu fler Världar, liksom de är på god väg att lyckas förstöra den här – eller kommer Världsalltets storlek och det antal mycket olika organismer som kan finnas därute, slutligen sätta stopp för deras dumma griller ?

Det kan man verkligen fråga sig…

För våra egna förfäder var det emellertid inte alls svårt att tänka sig helt olika Världar med helt olika existenser, vitt skilda ideologier eller styrande krafter… I Yggdrasil, eller Kausalitetens träd, fanns alla olika världar och existensformer som kunde tänkas samlade. I några av dem – som Asgård eller Vanaheim – styrde gudarna – medan Midgård var det synliga universum och människornas värld.

I Hel, däremot, verkade alla varelser bestå av för oss halvt synliga skuggor, och under Hel låg andra skuggvärldar som Nifelhel, Svartalfaheim och Muspelheim, där helt andra sorters materia fanns och där helt andra sorters varelser bebodde dessa universa.. Det fanns också andra former av intelligent liv, som var helt annorlunda än människorna, och för oss framstod som jättar, dvärgar eller vänligt sinnade alfer…

Den Hedniska kosmologin är än idag extremt mycket rikare och fruktbarare än den kristna, eftersom den redan för flera tusen år sen spekulerade om andra dimensioner, andra befolkade världar, en annan sorts materia, och kunde ta hänsyn till fysikaliska fenomen, som ”eli-vågor” eller ren energi, respektive Ginnungagap… Sett emot det är Monoteisternas Världsbild så begränsad, att det nästan är löjligt, och det råder ingen tvekan om, vem som har den fruktbarare filosofin..

Låt HEDNA er – en gång för alla !

Nya Nordiska Världar i Universum – men sajten ”Rymdåret” tar fel på deras benämning…

Att det finns många Världar i Universum, och att vårt solsystem innehåller minst nio av dem, var bekant redan för våra förfäder, som var långt långt före de kristna och övriga Monoteister, som ända tills 1500-talet och Kopernikus höll fast vid sin geocentriska Världsbild. I tusen år har Monoteisterna också försökt bromsa och hejda all naturvetenskap från att utvecklas, medan vi Hedningar och Asatroende hela tiden bejakat den.

Exoplanet HD 102956 b and its host star (illustration)

Nu har NASA, och ett antal internationella Astronomiska organisationer gett Sverige och dess befolkning i uppdrag att döpa en exoplanet, ungefär lika stor som Jupiter, och stjärnan den roterar runt, och bland namnförslagen finns flera garanterat Hedniska, Asatrogna namn, som kan hjälpa till att sprida medvetenheten om Asatron fortsatta existens ut över kosmos, och långt långt in i mänsklighetens gemensamma framtid.

24 Oktober skickade man ut ett pressmeddelande om detta, men tyvärr har astronomerna – upptagna av att kika på sina dataskärmar som de är (det var länge sedan man använde optik och kikare – sådant görs i princip inte mer alls, utom bland amatörer) kommit med fel upplysningar i den engelska utgåvan av omröstningen. Där står nämligen, att Ratatosk, ekorren som far upp och ned längs Världsträdet Yggdrasils stam, skulle förmedla kontakten mellan en orm och ett lejon, vilket är gravt felaktigt. Alla någotsånär allmänbildade människor vet, att Nidhögg är den drake som ligger vid Världsträdets rot, och att det är en Örn som sitter i dess topp. Lejon klättrar nämligen inte i träd, och har aldrig funnits i den Nordiska naturen, vilket väl till och med naturvetenskapsmän och humanistiskt obildade borde kunna komma ihåg.

Namnförslagen lyder Ratatosk och Yggdrasil, samt Alfrödul – efter solens häst – som ett namn på stjärnan – och Skoll – efter vargen, som jagar efter den – som ett namn på den mörka gasjätten.

Rösta nu du på Skoll och Alfrödul du också – och hjälp till att hålla minnet av Asatron och vår Nordiska kultur levande i tiotusentals, ja hundratusentals år in i vår framtid…

En dag skall vår civilisation utvecklas, och vi skall förvisso inte gå under, trots islam och kristendom, trots Thunberg-sekter och vanvettiga undergångs-profeter. En ny och bättre, alltigenom hednisk tid skall segra, och det blir en seger också för människan och naturvetenskapen…