Freja, ”Lussi” och Jul – liksom Midvinterblotet

Den mörka tiden ligger ännu tung över stad och land i Sverige (se föregående inlägg) men det finns trots allt ett fåtal ljuspunkter. En del av oss håller trots allt reda på när Jul och Midvinter skall firas, trots att visa kristna forskare säger att det skulle vara ”omstritt” vad ordet Jul i själva verket betyder, trots att alla redan vet att det står för Solvarv, närmare bestämt Vintersolvarvet, som man ännu säger på Island och i Norge. Det är bara Jan Öjwind-Swan, Ebbe Schön och ett par andra kristna populärhistoriker, som oriktigt har för sig att Midvinterblotet skulle ha firats i mitten av januari – det finns många fornnordiska bevis för raka motsatsen – men att verklig Midvinter faktiskt infaller 21 December enligt den kalender som vi har nu – alltså den Gregorianska kalendern –  är det nog få som tvivlar på.

Varför skulle man då fira Midvinterblotet vid någon annan någon annan tidpunkt än just Midvinter, och sen till råga på all okunskap sprida ut att man ”inte skulle veta” när och hur det ska firas ? Tro inte på alla dessa kristna griller, gott folk !

Freja och Bildningens ljus lyser upp i Okunskapens Mörker…

Innan 1753 och den gregorianska kalenderns införande i Sverige och Finland gällde förstås den Julianska kalendern istället, och då inföll Midvinter mycket riktigt den 13 December, eller rättare sagt på natten före den 13:eLussenatten – vilken fortfarande firas särskilt intensivt i just Sverige, Finland och angränsande länder i Norden, men knappast någon annanstans än just där.  Nu påstår de kristna helt felaktigt, att ”Lussi” eller Ljusi, själva Lussebruden skulle vara ett katolskt helgon från Sicilien, som man släpat hit någon gång på medeltiden – men för den saken finns inga bevis alls, eftersom den ”moderna” Lucian inte är äldre än 1700-talet.

Enligt Hyltén-Cavallius i ”Wärend och Wirdarna” såg folk faktiskt Oden själv i vinternatten så sent som på 1860-talet…

Alla vet ändå att Lussi eller Ljusbruden har ett äldre, mera hedniskt ursprung än så”Lussi” eller ”Lussiferda” som man sa i Norge var en direkt motsvarighet till Oskoreien, eller ”Den Vilda Jakten” då de dödas skuggor och förfäderna färdades i de mörka vinternätterna, ledda av ingen mindre än Oden själv. Traditionen om Odens vilda jakt är spridd i de flesta av Nordeuropas länder, och minst lika gammal som Oden själv, det vill säga från 300-talet eller långt före det.

1872 målade den Norske konstnären Peter Nicolai Arbo Tor (med lyft hammare) tillsammans med Oden och Freja (längst fram) i de mörka vinternätterna

Att ”Lussi” eller Freja som Valkyriornas anförerska, och hela Asarnas och Vanernas skara tänktes ingå i Odens följe är inte så konstigt. En av de allra äldsta vittnesbörden om Nordiska Jultraditioner vi har överhuvudtaget kommer från Prokopios, det tidiga 500-talets Byzantinske hävdatecknare, som skrev om öarna Skandza eller Skandinavien – Vintergudinnan Skades näs – och en annan ö vid namn Thule, som varit känd för alla grekiska geografer minst 300 år tidigare, såpass känd att de också angav exakta geografiska koordinater för den, och noggranna beskrivningar av hur man skulle segla för att ta sig dit, ”sex dagars seglats norr om Britannien” . I detta avlägsna land, som förmodats vara norr om Tröndelag i Norge, rådde evig natt – man befann sig norr om Polcirkeln – vid midvinter – men när 20 dagar av den eviga natten återstod, gav sig kvinnor och män upp på ett högt berg för att spana efter de första tecknen till gryning – skriver Prokopios – och när kvinnorna upptäckte detta, klädde de sig i vita kläder och bar kransar av halm runt midjan, och med facklor och ljus i händerna gav de sig ner i dalarna för att varsko folket där – och där har vi alltså – säger vissa – början till Lucia-traditionen

Rester av den äldsta – hedniska ”Lussi” eller Freja som ljusdrottning må vara en ”nyhednisk” företeelse, men de firas överallt i vårt land… och snart återvänder ljuset med Freja till våra bygder… vid den dag, som ursprungligen var själva Midvintern…

Arbos föreställning om Oden, Freja , den bågskjutande Skade och Valkyriorna, diserna och våra förfäder…

