”Järn-Skägge visar Nordtröndernas Gudahov för Olaf Tryggvason”

På en sajt, tillhörande den norska konstfirman Galleri Straume har jag hittat många bilder av Anders Kvåle Rue, en norsk konstnär jag inte känt till sedan tidigare. Bilderna säljs nu som reproduktioner för sådär 1500 NOK eller uppåt, vilket är ganska billigt för handsignerade litografier, enligt vad jag förstår. Sådana säljs vanligen i numrerad men ytterst begränsad upplaga, ungefär som mina egna hedniska kalendrar – men de kostar i alla händelser bara 60 kr plus porto, även om jag för min del aldrig skulle drömma om att kalla mig ”konstnär” (se tidigare inlägg) i alla fall inte vid jämförelse med bättre män, eller de som är mer utbildade konstnärer än jag någonsin varit, eller kommer att vara.

Anders Kvåle Rue (f. 1965), bur i Svartdal, Seljord kommune. Anders er utdanna ved Statens handtverk og kunstindustriskule, Oslo, 1991. Rue har spesialisert seg på historiske motiv generelt og vikingtida spesielt. I tillegg til biletkunst held Rue foredrag og skriv artiklar om den norrøne arven. Anders har motteke fleire utmerkingar, blant anna i bransjeprisen «Årets vakraste bøker».

 

Om någon borde ha Samfundet Särimners Stora Pris inför 2018, är det Anders Kvåle Rue. Såsom enväldig domare delar jag härmed ut det, även om 2018 knappast börjat än, för jag tror ändå, att hans bilder från Flatöboken – denna sena källa från Islands 1390-tal, långt efter det Sagatiden upphört – faktiskt kommer att gillas, av alla och envar. Det är en kunskapsgärning och ett folkbildande han utfört, genom att hålla de gamla sagorna vid liv, helt enkelt.

Jag har för mig att Flatöbokens berättelse om det stora gudahovet vid Möre i Nord-Tröndelag innehåller den detaljen, att där fanns en Torsbild, helt förgylld, som var så skickligt gjord, att bockarna och Tor såg helt levande ut och kunde röra sig framåt utan konstlade hjälpmedel, men konstnären har väl tillåtit sig en viss frihet, när han låter den stå på hjul – Olaf Tryggvasons Saga i Snorre Sturlassons version från 1230-talet, säger också att Torsbilden stod på en upphöjning, och att den var helt klädd i guld och silver, samt mycket kostbar – men nämner inga bockar.  Detta står att läsa det 68:e till 71:a kapitlet av Sagan om hur Norge kristnades med våld och tvång – för Kung Olaf svek stackars Järnskägge å det gruvligaste och värsta, och dräpte honom saklöst, bara därför att han inte var kristen.

Järnskägge och de andra bönderna och de fria männen i Tröndelag trodde den nye kungen om gott, men han bedrog och lurade dem. Kanske skulle de inte ha visat honom Gudahovet alls, för han bara förstörde det, samma dag som han kom till platsen. Som ni kan se fanns där fina bilder av i tur och ordning Freja, Frej med sin galt och Oden med sina Korpar, jämte Frigg och Njord, som var de makter Trönderna mest dyrkade, förutom Tor själv. Men alltsammans brände och förhärjade de kristna, på samma sätt som de bränt, skövlat och förhärjat våra gudahov än idag, vilket jag också berättat för er om.

 

Överallt dit de kristna kommer, är deras kristendom sig ständigt lik. Det här är brända Gudabilder som räddats från en Mordbrand, någonstans i Mälardalen – fotot togs 2015. Hur ska vi någonsin kunna ”samexistera” med all denna kristna fundamentalism ?

