”Ingen kommer i min närhet, som ljuger eller stjäl”

Du kan inte leka med falskhet, utan att ha förverkat din rätt till sanning”

– Dag Hammarsköld, Generalsekreterare i FN, mördad i Zambia, 1961

Egentligen tycker jag – efter att ha läst dagsnyheterna, idag 14 Juni 2015 –  att man kan filosofera ganska mycket över samfund som Katolska Kyrkan i Norge och dess sätt att arbeta. Spelar det egentligen någon roll hur stor en kyrka eller ett samfund är; och har det med dess eventuella ”sanning” eller helighet att göra ? Ur religionssociologisk mening eller när det gäller olika religioners (ibland otillbörliga) påverkan på samhället, så har antalet medlemmar en viss betydelse.

Men att ljuga om sitt medlemstal ? Och att systematiskt förvanska och förfalska medlemssiffrorna, bara för att tillskansa sig över 50 miljoner kr i statsbidrag ??

Hur kan man någonsin etiskt försvara något sådant ??

Ulf Lundell, den store nationalpoeten, sade en gång att ”ingen kommer i min närhet, som ljuger eller stjäl” eftersom en av hans älskarinnor lär ha sagt så till honom. Exakt så säger jag också. Vore jag inte redan hedning sedan mer än tjugofem år (jag har papper på att jag gick ur Svenska Kyrkan år 1987) så skulle jag blivit det, när jag ser hur vissa religioner bär sig åt, än idag.

april-022_Fotor

Också Norska Kyrkan lär tappa stort i medlemstal för närvarande, liksom den svenska. Det är inte att undra på. En religion som förnekar alla andra religioners eller kulturers rätt att existera, eller som förnekar deras gudar och makter eller andlighet överhuvudtaget, har inte mycket existensberättigande i en multikulturell värld. Tyvärr fuskar, trixar och manipulerar ”Svenska” Kyrkan fortfarande med sina medlemstal. Ända sedan 1960-talet har man nämligen kvar en mystisk regel om ett stoppdatum i början på November vilket gör att de stackars människor i det här landet, som ansöker om utträde i November eller December varje år, inte tillåts gå ur.

Man förespeglar ”administrativa svårigheter” med kyrkobokföringen som svepskäl för detta, och tar ut skatter och avgifter i ett helt år extra (vanligen mer än 8000 kr per person, givet hur folks inkomst ser ut i genomsnitt – ibland ännu mer) från alla människor, som bara vill ha sin frihet i andligt hänseende.

Och detta trots att Svenska Kyrkans medlemsregister ligger på data, liksom alla andra föreningars och samfund i övrigt.

Hur kan man egentligen behandla människor i vårt land såhär ? Är det inte uppenbart lögnaktigt, eller ett försåtligt manipulerande ??

Om religion eller medlemskap nu skall vara en tjänst som tillhandahålles, rent juridiskt, inklusive högmässa, bröllop, dop, begravning eller vad man nu vill – hur kan man då ta betalt i mer än ett år extra ? Tänk om alla andra varor och tjänster man köper i ett samhälle skulle fungera på det sättet ??

Om jag vill säga upp mitt bredbandsabonnemang till exempel, ja då görs det inom högst tre månader. Jag betalar inte hundskatt i ett helt år extra, ifall min hund råkar dö eller bli såld. Jag betalar inte båtskatt eller fastighetsskatt för en båt eller fastighet som jag de facto har sålt, avträtt för länge sen eller helt enkelt inte äger, och så borde det väl vara med tro eller ideologi också ? Inget politiskt parti eller någon seriös förening i vårt land tillåter att klå folk på pengar i åratal, sedan de väl gått ur – men det gör Svenska Kyrkan – och samma organisation gör löjligt nog anspråk på någotslags ”andlig överhöghet” över oss alla… hypocrite-1

Tyvärr finns det Hedningar i Sverige som hycklar, medlemsfuskar och far med osanning också. Jag skall inte säga vilken organisation det här gäller – det förstår nog alla ändå – men jag har talat med dess medlemsansvarige och flera av dess styrelsemedlemmar om den saken. De förvanskar sina medlemssiffror på så sätt, att de tar de som inte betalat någon medlemsavgift på fem år eller mer och för upp dem som ”medlemmar” i det egna samfundet eller föreningen, trots att dessa gått ur för länge sen, och att man inget kan veta om deras nuvarande hemvist, andligen eller ideologiskt sätt.

Och detta sk ”Hedniska” samfund påstår, att det skulle ha nått över 400 medlemmar, trots att det aldrig någonsin varit sant.

”Vet skäms !” är min enda kommentar.

Till detta bykes försvar kan man möjligen säga, att det här är fråga om ”en vit lögn” då det ju bara ljugs lite sådär i största allmänhet, eller utan något syfte för egen vinning, ekonomiskt sett. Man uppbär nämligen inga statsbidrag, och man har inte lurat sina medlemmar på just pengar, som Svenska Kyrkan gör. Man har inte heller utövat bedrägeri, typ de norska katolikerna, och tillskansat sig Stasbidrag under falska premisser, och med ett förfalskat medlemsregister som främsta grund.

Men ändå. Lögn är lögn, och jag för min del gillar inte lögnare.

Jag vill inte umgås med dem. Jag vill inte kalla uppenbara lögnare för mina vänner eller fränder. Jag vill stå fri från allt sådant, helt enkelt; i den mån jag alls kan – och jag förstår inte hur man ens kan påstå, att ”forn sed” ska vara namnet på min tro  eller min religion, då det är en kristen smädeterm från 1230-talet, som inte har det minsta med Asatro att göra… oavsett om vi resonerar ur ett historiskt eller nutida perspektiv.

casper2013”Om ont du ser – kväd då att orätt det är” – ur Hávamál

Ingen av oss är fullkomlig, och ”ingen är fri från fel” – inte ens Gudarna och makterna själva, om vi skall minnas Hávamáls ord. Men alla kan sträva efter att sluta ljuga. Alla kan sträva efter ett liv i sanning och renhet. Som det är, och som det skall vara.

Alla kan förbättra sig, och organisationer som genomgående fuskar, ljuger eller stjäl kan förstås också välja, att för en gångs skull uppträda renhårigt.

John_Bauer-Tyr_and_FenrirRättvisa kräver, att bortse från egen vinning – helt och hållet

Framför oss står rättvisan, som alltid finns kvar.

Vi kan ”lag tälja, lag göra och lag säga” som det heter – och det vi kan kalla Tyrs princip – rättvisan självt – finns ändå alltid kvar för oss. Om vi inte omger oss med lögnare, eller falska vänner. Om vi vänder ryggen åt alla skitstövlar, kladdsockar och fuskare – eller de som helt enkelt sviker vårt förtroende, enskilt eller vad gäller hela samhället. Därför är jag inte ”fornsedare” och heller inte ”Katolik”

11005225_871187119589260_2023782246_nTro är sanning, för ”Trua” betyder trofasthet..