De har aldrig lämnat oss…

Och Freja lever evinnerligen, i ljus som i mörker…

Julblotets text, 2016

Skrev detta på en timme, ungefär – rakt av från mitt huvud, och ut till mina åhörare. Gjorde det så enkelt och rakt som möjligt, då jag förordar enkelhet och ett värdigt Julblot – utan konstigheter !  Skicka gärna kommentarer, om ni nu har något att invända emot…

Ritual för Julblot
Utrustning:

Horn
Vighammare (?)
Mjöd, vatten eller annan vätska
Stor skål
Skinka, vinteräpplen

vinter-14-dec-2010_2330

Inkallande

Snart är det Solvarv och Midvinter. Det är två gamla ord för det vi kallar Jul, då Årshjulet vrids om, och vi så småningom börjar på ett nytt år. Det har äntligen blivit tid för vila, efter allt vi måste göra klart under året. Vårt arbetsår har varat ända fram tills nu, och det är först i årets allra sista tid som vi får tid att pusta ut, och unna oss samvaro med våra släktingar.

Men inte bara den närmaste släkten var och är med oss vid Jul. Förfäderna var och är där också. Det känner vi svenskar ovanligt starkt, när vi står här framför våra gudabilder, någonstans i Norrort, någonstans i Sverige. Här har varit hednisk och svensk byggd i tusentals år före oss – och fortfarande är vi Asar och Vaner trogna – Hell !
(slår vätska i hornet)

Med detta vatten (mjöd) helgar jag nu platsen. Det går till Tomten, Byn och platsens alla rådare.

kort paus.

b4bdf47d9b7342b78fd394d4f7fe0f06

Drar in andan, och ställer sig i Algis-stada, med benen tätt tillsammans, armarna uppåt sträckta ut i vinkel. Säger Högt: Måtte Julens Stjärna lysa över oss, och skapa en port mellan Midgård och Asgård !

Hell alla Asar och Vaner ovan (lyfter hornet mot himlen) Hell alla de närvarande, och de  människor som samlats här (tar vätska ur hornet och stänker emot åhörarna) på denna plats, enligt Asatron och våra förfäders tro.

Hammare där ovan, helga detta vi och håll stånd ! (lyfter hammaren mot höjden)

Hammare i Öster – där Frej och Vanerna finns vid solens uppgång – helga detta vi och håll stånd (lyfter hammaren mot öst)

Hammare i Söder – där Siv och Sunna råder vid dagens höjd – helga detta vi och håll stånd (lyfter hammaren mot söder)

Hammare i Väster – där Tor råder över regn och vind vid dagens slut – helga detta vi och håll stånd (lyfter hammaren mot väst)

Hammare i Norr – där Oden råde i den mörka natten – helga detta vi och håll stånd (lyfter hammaren mot nord)

Hammare nedan – där Gerd eller Jord råder och bor – helga detta vi och håll stånd

15541336_10211895847854198_6886119164939907239_n

Betraktelse
Vi ser nu tre gudar framför oss – och Tre stora Gudar – vanligen var det Oden, Tor och Frej man tillbad om Jularna. Ibland var det istället de tre Nornorna, och från Heimskringla vet vi att man i Trondheimstrakten ärade Oden, Njord och Frej, därför att Oden var Jólner, den store Jularen, han som gör så att det blir Jul och håller Årshjulet i sin famn, Njord därför att han var havets gud, och Frej därför att han rådde över åring och årsväxt för nästa år.Tröndelagen låg ju vid havet, och därför var Njord viktigare där än i andra delar av Norden. Somliga – mest kvinnor – har kanske blotat till Freja eller Lussi, Frigg och till och med Hel i underjorden istället.

Svearna vid Uppsalatemplet blotade till  Oden, Tor och Frigg, men här ser vi nu styrkans Tor, skönhetens Freja och årsväxtens Frej, antagligen för att de som bor här i vardagslag hyllar Vanerna, och har gjort så efter eget tycke och huvud. Har ni något ni vill tacka för, under den tid som gått under hösten, eller något ni önskar er inför nästa år, så kan ni nu lägga en gåva som Blot eller Offring  här på denna sten, medan ni högt säger något om vad som hänt, och vad ni själva tror finns att lära det – men om ni ingenting vill säga, och bara tyst Blota, eller alls inte Blota något, kan ni också göra som ni vill…

blot

Blotande

Först blotar jag, och det är för Julfriden, som nu ska råda i tolv dagar, och god äring och en god fred, vilket vår Jord sannerligen behöver.

