I vilket Statstelevisionen publicerar gamla nyheter om Runor..

Ack vår kära kära Statstelevision, detta under av saklighet och aktualitet, som aldrig vinklar och alltid står för de allra yppersta av sanningar !

Rundata, Riksantikvarieämbetets nya sajt för Runforskning, har funnits i mer än två månader nu, men det är först idag som denna vetenskapliga nyhet uppmärksammas, och Magnus Källström, vårt lands kanske bästa runolog, får uttala sig i media. Han bekräftar att den kristna missionen i Uppland gick ovanligt sakta, och att det fanns hedningar där under hela tusentalet, något man ju också känt till sedan länge, inte minst därför att det stora Gudahovet (men inte ”templet”) i Uppsala stod kvar emot 1090 och lite längre. Man påstår ockå att det finns minst 1300 runinskrifter i Uppland, vilket är en skillnad emot vad som brukar anges på Wikipedia och internet, där runinskrifternas antal bara satts till omkring 1200 stycken.

Många av Upplands runinskrifter är hotade av vanvård, men det nämndes inte i programmet.

Rundatabasen visar dessutom inte bara Sveriges, utan hela  Världens runinskrifter, via en enkel GIS-funktion. Tillförlitligheten är dock inte absolut, de tre stenar som står i Universitetsparken i Uppsala är till exempel inte med på sina faktiska platser. SVT har också publicerat ett annat inslag om de Uppländska runstenarna i dag, där Magnus Källström ses analysera Ulunda-stenen, väster om Enköping och språkforskaren Marco Bianchi tar upp en av centrala Uppsalas runstenar.

 

Studerar vi runiskriften U 489, så ser vi att det kors som finns överst i kompositionen ”inte flyter in” i den, och att det är påfallande enkelt gjort – det stämmer inte alls med mästerristaren Öpirs hand, och hans vanliga sätt att rista ytterligt eleganta och avancerade slingor. Det är nu ett faktum, att U 489 bär en kristen inskrift, men det finns massor av exempel på valhänt och oskickligt utförda kors på påstått ”sena” runstenar, som snarast ser ut att ha tillkommit i efterhand, eftersom de mycket dåligt ”passar in” i de eleganta mönsterkompositionerna. Hittills har jag själv inte hört någon förklaring till detta fenomen från seriösa runologer.

Vad gör det ”pliktskyldigt” insatta korset på denna sten ? Det ser inte alls ut att höra hemma i den eleganta kompositionen av själva rundjuret och runslingan…

 

Många av de föregivet kristna kors som finns på stenar, där inget kristet och inga kristna namn nämns, kan enligt mig lika gärna vara hedniska solkors, eller kors som ristats in bara därför att stenarna skulle få stå i fred, eftersom vi vet att kristen vandalism var flitigt förekommande – det var ju de kristna, som till sist ödelade också det centrala Gudahovet.. Dessutom kan det också vara så att de flesta rent hedniska inskrifter, med Tors Hammare och allt redan vandaliserats under de kristna århundradena, och exempelvis murats in i kyrkor, vilket bevisligen är långtifrån ovanligt. Hur många runstenar det en gång fanns i Uppland, och hur många av dem som i själva verket var hedniska, får vi nog aldrig veta.

 

I Vilket Riksantikvarieämbetet firar KULTURARVSDAGEN…

Ifall det igår var Asatrons Dag, den nionde i nionde, så är det den Svenska Kulturarvsdagen i Morgon, vilket Riksantikvarieämbetet, RAÄ upplyser oss om på sin hemsida. Själv tycker jag bara att det är logiskt följdriktigt att dessa dagar följer så tätt inpå varann. Lite historiemedvetenhet och medvetenhet om hur personhistoria, politisk historia, ekonomisk geografi och inte minst militär historia flyter in i varann, skadar inte heller – och därför vill jag göra reklam för arrangemangen ifråga.

”Flitigt läsa gör dig MYCKET klok – Därför – Läs VARENDA bok !!”