Någon har på Wikipedia anmärkt, att Maere lär vara den enda plats i hela Norge, där de kristna varit tillräckligt fräcka att bygga sin nya kyrka direkt på det gamla gudahovet, vilket hindrar oss från att gräva ut det, och få veta mer om hur det verkligen såg ut. Också när de fria männen på platsen är döda och inte längre kan försvara sig, fortsätter de kristna att hoppa och stampa på deras minne, och den fula ovanan att bygga kyrkor direkt ovanpå mark som inte alls är kyrkans, och som inte alls tillhör den, känner vi också från Sverige, även om det här – liksom i Norge – vanligen tillgick så, att man byggde kyrkorna i anslutning till platser, där de gamla gudahoven stått, men aldrig direkt ovanpå dem. En viss respekt för våra fäders tro, fanns faktiskt under den första kristna tiden, och det tycker jag verkligen att de kristna som lever idag gjorde gott i att minnas och lära sig av, om ni frågar mig.

Allt vi har fått se, är deras vanliga hänsynslöshet.

Ta Gamla Uppsala som ett enkelt och talande exempel. Man vet, att det ligger en vikingatida hallbyggnad eller vad som tolkats som en av flera, jättestora, minst 40 meter långa hallar under golvet till Gamla Uppsala Kyrka, till exempel. Detta konstaterades redan vid utgrävningar under kyrkgolvet på 1950-talet, men ut på kyrkogården har man aldrig tillåtits fortsätta gräva, därför att det är en modern kyrkogård och ”Svenska” Kyrkan hela tiden och ideligen fortsätter gräva ned sina egna döda församlingsmedlemmar på den, trots att forskare gång på gång uppmanat dem att sluta med det – det finns andra, likvärdiga och minst lika fina kyrkogårdar på andra platser runt Uppsala, som man lika gärna skulle kunna använda sig av..

Arkeologerna Birger Nerman och Sune Lindquist tolkade på 1950-talet stolphålen under Gamla Uppsala äldsta kyrka som rester efter ett ”tempel” – men idag vet man, att Gudahovet och inte templet var en hallbyggnad…

Visserligen råder det alltid konflikter om markanvändning i Sverige och alla andra moderna stater och samhällen, sant nog. Men vetenskapliga intressen, som är av vital betydelse för en hel nations historia och identitet, måste faktiskt gå före några lokala begravningar. De kristna har helt enkelt ingen rätt till platsen, som är av stor och central betydelse för Asatroende från hela Världen. Att den alls blivit utgrävd under senare år beror på bygget av Upplandsbanan till Gävle – för numera går järnvägen som alla vet i tunnel under Gamla Uppsala, låt vara inte direkt under kyrkogården. När detta kan tillåtas, varför tillåter inte ”Svenska” Kyrkan ens undersökning med markradar, vilket kan göras jämförelsevis mycket billigt, och inte skadar marken, naturen eller kyrkogården det minsta ?

Hela tiden hindrar de kristna den moderna vetenskapen, och sätter sig emot även markradar, med motiveringen att det vore oetiskt, eftersom man på radarbilderna möjligen kunde urskilja kistor eller kistornas innehåll, fast helt utan någon större detaljeringsgrad, eller den minsta möjlighet att identifiera några individer – som ju i de flesta fall multnat bort för längesen – dessutom är de flesta begravningar, i Gamla Uppsala och överallt annars i Sverige och Norden faktiskt kremeringar, vilket är direkt förbjudet i Bibeln, och en hednisk, inte alls en kristen sedvänja.

Vari ligger då det förment ”oetiska” i bilder som de här ? Här nedan finns ett exempel på en markradarbild från en kyrkogård i Landskrona, och där tycker minsann ingen – ens i ”Svenska” Kyrkan – att detta vore ”oetiskt” eller annars ett problem..

Hela tiden fortsätter de kristna att vanhelga, våldta och ockupera våra mest heliga platser. Inte ens i döden får vi hedningar eller Asatroende frid, för ingen gravlund eller begravningsplats får vi ha för oss själva. På Uppsala åsen finns två såkallade ”Meditationsplatser” – men de två platserna har de kristna helt ockuperat och förstört, med stora svarta kors – hela landskapet har blivit våldtaget och ockuperat, och de kristna kan inte ens ta så mycket hänsyn, att de ens förstår att människor, som tillhör andra religioner än kristendomen, också kan ha behov av stilla begrundan eller kontemplation på de platserna.