Menigheten blotar, på så sätt att var och en går fram och lägger en gåva på Stallen (stenen) och högt säger något om vad som hänt i var och ens personliga liv, och vad som kanske kan läras ur detta. Man börjar från höger, så att var och en går fram till stenen och sedan tillbaka på sin plats i cirkeln igen, sedan nästa osv

drinking-horn1Att DRICKA JUL har alltid ingått i Julen – men INTET TILL ÖVERMÅTT (Kom ihåg det, flickor !)

Åkallan och Skålande

Hell Oden – son av Bore eller vintern, Friggs make, högst bland gudar och mångklokast, ledare för den vilda jakten, som drar fram i vinternätterna. Du som ser allt, och har insikt i mycket som annars är dunkelt – Hell ! (dricker ur hornet)

Hell Tor, alla människors försvarare, jättars kväsare och svuren fiende till allt som är ont ! Du som är Sivs eller Sols man, Bockarnas Herre, Midgårds sköld och värn. Måtte din hammare och kraft värna oss, och krossa allt som är falskt, som Vitekrist och meningslöst ”fornsederi”. Bevara oss nu genom den långa vintern, och tills vi når en ny och bättre vår – Hell ! (dricker ur hornet)

Hell Frigg, Himladrottning, du vars mantel är Stjärnhimlen. Du som bevarar och fostrar, du som läker och helar, moder till oss alla. Du som spinner linet till det nya året, och ger till Nornorna att utreda. Se till oss nu, och ge oss en god Julfrid och en god vila åt alla oss och de våra ! – Hell ! (dricker ur hornet)

dryckeshorn

Avslutning

Så har vi då blotat och åkallat våra Gudar och Makter. Tre gånger har jag druckit ur hornet, för Jolnarna och ett gott år. Nu är det tid att lysa Julefrid över denna plats, för under tolv hela dagar, eller Jultolften, in på det nya året, ansåg man att Jul skulle råda och vila skulle få ske – om man hade tid och råd. Vilan skulle vara, från Midvintersolståndet, som är den 21:e i denna månad efter hur vi räknar tiden,
och sedan genom Juldagarna in på nästa år.

Nu blotar vi tidigt, och håller en annan Jul än den vanligt brukliga, men Julefrid som räcker länge skall vi ändå ha. Vi firar vårt Julgille här, och dricker jul efter Heden tro. När vi väl satt oss i eldhuset därinne (pekar) ska vi dricka Bragarfull och med skålar minnas det som vi tycker varit bäst eller riktigast gjort under året.

Dessutom ska vi äta och dricka av hjärtans lust, av det vi tycker är gott, kan unna oss och vill ha – och det ska vi låta stå framme på våra egna middagsbord i julnatten sedan, för när den Vilda jakten eller Åsgårdsreien går, kommer Jolner själv och förfäderna in och äter och dricker av det, som de levande kan ge. (Vänder sig mot Jorden, med hornet i hand)

Nu tackar jag Tomten, och Gårdens och Markens rådare, för att vi fått vara här !

Så har Julablot hållits, Asar och Vaner till Heder, makter och tomtar till ära, och oss till minne förutan skam !
Måtte Julens vila bli gagnrik för oss, och måtte vi få gamman och glädje med vår släkt, och dem vi älskar.
Hell till de som har lyssnat, fröjde sig de som har förstått !

Nu sluter jag cirkeln åt norr – och måtte Oden ge oss frid (håller upp hammaren mot Norr)

Nu sluter jag cirkeln åt väster – och måtte Tor råda över oss (håller upp hammaren mot Väst)

Nu sluter jag cirkeln åt söder – och måtte Solen fortsätta skina (håller upp hammaren mot Syd)s

Nu sluter jag cirkeln åt Öst – och måtte Frej komma åter, i Skidbladners skepp nästa vår (håller hammaren mot öst)

Nu tackar jag Makter där ovan (lyfter hammaren i höjden) och vättar och väsen nedan (sänker hammaren mot jorden) hos Njärd och Gerd, moder till allt !

God Jul åt er – och länge skal vi leva, innan Ragnarök !

Alla: Till Ars och Fridhar !

Efter Midvinterblotet

Ett stort antal Asatrogna Midvinterblot har nu hållits i hela landet. Själv har jag fått höra om inte mindre än fem stycken, och kan räkna till över 70 deltagare på dem, varav 22 stycken på mitt eget, som hölls någonstans i norra storstockholm i samarbete med en av länets många kommuner. Nordiska Asa Samfundet och Bifrosts Blotlag stod också som värdar för alltihop.

