Storm över Lugnetkyrkan i Falun, Falerullan, Falerallan Homofilifalu Lej…

I den annars så lugna och sömniga residensstaden Falun, numera huvudort i Dalarnas län och inte Kopparbergs län, har det blossat upp till strid mellan kommunen och stadens många frikyrkor, enligt vad Hedniska Tankar erfar. Allt började i våras, när det uppdagades att den sk ”Lugnetkyrkan” nära Lugnets Skidstadion var öppet homofob enligt kommunens åsikt, eftersom den vägrar viga samkönade par.

I detta vackra landskap har kristna homofober trängt sig in. Vad gör de i vårt land – ska de verkligen vara här ?

För oss hedningar har sådant aldrig varit något problem. Vi viger stora, vi viger små, vi viger några med helskägg på, säger jag. Varken Asatrufelagid på Island, Nordiska Asa Samfundet i Sverige eller några andra hedniska samfund, inklusive Samfundet Särimner har det minsta problem med de samkönade vigslarna- Den som låter hedna sig, har alltså inga problem alls, förutsatt att parterna är över 18 år gamla, följer giftemålsbalkens och svensk äktenskapslagstiftnings bestämmelser och dessutom är vid sina sinnes fulla bruk.

Det verkar man nu inte vara i Falun, tyvärr. De kristna och frireligiösa skriker som stuckna grisar, och påstår helt felaktigt att kommunen på något sätt skulle ha inskränkt deras yttrande- och religionsfrihet, bara för att man vägrar ge dem kommunala bidrag och göda dem med hundratusentals kronor om året, allt för sponsringen av deras oetiska verksamhet.

Kommunen skall också ha spelat ut andra kort, förutom det ständigt aktuella ”värdegrundskortet”. Värdegrund – eller som vår vice statsminister säger ”Väädegjund” är ju tidens honnörsord, och självklart kan man inte tolerera minsta avvikelse emot detta. Man säger nu också, att arbetsmiljön för de kommunalanställda är dålig pga närvaron av de kristna elementen, och att man inte mer tänker hyra den aktuella kyrkans lokaler för att bedriva kommunal verksamhet i. För egen del frågar jag mig, hur kommunen alls kan samarbeta med kända frikyrkor, och hyra lokaler av dem. Det verkar vara ett mycket partiskt och underligt sätt att driva kommunal verksamhet på.

Frågan är också, hur Falu Stad i flera år eller kanske årtionden kunnat vräka ut pengar över dessa frikyrkor, helt utan det minsta ifrågasättande. De  kristna beskyller kommunen för ”åsiktsregistrering” bara för att man inte vill ge dem mer pengar – i själva verket är det ingen som registrerar deras åsikter alls – de är fortfarande fria att göra precis vad de vill, eller också inte, och kan både vägra eller vilja viga på exakt vilka grunder de nu kan hitta på i sin allmänna kristenhet.

Dessutom har det avslöjats (av Dalarnas Tidning) att även Frälsningsarmén mfl Frikyrkor i Falun vägrar att viga samkönat – men Falu Kommun fortsätter underligt nog att ge bidrag till dem ändå, trots att de ratat just ”Evangeliska Frikyrkan” av samma anledning. Hur går det egentligen ihop, frågar jag er ?

Många politiker på Riksnivå har som jag själv – bara en enkel Hedning och en Särimners Son – krävt att Regeringen Löfvén omgående bör SLUTA ge bidrag till Monoteistiska religioner.

Varför skall Monoteister som kristna och islamister hela tiden få GRATIS PENGAR från Regeringen Löfvén eller Sveriges kommuner, samtidigt som Humanisterna och alla Polyteistiska religioner hela tiden NEKAS ? Är det sk ”Demokrati” ??

 

Paula Ternström, som representerar Liberalerna i Region Stockholm, till exempel. Religioner som bara erkänner en enda gud, hävdar att just de är det ”allena saliggörande” och förnekar alla andra samfunds och religioners rätt att existera, kan inte på något sätt höra hemma i något ”Multikulturellt” samhälle, förutsatt att vi nu verkligen tror, att Sverige skall vara just ”Multikulturellt” eller att ”alla religioner är likvärdiga” som Socialdemokraterna – fortfarande det största regeringspartiet ihållande tjatar om.