Hela tiden denna kristna hänsynslöshet. Hela tiden denna förstörelse av hela landskap. Hela tiden dessa kors, detta brännande, detta kristna härjande. Utan hänsyn.

Inte ens i fjällen, inte ens i yttersta Norrland får vi Hedningar vara ifred – förutom vad man gjort emot Samefolkets heliga platser... och de vill att vi ska ”samexistera” med sådant här. Hur kan det ens ske, frågar jag er ? Hur kan man ens tillåta det ??

Bild från Svenska Turistföreningen. Inte ens samefolkets heliga platser och Seitar får vara ifred för den kristna vandaliseringen…

Vi måste ta dessa platser tillbaka – och hedna dem. Skogskyrkogården, med sitt fula betongkors från Nazismens glansdagar – som kristendomen evigt är förknippad med. Görvälns Griftegård i Järfälla. Hassela-korset, som aldrig skulle ha fått bygglov. Överallt kristna våldtäkter av plats efter plats, trakt efter trakt, gudahov efter gudahov – och inget släpper de ifrån sig, trots att deras religion inte alls omfattas av minst 41 % av de här landets människor, som faktiskt gått ur ”Svenska” kyrkan, som inte alls är svenskare än något annat samfund. Inte ens muslimerna gör såhär – för de har – i de flesta fall – fattat att böneutrop och minareter inte hör hemma i Sverige.

Varför kan de kristna inte ACCEPTERA att det finns och skall finnas multi-religösa begravningsplatser i det här landet – där man SLIPPER kristna kors… ??

Svenska” Kyrkan har till och med fräckheten att ljuga rakt ut och påstå, att de skulle ha ”befriat” de två meditationsplatserna nära Gamla Uppsala genom att resa kristna kors och andra styggelser på dem. Helt utan respekt för andra människors trosutövning, helt utan respekt för andra människors behov av meditation utan kristna symboler, helt utan respekt för andra människors tro. och detta låter vi allesammans fortgå, mitt inne i vårt svenska samhälle, 2017 eller till och med 2018. Kasta ut korsen – säger jag – och gör slut på den andliga tortyren och skändligheterna !

Gamla Uppsala är inget kristet vallfärdsmål, utan en hednisk plats. Så har det alltid varit, och så kommer det alltid att vara.

Så var det en gång vid Tröndernas Gudahov, när Järnskägge – mannen av folket, den frie bonden – stod där och ville visa något folket själva byggt, emot kyrkor, präster, påvar, kungar och all överhet.

De dräpte och mördade honom.

Sådant var de kristnas ”tack”men hans minne och verk lever ännu vidare – genom Flatöyarbok, Anders Kvåle Rue, och alla de, som är Asatrogna..

Se – sannerligen sannerligen säger jag eder – Vid slutet står Särimner – och han är själva segern. Honom rår de kristna aldrig någonsin på, för han återföds och återföds ständigt med varje ny dag, som naturen själv – och hans återfödelse är planetens, naturens och hedningarnas seger…

Hednisk Begravning i Danmark, och flera begivenheter inför Julen

Från Fredicia Dagblad och Jylland rapporteras idag om en Hednisk Begravning till sjöss, som Asa- och Vanatrosamfundet i Danmark skall ha hållit. Den lokala tidningen skriver till och med två artiklar om tilldragelsen.

Till skillnad från de kristna, fruktar inte de Asatroende döden, och vi har ingen synda- eller helvetes-skräck. För oss är döden bara början på något nytt

I samband med det noteras det, att Asatron i Danmark nu omfattar minst 650 anhängare i detta samfund emot 600 för två år sedan, vilket får bedömas som en mycket långsam tillväxt jämfört med resten av Norden. Tar man upp alla Asatrogna samfund som finns i Danmark, så kan det nog beräknas att där finns minst 1200 Asatroende, medan det finns 750 i Nordiska Asa Samfundet i Sverige – som fortfarande är det största av alla samfund i de Nordiska länderna, oräknat Asatrufelagid på Island, som har över 3000 medlemmar.