NAS har nu över 600 medlemmar, och är därmed det största samfundet för Asatro någonsin i Sveriges moderna historia. Nästa år satsar vi på att nå över 1000 medlemmar, eller fördubblade medlemssiffror, och om bara tre år kan vi vara det största Samfundet för Asatro i hela Norden, ja större än Asatrufélagid på Island, där Asatro ju varit ett fullständigt accepterat andligt alternativ sedan åtminstone 1970-talet.

15541336_10211895847854198_6886119164939907239_n

Eftersom vi Asatrogna tyvärr har utsatts för en del förföljelse i pressen och ”påhälsningar” från fornsedare, intoleranta kristna och andra element säger jag inte längre var i landet bloten hållits, men redovisar exakt hela den ceremoni jag själv hållit, med varje ord som sagts och uttalats, så kan ni ju bedöma själv om detta verkligen är något att protestera emot eller hata och förfölja någon för.

Der Berliner Bär ?

Också i Berlin har det förekommit hat och förföljelser emot den Nordiska Julen, som bekant. Efter vad det verkar är det ännu några monoteistiska dårar – antagligen från Islamska Staten eller IS, som mejat ned och dödat 12 människor och sårat 48 helt oskyldiga och obeväpnade civila, precis som vanligt överallt där Kristendom eller Islam visar sitt fula tryne. Överallt där Monoteistiska religioner breder ut sig, händer det ständigt sådant här. Tron på en enda Gud är farlig, och hotar fortfarande hela vår planet. Polyteism innebär större tolerans, och alla människor borde verkligen ta åt sig av den nordiska Julens fredsbudskap, samt det faktum att vi nu kommit in i Jultolften, eller de tolv dagar av fred och frid, som förr var utlyst enligt alla de Nordiska Lagarna..

julmarknad-i-berlin-4-dagar-2

Berlin är en stad där mycket ont har hänt, och som förr drabbats av ännu mer bombterror och massaker på oskyldiga. Men likväl ger sig denna stad och dess invånare inte, och det bör heller inte vi svenskar göra. Enligt den äldre västgötalagen skulle det råda tre veckors julfrid i hela landet, från Midvinterdagen och framåt, och den som kränkte Julfriden och gav sig på kvinnor eller barn, skulle räknas som den allra mest avskydda niding och förbrytare. Och kanske är det så vi bör behandla dem, alla dessa kristna eller islamistiska ”Julpajare”, det vill säga alla dem, som tvunget vill förstöra och ”paja” hela Julen för alla oss andra, som inget ont har gjort.

545334691”Vi ger oss inte, men vi vill fred !”

Vår Jul är Jesus-fri, och skall så förbli. Men betecknande nog har jag i dagens upplaga av Dagens Nyheter läst en artikel av Maja Hagerman, populär- och vulgärhistorikern, som formligen tjuter av illa dolt hat emot allt vad Asatro och svensk hedendom heter. Enligt henne måste alla traditioner hela tiden ändras, inget får vara konstant, ett helt folk måste alieneras, skiljas från sitt ursprung, göras urarva och blottställas, eftersom den Socialdemokratiska makteliten vill ha det på det viset. Rotlösa människor är rädda människor, och rädda människor går lätt för folkfientliga demagoger och politiker att behärska. Maria Schottenius dillar och lallar på andra DN-sidor ihållande om krubbor, änglar och jesusbarn till ingen nytta, och för Herrar Wolodarski, Bonnier och allt vad det heter är det som om mer än 41 % av svenskarna – de som valt att stå utanför den kristna kyrkan och vända åter till sina rötter inte fanns.

Men själva vet vi bättre. Vi tänker inte låta lura oss av Hagermans hatspyor rakt upp i ansiktet på alla svenskar, eller hennes ständiga citerande av Oskar Montelius eller Nils Edvard Hammarstedt från 1899, en betänkligt högerinfluerad forskare, som hävdade att lussekatter och pepparkaksgubbar skulle vara en rest efter Asatrogna människo-offer – offer som aldrig någonsin existerat, och som man aldrig hittat det ringaste bevis för, utom i Adam av Bremens kristna skräck-historier om Gamla Uppsala – något som Hagerman och hennes svansdingel till Livets ordare älskar att upprepa, om och om och om igen, så fort svensk kultur eller vårt Nordiska arv kommer på tapeten.

Varför tillåter DN:s chefredaktörer att sådant ens publiceras ?

Varför publicerar de Hagerman och hennes lögner precis nu, alldeles efter Midvinter ?