(foto från Täby Kommun, vänortsparken i Täby)

Vi vet allihop att det svenska kulturarvet och den svenska kulturella identiteten är starkt hotad, och befinner sig under press. Islamism, fördomsfull kristendom och alla möjliga totalitära och människofientliga livsåskådningar håller på att ta över i Sverige. Vårt Sverige ! Men – snarare än att förbanna mörkret, vill jag tända ett ljus. Jag gör det inte genom att bränna Koranen eller Bibeln – inte än i alla fall – det finns en dag för sådant också, och den dagen är Blasfemidagen, den 30 September i år, en begivenhet som många också glömt bort, men som jag för min del ändå tänker fira..

RAÄ:s nya koncept som högsta ansvariga myndighet är att alla kommuner, Länsmuséer eller andra verksamma på kulturarvets område – inklusive privata aktörer, föreningar, stiftelser osv skall anmäla sina arrangemang, kommande helg, på RAÄ:s hemsidor, och det kan ju vara nog så trevligt. Särskilt trevligt är det ju för sektorsmyndigheten själv, och dess högt betalda tjänstemän, som nu kan rulla tummarna i godan ro, och själva slipper att lägga ut ett enda öre – medan allt så att säga löser sig elektroniskt, och nästan vad som helst i en stämning av generositet och ”öppna hjärtan” kan förklaras som ”ett svenskt kulturarv”..

En lysande idé – tycker ni inte också det 🙂

Bland de arrangemang, som man kan delta i denna helg – över hela vårt land – vill jag särskilt framhålla följande:

SKÅNE

Geologins Dag och Kulturarvet – varför växer frukten på Kivik?

Jaktflygplanet J 22 – en nödlösning som blev succé, Ängelholms Flygmuseum

Forntidsvandring och skyltinvigning på Backahögar på östra Kullaberg

Hustomtens och människornas Ballingstorp!

Försvarshistoria genom unika föremål hos Artillerimuseet i Kristianstad

Si vis Pacem, Para Bellum !” (Hedniskt och latinskt ordspråk – också en del av vårt kulturarv…)

BLEKINGE

SMÅLAND

Föreläsning om biodling på Lessebo Handpappersbruk (en binäring, som alla andra ?)

VÄSTERGÖTLAND

Bergets hemligheter – Välkommen till Aeroseum i Göteborg

Kung Ranes glömda rike, om Tidan utanför Skövde  (Om en mytisk kung, gift med någon som liknade Sigrid Storråda – 24 resta stenar, en gravhög och mycket mera HEDNISKT – sådant är Västgötarna bra på)

Kung Ranes Hög har visat sig innehålla en outgrävd gravkammare, och skymmer helt Flistads Kyrka. De kristna har INGEN CHANS !!

BOHUSLÄN

Vandring i världsarv, Tanum

En dans bland molnen – Kulturarvsdagen hos Aeroseum

Redan på Bronsåldern var han med oss… Bockarnas herre…

ÖSTERGÖTLAND

Flykten från DDR – en föreläsning vid Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar

Livet vid Motala verkstad

Marmorbruksmuseet på Kolmården

Visste du att Kapten Nemos Ubåt ”Nautilus” enligt Jules Verne var byggd på Motala Verkstad, och innehöll parkettgolv av Kolmårdsmarmor ?

SÖDERMANLAND

 

VÄSTMANLAND

Hoten mot Bergslaghistorien

UPPLAND

Granby vikingagård i Orkesta

En 1000-årsresa i Örsundaåns dalgång

Segling med S/Y Ellen, ett K-märkt traditionsfartyg

Koka näverolja, med Vikingagården Gunnes gård, Upplands Väsby (hojtar-olja är inte att föralta, det heller – och Näverolja har kokats i mer än 80 000 år

 

Björktjära och näverolja (mer lättflytande) kan utvinnas ur råvaran, och vilket lufttätt kärl som helst… Lär dig hur du gör här…

HÄLSINGLAND

Världsarvet Hälsingegårdar

VÄSTERBOTTEN

Rättfram och skaparglad – folkkonst på Västerbottens museum

Skogen, Stålet och Fabrikerna – ett folk på Marsch !” (staty vid Världsarvet Falu Gruva)

LAPPLAND

Livet för en skogsarbetarkocka – Exkursion till Järptjärnskojan, Ekorrsele   (den som inte gillar kocka, får en smocka !)