”Forn Sed Sverige” kan dock inte ens med bästa vilja i världen räknas till den Nordiska hedendomen, eller Asatron eftersom vad denna förening tillämpar är ett slags New Age, byggt på bland annat droger, synkretism och vänsterextrem politik som de flesta hedningar i vårt land tar klart avstånd ifrån. Men, räknar man med de mindre samfund för Asatro som finns i Sverige, så är det enligt en försiktig uppskattning sådär 1500 troende i vårt land, och till det kan vi lägga ungefär 1000 i Norge samt kanske 2-300 i Finland, enligt mina beräkningar. Allt som allt gör det att det finns ungefär 7000 eller fler organiserade Asatroende i hela Norden

Från Island och Asatrufelagid där rapporteras också, att man givetvis firar sitt Julblot på det rätta datumet, 21 December som är Midvinterdagen, och inget annat.

Jólablót Ásatrúarfélagsins fer fram á vetrarsólstöðum
fimmtudaginn 21. desember n.k.

Blótið verður helgað í Öskjuhlíð, neðan vegslóðans við lóðina okkar stundvíslega kl. 18:00. Þar verður hin eina og sanna jólahelgi undir berum himni og eru allir hvattir til að mæta.

Precis som Håkon Jarl på sin tid firar man Julen utomhus, och inte under tak – och Thar verdhur hin eina og sanna Jólahelgi – det är både visst och sannt..

Vi har våra Gudahov, men behöver inga kyrkor eller Moskéer i vårt land…

Från Danmark rapporteras också att ingen mindre än Jim Lyngvild, Tv-kändisen, fliseknusern, fotografen, Gudahovsbyggaren, Julmarknadsarrangören, Ölbryggaren mm nu jobbar på ett nytt hemligt fotoprojekt, för Frejdal mjöd, och redan anlitat tre kvinnliga modeller…

”Til Middag hos Lyngvilds”

Blick från Ravnsborg

Själv vill jag bara påminna om min Kalender till förmån för Samfundet Särimner (nu mer än 800 medlemmar och en tyst legion) och insamlingen för ett Gudahov i Sverige, som du hittar på Länken här.  Kalendern kostar 60 kronor plus porto, eller 12 USD plus porto, eller 15 Eur plus porto utomlands. Vill du veta hur du betalar, skriv till nalle64@hotmail.com för mer info…

En hednisk kalender för det nya året – 60 kronor

Anlagd brand emot Vikingagård – Vem ligger bakom ?

Nu har det hänt igen. Ännu en anläggning, som försöker levandegöra det Nordiska och svenska kulturarvet har utsatts för ett skändligt attentat. Media berättar följande:

Ett av vikingahusen har brunnit.
Ett av vikingahusen har brunnit.

Strax efter åtta på måndagskvällen fick polis och räddningstjänst ett larm om en pågående brand på Gunnes gård i Smedby, en rekonstruerad Vikingagård i Upplands Väsby. – Den kommer förmodligen att brinna upp men förhoppningsvis kan vi rädda de andra byggnaderna, säger Peter Tistam på Storstockholms räddningscentral.

Det visade sig dock snabbt, att Vakthavande Tistam hade gjort en felbedömning. Ett hus, förvaringsplats för hö och halm åt djuren, blev lågornas rov. Brandkår och Polis kunde snabbt komma till platsen, tack vare effektiva samordningsinsatser, och man har enligt lokaltidningen säkrat bevis för, att branden varit anlagd. Uppsåt synes förelägga – men vem kan det vara, som hatar svensk kultur och vårt kulturarv så mycket, att man måste förstöra vad alla andra byggt upp ?