Deras enda syfte är ju att skada, trycka ned och fördärva, som man tydligt kan se. De kan inte bygga upp något nytt, och de saknar all vilja till att vilja förvalta något gammalt, som ger identitet eller kontinuitet. De förstår inte vårt arv, och hatar våra traditioner. De vill slå i sönder, alienera och krossa. Sådan är deras strategi.

15673049_10154893730813854_7807312420644211296_nVarför värnar vi inte kvinnor och barn, landskapet och det nya året ?

Ifrån ”fornsedarna” – detta lilla byke på cirka 80 personer, huvudsakligen i Stockholm och Göteborg, som tycker att Julen borde firas med spindelskivlingar och droger – själva drogerna verkar vara centrum i deras religion och utgör all deras ”andlighet” – har jag åter fått några hat-budskap. Det verkar vara en amerikansk dåre vid Göteborgs Universitet – han har redan tilldelats varningar av prefekten där för sin ovetenskaplighet, och fler lär väl vara att vänta – drogpropaganda och tomma påståenden om att mjöd måste vara svamp, ”soma”” i den indiska veda-kulturen måste vara svamp och annat struntprat, som han fått från flum-gubbar typ Terence Mckenna  som ligger bakom alltihop. Själv kan jag bara sucka. Mjöd görs bevisligen på enbart ren honung och rent vatten, det vet man inte bara i den nordiska kulturen, utan över hela Europa.

Droger ingår inte i modern Asatro, och knappt i forntidens andlighet heller, av skäl som torde vara pinsamt uppenbara. Detta är inte rätt plats för att vederlägga alla ”fornsedens” (står de alls för någon ”sed” ? Hur ”forna” i huvudet är de ??) dumheter, men kanske finns det anledning att återkomma till ämnet nästa år, kanske inte.

15443128_1287239794681631_4723700106118255844_oFreja från Ale Vikingagård, där ännu ett Midvinterblot hölls med mer än 40 inbjudna

Själv har jag under den gångna veckan inte bara firat blot i norrort, och en äkta järnåldersbygd – platsen där blotet hölls var ovanpå ett gravfält, där nutidens Asatroende dyrkat förr, och där gudastöttor permanent står utställda; utan också besökt mina vänner och alla de, som är ensamma eller har det svårt inför den stundande helgen.

Vår yngsta blotdeltagare var ungefär fem månader, vår äldsta en kvinna på över 72 år i år. Jag har försökt glädja de mina, och firat ett gemensamt gille med dem – utan berusning, utan drogerri, utan överdrifter.

Något fel med det ? Någon ”rasism” kanske – när vi inkluderar alla -även dem som kommit hit ifrån främmande länder – så länge de uppför sig väl och följer landets lagar…

15589532_10211895847774196_7801036755031396967_n

Många ”solitära” Asatroende män och kvinnor, också de ute i landsorten, har gjort samma sak och även skrivit om sina andliga erfarenheter. Nyktert, sakligt och informativt – till skillnad från de få ”fornsedarna” och patrasket, som bokstavligt talat skiter på kyrkgolven i Kristianstad och som borde utvisas...

Någon ordning får här ändå vara – i Sverige, Tyskland, samt resten av Europa…

Till en ensam kvinna i Falun, som länge varit utan jobb och haft andra motigheter här i livet, har jag skänkt tvåtusen femhundra kronor. Till en kvinna i Uppsala, ensamstående mor efter svårigheter, svartsjuka och hot från sin egen fästman, har jag skänkt en mindre summa. Till en familj, som drabbats av oförutsedda motgångar inför Julen och firar jul på potatismos och köttbullar, kommer jag också att skänka något. Jag är visserligen ingen stormrik man, det är sant – men jag har skänkt en andra summa till de Vita Hjälmarna i Syrien, som jag berättat om tidigare – samma organisation som en viss Mr George Clooney nu vill göra film om, enligt brittiska ”The Guardian” som är en åtskilligt bättre, objektivare och renhårigare tidning än fula DN här hemma i Sverige.

Jag hjälper mina landsmän, och svenska barn och kvinnor överallt där jag kan, ty så uttyder jag själv Julens budskap – som den Hedning jag är, och kommer att förbli, så länge jag någonsin lever. Inför det nya året hälsar jag er alla med en förhoppning om en God Jul och en Fortsättning, också nästa år, och ber inga böner – Hedningar gör aldrig så ! – men slutar med en välsignelse, inför det nya året.

Till människorna i Berlin, och till alla andra…

444e3caa85bf94308d3e50b6a956ed24

”Du grosse Adler – Wothan im Norden – Gleich der Himmel decke Du – die Verlassnen und Heimatlosen –  mit deiner goldenen Schwinge zu !”

pic_227171_orig