NORRBOTTEN

Besök Kalixlinjen med Siknäsfortet och Törefjärden

 

För ungefär 120 år sedan skrev en Svensk nobelpristagare följande rader: ”Mitt folk, det finns annat att bära i hand / än en bräddfull egyptisk gryta.
Det är bättre, den grytan rämnar itu, / än att levande hjärtat förrostar; /och intet folk får bli mer än du, /det är målet, vad helst det kostar.

De orden stämmer fortfarande, och dessa ord har nog aldrig varit så aktuella som idag, när ”den Egyptiska grytan” blir överfull av stålar, som stulits och snattats från oss allihop.  Själv skulle jag vilja hävda, att ett Kulturarv som inte utövas, kommer att dö ut – lika mycket som livsfilosofier eller religioner som inte utövas, och som därför tynar bort och dör. ”Det är andens val, som avgör ett folks liv eller undergång” citerade jag, så sent som igår, och det minns ni kanske.

Det handlar inte bara om museibesök, eller fritidsnöjen, familjeutflykter eller annat sådant. Det handlar om att levandegöra, utöva och minnas allas vår historia – och inte blanda upp den med annat, som inte hör hit. Utan att känna sig själv, vem man är och var man kommer ifrån, känner man inte till resten av Världen, och utan den kunskapen, finns inte heller någon förståelse av andra kulturer – som inte behöver och inte skall blandas upp med vår kultur eller förvanskas de heller.

En ”ideell kulturkamp” helt enkelt, för att nu citera Henrik Andersson, min vän och broder nere i Västergötland.

Trivs nu med detta, Hedningar små – och njut ni den Läkedomen !

”Fornsederi” och förstörelse också vid Lindholm Höje i Danmark…. ??

För en tid sedan kunde jag med stöd av Ystads Allehanda och andra vederhäftiga källor berätta om de skador på Ales Stenar, som vållats under hösten. Nu verkar det som ytterligare ett vansinnesdåd – elle meningslös förstörelse, som klart påminner om det i Skåne, inträffat vid Lindholm Höjes kända gravfält i trakten av Ålborg på Jylland. Den danska kvällstidningen ”Ekstra-Bladet” berättade för två dagar sedan om vad som hänt, och summerade situationen på ett bra sätt, även om den såklart också nämnts i flera andra danska media. 

Här i Sverige däremot, intresserar sig ingen för dådet, som riktats emot vår gemensamma Nordiska historia.

Under Påsken – en helg som inga verkliga hedningar firar – har någon grävt flera stora hål med ungefär 30 – 40 cms djup och ”torvat av” på flera ställen i det väl undersökta och redan utgrävda fornminnesområdet. Arkeologer vid Nordjyllands Historiske Museum uppges ha skickat ut en pressrelease om skadorna på det lagskyddade fornminnet. Man har valt att göra en polisanmälan den här gången, berättar Museiinspektör Lone Andersen – annars brukar man anmäla enstaka problem med vandalism till Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks motsvarighet till Riksantikvarieämbetet, den i dagarna kritiserade myndighet som har ansvaret för att bevara kulturminnen och kulturmiljöer i Sverige. Man har redan konstaterat, att antalet incidenter, där vissa personer försöker vandalisera hela kulturarvet ökar, säger Museinspektören till tidningen.

Hver gang det sker, går det direkte i mit arkæologi-hjerte. Det er en blanding af frustration og græmmelse over, at nogle mennesker har så skidt en moral. Det er ualmindeligt hæsligt at se på, siger hun.

”Skidt en moral” – ja – det uttalandet kan man upprepa. Varför bär sig dessa individer åt som lort ? Tidningen spekulerar också i att det skulle kunna vara ”enskilda skattletare” som orsakat skadorna, men varför skulle dessa nu dyka upp till påsk ? Och en annan arkeolog vid muséet säger till Ekstra-Bladet att de personerna måste vara osedvanligt dumma och inkompetenta i så fall; alla vet redan att fältet är väl utgrävt och undersökt, och att det knappast kan göras några spektakulära skattfynd där, även om ett antal stadsutgrävningar och bebyggelselämningar i Nordjylland gett ovanliga fynd på sista tiden, bland annat av svärd – men då har det varit medeltidsarkeologi det varit tal om…

Så vem eller vilka har orsakat det här ? Vem kan det vara, som håller sig framme ??