– Vi antar att det är några ungdomar som gjort det här. Det är så synd, alla skolbarn i området kommer hit, och det som är så tråkigt är att ge sig på vårt gemensamma kulturarv, en plats som alla får komma till, säger Gun Bjurberg, museichef. Men det hela är inte några oskyldiga ”pojkstreck” från ”ensamkommande”. En hel rad fönsterrutor har också krossats i Gunnes Gårds kontorslokaler, som ligger på en helt annan plats. Detta tyder på planlagd verksamhet, och det är dessutom inte första gången attentat inträffar. Enligt lokaltidningen har det hänt minst två gånger tidigare, även om ingen kunde gripas då heller. Storholmens Vikingaby i Roslagen har också utsatts för liknande attentat förra året, uppenbarligen förövade av ”Sverigehatare” eller svenskfientliga krafter i vårt samhälle.

Detta Gudahov brändes ned av attentatsmän och ”hatare” för flera år sedan. Men Gudaras bilder lyckades de inte förstöra, och inuti det nya Gudahovet, restes NYA bilder….

Återigen lyckades Polisen inte gripa några misstänkta, även om man hittade teknisk bevisning och säkrade spår. Mönstret känns igen, och blir allt tydligare och tydligare. Detta kan helt klart röra sig om hatbrott, som är ideologiskt motiverade, även om det nu är Polisens uppgift att utreda den saken. Jag har själv tidigare upplevt hur mina personliga vänner utsatts för attentat, och hur de fått Gudahov och andra anläggningar, som de bekostat själva och som varit privategendom (vilket Gunnes Gård och Storholmen inte är, eftersom de förvaltas av allmänna stiftelser) nedbrända.

Man har gett sig på deras familjer, och dem själva, uppenbarligen med avsikt att skada även enskilda personer – men – ingen har kunnat gripas... Jag har berättat om dessa upprörande händelser under rubriken ”Gudahov” ovan – även om jag lovat, att inte exakt avslöja, var de hedniska Gudahoven i vårt land ännu ligger – enskilda fruktar ännu för sin säkerhet – men till detta kan jag nu lägga, att jag även själv besökt Gunnes Gård och firat Jul där i ett eller annat sammanhang, samt träffat de, som rått om och byggt upp stället.

Privata initiativ skapade detta, som andra sk ”Samfund” inte förmått sen 90-talet

Jag har varit präktigt arg, ja mycket arg igår, när det gällt alla dessa förövare, och alla dem, som förstört så mycket av våra fäders tro. De som hindrat och sinkat oss, lika väl som de likt de kristna mördar, härjar, bränner och förstör… Men jag förlitar mig på min goda sak. Jag förlitar mig på medlemmarna ur släktet Tistam, vars namn kommer av Tyr, rättvisans och stridens Gud, och alla de män, jag tjänstgjort tillsammans med i flera decennier.  I mitt hjärta vet jag att jag kan lita på dem.

Och som jag skrev igår, tror jag inte på vedergällning, men på lag och rätt. Lagen och rätten kan också begära handräckning, när så behövs, och enskilda medborgare kan också hjälpa till med bevakning, eller med att undanröja det som är olagligt, och som står på ofri grund – vilket jag skrev om igår.  Risken finns, att attentatsmännens och missdådarnas verk, slår tillbaka emot dem själva. Risken finns, att någon – för att citera den finske poeten Elmer Diktonius ord ”Lär dem läsa folkets lag, fast den ej står att läsa i bok”, fast jag och mina bröder i Särimner menar, att vi skall avhålla oss från sådana metoder. Monoteisterna och fanatikerna må vara sig lika, idag som igår. Vi har mött dem i Afghanistan och utomlands, lika mycket som i vårt eget land, men vi är nu en gång satta på jorden till att vara gudarnas redskap, deras händer, fötter och vapen. Vi kommer att värja och försvara det som är vårt, och det som blev oss givet. Vi gör VÅR bit – och så får andra göra sin…

 

”Back on Track” – Nordiska Asa Samfundet BYGGER UPP där andra bara River Ned…

Från Island noterades det i sommar att Världens Första Officiella Gudahov för Asatro (ja, just Gudahov – det är INTE fråga om ett ”tempel”, för så säger man inte !) nu planeras invigas i Maj eller Juni 2018, med generösa bidrag från den Isländska Staten, som också ska ha investerat i det mycket innovativa och nyskapande designprojektet.

