Avslöjat: Vad dödar Inutierna ? Multikulturalism kan skada din hälsa – ALLVARLIGT !

SVT, Statstelevisionen i Sverige, sänder numera ofta sällan några intressanta nyhetsinslag, men det händer. På tisdagskvällen denna vecka innehöll nyhetsprogrammet ”Aktuellts” normala sändning klockan 2100 ett längre inslag om den ökade självmordsfrekvensen bland Inuiter i Canada. Saken har också tagits upp av Världsmedia som CBC News, den franska tidningen ”le Monde” som kallar vad som händer i Canada just nu för ett ”kulturellt folkmord”  och även ”lättare” media typ Vice.com drar samma slutsats. Efter århundraden av invandring, tvångsmässigt kristnande, marginalisering, utkonkurrering, likvidering, ökad massinvandring och till slut en lång tillvaro i reservat, orkar helt enkelt inte längre de få  personer som utgör den kvarvarande urbefolkningen med att leva. Deras kultur har urholkats och multikulturaliserats så till den grad, att de till sist begår självmord, eftersom det inte finns någon plats för dem i dagens värld.

map_linguistic

Så länge det inte förekom någon kristen invandring eller Multikulturell påverkan, hade Nordamerikas och Canadas urinvånare chansen att själva leva som de ville…

Docent Per Axelsson från Umeå Universitet bekräftade på SVT och aktuellt helt och hållet denna dystra bild. Någon lyckad ”integration” har aldrig förekommit i Canada, och nu står man inför en självmordsepidemi, där kanske något hundratal unga människor på bara några månader berövat sig själva livet, vilket utgör ett mycket djupt sår i de fåtaliga inhemska samhällen som alls är kvar. Vad som skett under 1900-talet är istället en process av assimilation, eller hur en antalsmässigt starkare kultur äter upp och till sist helt förintar en svagare, och man kan dra många paralleller med hur det är i Nordeuropa, där vi svenskar – som varit ursprungsbefolkning här i mer än 35 000 år (emot 7000 år för de mycket fåtaliga samerna, som knappast någonsin varit etablerade i mer än de nordligaste 20 % av landet) hela tiden står inför ett enormt hårt tryck, först från de kristna och numera även från de islamistiska horder, som försöker bemäktiga sig landet.

When-will-First-Nations-leaders-ensure-that-Canada-is-accountable-for-First-Nations-money-“Held-In-Trust”Men ledare som dessa stoppade inte invandringen, och till sist hamnade de själva i reservat…

Å andra sidan finns det en viktig skillnad mellan Nordamerikas urbefolkningar och oss själva. De har aldrig någonsin fått någon politisk makt, medan Sverige hela tiden varit ett land som styrt sig själv, och som aldrig legat under en främmande erövrare. Vi har lyckats behålla vårt eget språk och därmed mycket av våra egna värderingar, och vår gamla folkkultur. Tills helt nyligen, har det varit fullständigt otänkbart för oss att främmande personer, som har ett helt annat etniskt ursprung alls skulle få sitta i vårt Parlament eller Riksdag, och försöka stifta lagar över oss..Kanske det är en del av förklaringen till varför Sverige blev ett jämförelsevis starkt industriland, och även förklarar varför vi kunde behålla vår nationella identitet, samma identitet som förvägrats så många andra – i grunden hedniska – folk på vår Jord, och som därmed fått så många tragiska resultat.

Det är just den nationella identiteten, och frånvaron av alltför många främlingar som verkar vara den avgörande faktorn, framhöll Docent Per Axelsson, och det kan man hålla med om.

20110624_152_blog

Sveriges situation har – trots massinvandring – kommit att bli en helt annan, därför att vi hittills lyckats behålla en stark nationell identitet.