I Sverige har vi redan på 1980-talet haft en stor debatt om metallsökare, som torde vara välkänd för alla arkeologiskt intresserade, även amatörer; och som utlöste ändringar i kulturminneslagen. Samma debatt har i viss mån varit aktuell i Danmark och Tyskland och på fler ställen i Europa också, och redan vid 1990-talets början skrev RAÄ en fyllig rapport med information till allmänheten om vad som gäller. Länsstyrelserna på Gotland och i Kalmar län (Öland !) hade stora problem, men numera är allt bruk av metallsökare i Sverige belagt med tillståndsansökningar hos Länsstyrelserna. ”Branschen” eller det lilla fåtal försäljningsställen som finns, och som säljer sådana apparater till allmänheten har numera också tagit sitt ansvar, och upplyser i alla fall om att det finns en anmälningsplikt. Sedan dess har vi få problem i vårt land, och de incidenter som har funnits, verkar ha varit kopplade till enstaka myntsamlare på sydsveriges stränder, och de som utnyttjar en ”svart marknad” för fornfynd inom EU. Men till och med RAÄ:s rapporter från tidigt 90-tal visar, att de som är tillräckligt smarta för att använda metallsökare för någotslags ”skattjakt” också vet att röja undan sina spår, och lägga tillbaka grästorven efter sig…

Alla vet också att en gravhög eller ett gravröse vanligen innehåller brända ben och gravgåvor i mitten på röset, inte utåt kanterna. Som man förstår har stenkärnan i rösets mitt alltid lagts dit med syfte att försvåra för tjuvar, eller att hindra vilda djur från att rota runt på platsen – så var det redan på bronsåldern, när de flesta stora gravhögarna började byggas. Anledningen till att man kastade upp en så stor hög med jord som möjligt var förstås också att de döda skulle få vila i frid, och i de fall man i senare tider försökt gräva i högarna efter skatter, som aldrig funnits där, har man så gott som alltid försökt gräva sig in till högarnas kärna. Så var fallet också på Badelunda-åsen utanför Västerås, där okunniga bonddrängar orsakade krater-liknande fördjupningar redan på 1700-talet, tills deras egna gropar lär ha rasat igen ovanför huvudet på dem, och begravt dem levande så att de kvävdes – vilket folktron uppfattat som ett rättvist straff… Det finns också andra Skattsökar-sägner förknippade med gångna tider, och hur man då såg på de stora järnåldersgravfälten, om nu någon vill veta.

De skador som orsakats, kommer att kosta hundratusentals danska kronor att reparera, tror muséet. Och här är det alltså knappast fråga om skattsökning, eller amatörarkeologi på sandlådenivå, men något annat… Skadorna liknar de vid Ales Stenar, som jag redan berättat om. Marken har torvats av, och man verkar har tagit upp och forslat bort en mindre mängd jord från platsen, men lagt tillbaka stenar, som man inte velat ha – av foton som de här ovan att döma – men varför gör man så ? Vad är det för slags tänkande eller fasoner, som ligger bakom ??

För mig framstår det här som spår efter någotslags rituell verksamhet, eller något liknande. Det är den enda hypotes jag har om det. Det är väl känt, att markskadorna vid Ales Stenar från i höstas och Februari uppkom strax efter det att representanter för den svenska sk ”Forn sed” rörelsen besökt Malmö, och försökt etablera sig i Skåneområdet. NAS, Nordiska Asa Samfundet och snart sagt alla seriösa Samfund för Asatro och liknande som finns i Danmark och Sverige har tagit tydligt avstånd från de händelserna, liksom de senaste från Danmark i veckan. Det har framgått av diskussiongrupper över hela nätet. De enda som inte tagit avstånd, utan tydligen lever vidare i någotslags drömvärld, där inga problem existerar; är just de alltmer fåtaliga ”fornsedarna” i Sverige – betecknande nog. Representanter för NAS skall ha träffat ombud för Ase- og Vanetrosamfundet Forn Sidr i Danmark, som är ett helt annat slags samfund än den oansvariga sekt med samma namn som finns i Sverige.