Som jag redan berättat har Jim Lyngvild i Danmark redan byggt Ravnsborg, en stor anläggning döpt efter Fader Odens korpar, men detta är en privat byggnad och ett hem, som inte tillhör något särskilt samfund.

Nordiska Asa Samfundet – som nu har över 700 medlemmar – har nu genom sin för tre månader sedan inledda insamling passerat den punkt, som uppnåddes innan ett visst slags patrask, som kallar sig ”Fornsedare” infiltrerade och försökte förstöra hela den hedniska rörelsen i Sverige. Jag har redan förklarat, hur dessa idag strax under 80 personer hela tiden aktivt motarbetat, opponerat emot och försökt förstöra snart sagt varje förslag till Gudahovsbygge, och hur en narkoman, som aldrig någonsin borde ha valts till kassör, förskingrade alla de insamlade medlen förra gången någon försökte sig på att finansiera ett Gudahov i Sverige.

Hela vår rörelse har förlorat 17 värdefulla år, som kunde ha använts till uppbyggnad, och mycket mer än så.

Det är allt, vad ”fornsederiet” lyckats att skapa under hela den tid som gått, och märkligt nog har det samfundet ingen policy emot droger, som fortsätter att förekomma och brukas vid snart sagt alla dess sammankomster, gillen ”blot” och aktiviteter.

Inom Nordiska Asa Samfundet, däremot – grundat för tre år sen – har man nu tagit som motion till nästa årsmöte att hålla absolut nolltolerans emot allt sådant, och följer därmed också Svensk Lagstiftning, som det är och bör vara.  13 000 kronor och mer än så, insamlat av 35 individer under knappa tre månaders tid är en liten summa, och ett litet, litet steg på vägen emot det legala erkännande, som redan finns i andra länder. Du kan själv bidra genom att följa länken här.

 

 

Innan vi slutgiltigt befriar oss från allt som luktar ”forn sed” och Monoteism dröjer det kanske ännu några år – men framtiden kommer… I det stora som det lilla… Vad gäller världspolitiken som rent lokalt – visdomens röst tystnar aldrig – och vid slutet, står segern…

Att bygga upp, där andra bara river ned (2) – Hedniska Fundraisers

På Island byggs just nu ett Gudahov, och i Danmark står redan ett Gudahov klart, genom Jim Lyngvilds försorg. I USA har Hedningar och Asatrogna av det mest skiftande slag fått bygga sina egna anläggningar, men i vårt eget Sverige ser det mycket sämre ut.

När får vi åter se byggnader av det här slaget i vårt eget land ?

Vi kan minnas fadäserna med ”forn sed” och hur ett visst samfunds ”tempelkassa” stals i början på det här årtusendet – genom ett bedrägeri och genom en person, som aldrig någonsin bort utsetts till kassör. Jag har berättat för er om bränder, och om attentat som vänner till mig utsatts för (se under rubriken ”Gudahov” ovan ) Attentat och mordbränder, som drabbat hela familjer. Människor som varit krögare och restauratörer, lika harmlösa som Martin E-type Eriksson – privat den mildaste av män – och krogen Särimner på Birka, som snart öppnar återigen och som inte sysslar med något politiskt.  Jag har berättat för er om hur ”fornsedarna” hela tiden systematiskt förstört för alla oss andra, och om deras närmast fanatiska motstånd emot varje form av verksamhet, som varit bättre organiserad och mer kompetent än deras egen.

Jag har nämnt branden vid Storholmens Vikingaby – också där har ”fornsedare” varit inblandade i sammanhanget – och vilka svårigheter vi haft, med dessa ”fornsediska” element, som hela tiden raserat och förstört, där andra velat bygga upp och förbättra. Och mer än så. Jag har till och med publicerat mina egna ritningar på ett Gudahov av det ytterst lilla formatet, i hopp om att någon, någonstans ändå ville kopiera dem, och väntat på den stund, då vi verkliga seriösa Asatroende kan få utöva vår religion fritt, utan att detta förbannade pack och patrask kommer och förstör för oss, oavsett om patrasket i fråga nu hör hemma ytterst till höger eller ytterst till vänster på den politiska värdeskalan.