Uppenbarligen kan inte heller det stämma – nu är Kommunalrådet i Falun visserligen Centerpartist, men i alla fall – för om han verkligen tror, att religioner och samfundstillhörighet kan ”kvitta lika” – varför nekar han då bidrag till ett samfund, men fortsätter favorisera alla andra kristna, som hävdar precis samma sak, dvs att de inte vill viga ”samkönat”. Handlandet saknar ju all logik – och inte bara det..

Det torde vara fullständigt UPPENBART att Regeringen Löfvén GÅTT PÅ VÄRDEGRUND (teckning av J E Ander, svensk karikatyrtecknare)

 

Regeringen Löfvén och vår Statsminister personligen har påstått, att de skulle utgöra en ”feministisk regering”. Stefan Löfvén har sagt det i FN, som alla vet. Och ändå finns det en mycket märklig specialmyndighet vid namn SST, ”Statliga nämnden för stöd till Trossamfund” som förra året vräkte ut 89 miljoner kronor över olika homofoba frikyrkor.

Evangeliska Frikyrkan, samma frikyrka som vägrat viga samkönat i just Falun – fick förra året över 4,2 miljoner i statsbidrag, medan Frälsningsarmén – vars homofobi också är känd – fick 800 000 kr. Olika radikala muslimska samfund – homofoba allihop, fick mer än 8 miljoner kronor i sin kamp för att islamisera Sverige.

Humanisterna och landets inhemska religioner, som Asatron – vilken hyllar kvinnor och kvinnliga Gudomligheter, och väl därför är ”Feministisk” om någon, fick däremot inte ett enda rött öre.

Återigen måste vi fråga, vad det är för logik eller ”Väädegjund” denna regering har. Och hur länge kan den fortsätta med pengautdelningen. Hur länge ? Borlänge ?

Eller är Falun Gong ingen gång, men riktigt snart slår nog ändå en gong-gong – eller ?

Är dessa ”feminister” ? Eller pack utan värdegrund i klister ??

”Hypokrit” på svenska betyder HYCKLARE och stavas på engelska ”Hypocrite”. Om man SLUTAT HYCKLA och dalta med Monoteisterna i Falun, varför FORTSÄTTER då Regeringen med det ?

”Ingen kommer i min närhet, som ljuger eller stjäl”

Du kan inte leka med falskhet, utan att ha förverkat din rätt till sanning”

– Dag Hammarsköld, Generalsekreterare i FN, mördad i Zambia, 1961

Egentligen tycker jag man kan filosofera ganska mycket över samfund som Katolska Kyrkan i Norge och dess sätt att arbeta. Spelar det egentligen någon roll hur stor en kyrka eller ett samfund är; och har det med dess eventuella ”sanning” eller helighet att göra ? Det är klart, att ur religionssociologisk mening eller när det gäller olika religioners (ibland otillbörliga) påverkan på samhället, så har antalet medlemmar en viss betydelse.

Men att ljuga om sitt medlemstal ? Och att systematiskt förvanska och förfalska medlemssiffrorna, bara för att tillskansa sig över 50 miljoner kr i statsbidrag ??

Hur kan man någonsin etiskt försvara något sådant ??

Ulf Lundell, den store nationalpoeten, sade en gång att ”ingen kommer i min närhet, som ljuger eller stjäl” eftersom en av hans älskarinnor lär ha sagt så till honom själv. Exakt så säger jag också. Vore jag inte redan hedning sedan mer än tjugofem år (jag har papper på att jag gick ur Svenska Kyrkan år 1987) så skulle jag blivit det, när jag ser hur vissa religioner bär sig åt, än idag.

april-022_Fotor

Också Norska Kyrkan lär tappa stort i medlemstal för närvarande, liksom den svenska. Det är inte att undra på. En religion som förnekar alla andra religioners eller kulturers rätt att existera, eller som förnekar deras gudar och makter eller andlighet överhuvudtaget, har inte mycket existensberättigande i en multikulturell värld. Tyvärr fuskar, trixar och manipulerar ”Svenska” Kyrkan fortfarande med sina medlemstal. Ända sedan 1960-talet har man nämligen kvar en mystisk regel om ett stoppdatum i början på November vilket gör att de stackars människor i det här landet, som ansöker om utträde i November eller December varje år, inte tillåts gå ur.

Man förespeglar ”administrativa svårigheter” med kyrkobokföringen som svepskäl för detta, och tar ut skatter och avgifter i ett helt år extra (vanligen mer än 8000 kr per person, givet hur folks inkomst ser ut i genomsnitt – ibland ännu mer) från alla människor, som bara vill ha sin frihet i andligt hänseende.