Jag har själv berättat i den här bloggen om hur en ceremoni som de här svenska ”fornsedarna” höll vid Uppsala Högar förra året helt spårade ur, och slutade med att en massa berusade personer stod och skar sig med knivar, vid vad som skulle vara en bröllopsceremoni. Jag har berättat om de mycket underliga uttalanden de här personerna gjort genom åren, och hur de menat att det skulle vara ”fornt” eller ”sed” att göra Torshammaren till en internationell symbol för homosexualitet, till exempel. Jag har berättat om hur vissa ansvariga bland dem skrivit på sina interna debattsidor att man skulle få ”värdefulla andliga erfarenheter” genom bruk av droger, till exempel. Om skadorna på Havängsdösen i Skåne, strax efter att en del personer observerats på platsen – och mycket annat som skett genom åren, alltsammans genom samma personkrets.

Hela tiden har vi då fått höra, att ”forn sed” skulle vara en rörelse, som syftar till ”goda relationer” mellan människor, eller människorna och naturen (hur tror man, att det skulle uppnås med drogers hjälp ??) och andra dumheter i samma stil – och samma ständiga undanflykter från denna sekts sida. Jag har tidigare skrivit här, att det sannolikt är i utkanterna på ”forn seds” miljön i Sverige man skall leta, och det vidhåller jag.

Ekstrabladet skriver att det sannolikt är tal om flera gärningsmän, och inte en individ. Organiserad verksamhet, med andra ord. Man måste ha förberett sig, och forslat spadar och andra verktyg till eller från platsen.

Vari ligger charmen – hos folk med huvudet under armen ?

I ”fornsederiets” urspårade ritualer ingår ofta, att man ska ”magna jorden” till påsk, ”dyrka småfolket och vättarna” och andra stollerier. Detta ”magnande” lär också tagit sig sådana uttryck, att man tagit med sig jord hem från olika platser tydligen, och tillverkat sk ”fröbomber” eller jordkokor av dem, som man sen slängt omkring sig eller på andra. Saker som inga andra hedningar håller på med, så vitt jag vet. På sista tiden förefaller det som om även svårt förståndshandikappade personer lockats till att vara med i ”Forn Sed” Sverige, efter vad jag fått höra – men vad kan hända, om det sker i en miljö där droger helt uppenbart förekommer, även om man officiellt eller utåt är mycket noga med att förneka det ?

Nu säger inte jag, att de här personerna jag omnämnt är skyldiga, eller att just de skulle ligga bakom det hela. Det är hursomhelst en polissak, för polisen i ett nära grannland dessutom; men jag tror alldeles avgjort, att det är i kretsar som dessa, som dansk och svensk polis måste börja söka. Och det är allvarligt nog, som alla förstår. NAS har redan skrivit flera öppna brev till ”Fornsederiet” (ej att förväxla med de i Danmark) angående deras uttalanden och beteende, och det finns inga som helst skäl för mig att  åter upprepa det här, eftersom ni ju ändå kan konsultera andra hemsidor.

Inget svar har getts om missbruket av drogerna, Torshammaren, svårt sjuka personer i en för dem högst olämplig miljö, blodsoffren vid Gamla Uppsala och allt det andra.

Jag skulle våga påstå – utan omsvep – att offer av människoblod, ”magnande av jorden” med bortforsling av torv eller alven (alltså det lager av mineraljord under matjorden, som de här personerna tydligen vill åt – i rituella syften) och allt detta, är förargelseväckande beteende – i lagens mening.

I alla fall väcker det min förargelse, som alla vet och nog kan märka. Även många andra är förargade, och jag skulle också vilja påstå att blodsoffer, åverkan på fornminnen och gravfält, pajas-upptåg vid Gamla Uppsala och liknande är väldigt väldigt onödigt.

Det hjälper inte Hedendomen framåt i Sverige som rörelse, ingen annanstans heller, inte på minsta sätt – och det är nog allt som finns att säga om saken…