Och detta trots att Svenska Kyrkans medlemsregister ligger på data, liksom alla andra föreningars och samfund i övrigt.

Hur kan man egentligen behandla människor i vårt land såhär ? Är det inte uppenbart lögnaktigt, eller ett försåtligt manipulerande ??

Om religion eller medlemskap nu skall vara en tjänst som tillhandahålles, rent juridiskt, inklusive högmässa, bröllop, dop, begravning eller vad man nu vill – hur kan man då ta betalt i mer än ett år extra ? Tänk om alla andra varor och tjänster man köper i ett samhälle skulle fungera på det sättet ??

Om jag vill säga upp mitt bredbandsabonnemang till exempel, ja då görs det inom högst tre månader. Jag betalar inte hundskatt i ett helt år extra, ifall min hund råkar dö eller bli såld. Jag betalar inte båtskatt eller fastighetsskatt för en båt eller fastighet som jag de facto har sålt, avträtt för länge sen eller helt enkelt inte äger, och så borde det väl vara med tro eller ideologi också ? Inget politiskt parti eller någon seriös förening i vårt land tillåter att klå folk på pengar i åratal, sedan de väl gått ur – men det gör Svenska Kyrkan – och samma organisation gör löjligt nog anspråk på någotslags ”andlig överhöghet” över oss alla… hypocrite-1

Tyvärr finns det Hedningar i Sverige som hycklar, medlemsfuskar och far med osanning också. Jag skall inte säga vilken organisation det här gäller – det förstår nog alla ändå – men jag har talat med dess medlemsansvarige och flera av dess styrelsemedlemmar om den saken. De förvanskar sina medlemssiffror på så sätt, att de tar de som inte betalat någon medlemsavgift på fem år eller mer och för upp dem som ”medlemmar” i det egna samfundet eller föreningen, trots att dessa gått ur för länge sen, och att man inget kan veta om deras nuvarande hemvist, andligen eller ideologiskt sätt.

Och detta sk ”Hedniska” samfund påstår, att det skulle ha nått över 400 medlemmar, trots att det aldrig någonsin varit sant.

”Vet skäms !” är min enda kommentar.

Till detta bykes försvar kan man möjligen säga, att det här är fråga om ”en vit lögn” då det ju bara ljugs lite sådär i största allmänhet, eller utan något syfte för egen vinning, ekonomiskt sett. Man uppbär nämligen inga statsbidrag, och man har inte lurat sina medlemmar på just pengar, som Svenska Kyrkan gör. Man har inte heller utövat bedrägeri, typ de norska katolikerna, och tillskansat sig Stasbidrag under falska premisser, och med ett förfalskat medlemsregister som främsta grund.

Men ändå. Lögn är lögn, och jag för min del gillar inte lögnare.

Jag vill inte umgås med dem. Jag vill inte kalla uppenbara lögnare för mina vänner eller fränder. Jag vill stå fri från allt sådant, helt enkelt; i den mån jag alls kan – och jag förstår inte hur man ens kan påstå, att ”forn sed” ska vara namnet på min tro  eller min religion, då det är en kristen smädeterm från 1230-talet, som inte har det minsta med Asatro – varesig historiskt eller idag – att göra…

casper2013”Om ont du ser – kväd då att orätt det är” – ur Hávamál

Ingen av oss är fullkomlig, och ”ingen är fri från fel” – inte ens Gudarna och makterna själva, om vi skall minnas Hávamáls ord. Men alla kan sträva efter att sluta ljuga. Alla kan sträva efter ett liv i sanning och renhet. Som det är, och som det skall vara. Alla kan förbättra sig, och organisationer som fuskar, ljuger eller stjäl kan förstås också välja, att för en gångs skull uppträda renhårigt.

John_Bauer-Tyr_and_FenrirRättvisa kräver, att bortse från egen vinning – helt och hållet

Framför oss står rättvisan, som alltid finns kvar.

Vi kan ”lag tälja, lag göra och lag säga” som det heter – och det vi kan kalla Tyrs princip – rättvisan självt – finns ändå alltid kvar för oss. Om vi inte omger oss med lögnare, eller falska vänner. Om vi vänder ryggen åt alla skitstövlar, kladdsockar och fuskare – eller de som helt enkelt sviker vårt förtroende, enskilt eller vad gäller hela samhället. Därför är jag inte ”fornsedare” och heller inte ”Katolik”

11005225_871187119589260_2023782246_nTro är sanning, för ”Trua” betyder trofasthet..