Och nu, äntligen; efter alla dessa år kommer äntligen en ljusning. Länge var jag som en ropandes röst i öknen, i sju långa år har jag skrivit på denna blogg, och spridit mina idéer överallt där jag kan. Ett ovanligt verksamt vapen, som vi hedningar kan ta till i dessa dagar heter Fundraisers, ett populärt uttryck för insamlingar via nätet. Nordiska Asa Samfundet – som nu har nått över sjuhundra medlemmar och därmed är det största samfundet i sitt slag i Sverige någonsin – har inlett en insamling, som redan om någon vecka kan passera de taffliga 12 000 eller så, som Sveriges Asatrosamfund blev av med, innan ”forn sed” och andra dumheter tog över, och man började sin långa väg utför.

 

Planerna är ytterst ambitiösa, och innefattar det högt satta målet om tio miljoner, men vill man verkligen bygga för framtiden, är detta onekligen helt rätt. Stenar Sonnevang, Nordiska Asa Samfundets grundare; utesluter inte övertagandet av vissa kristna kyrkor, ifall vi nu inte kan genomföra något bättre alternativ. Projektet med en insamling för ett eget Gudahov är det första i sitt slag i Norden, enligt vad jag känner till, men i USA finns flera exempel – jag själv känner till minst tre – där man på kort tid verkligen lyckats.

Man kan också jämföra med det faktum att det Isländska Asatrufelagid – som alltid stått upp för just Asatro och aldrig någonsin börjat använda kristna eller new age-anstuckna termer som ”forn sed” samlat in pengar till sitt eget bygge i över 25 år, långt innan Internet blev etablerat på Island.  I USA gjorde nyss ”The Open Halls Project” – en organisation som i huvudsak riktar sig till Asatroende inom USA:s väpnade styrkor – och som kämpar för att få sin egen religion erkänd av andra försvarsgrenar än Flygvapnet – USAF skall ha varit först med att erkänna Asatron – en egen insamling, med målet att nå 1000 USD – för även om Torshammaren är tillåten som symbol på Arlington-kyrkogården nuförtiden, och en erkänd religion enligt DoD eller Department of Defence återstår mycket att göra för de amerikanska Asatrogna soldaterna och deras anhöriga. Och – som ni kanske vet – också vi här i Sverige firade nyligen Veterandagen – för det gjorde ni väl – goda medborgare ?

Vindarna vänder och vaknar. Mordbrännare, mörkmän och ”fornsedare” lyckas inte i sina planer, ens för en stund. Och efter ett förlorat decennium, på grund av allt detta brist på förstånd, kommer vår Asatro äntligen tillbaka. Och det känns skönt att leva.

Nordiska Asa Samfundet BYGGER UPP där andra bara River Ned…

I Danmark har man redan gjort det, och på Island kommer det första Gudahovet stå klart redan i år, 2017. Här i Sverige har det skett många försök, och ännu flera sabotage, men än så länge har vi inget Gudahov (nej – det heter inte ”Asatempel” eller något liknande – ni måste lära er grundbegreppen) som är öppet för alla i vårt land.

Bild från Jim Lyngvilds Ravnsborg, tagen igår. Gudahovet är byggnaden med drakhuvuden i bakgrunden. Jim belönades med priser av Samfundet Särimner och Nordiska Asa Samfundet för sina privata initiativ i fjol, 2016

Nu sällar sig Stenar Sonnevang och Nordiska Asa Samfundet till Gudahovsbyggarna. Planerna på samfundets Asa Center – som också är ett bibliotek, ett akademiskt centrum och en samlingssal för intresserade – har redan funnits tillgängliga en längre tid, men nu genomför man ett sk ”Crowdfunding-Initiativ” på Internet. Ni kan alla bidra till det nya projektet genom att följa länken här, och jag hoppas ni också gör det månatligen. Kampanjen har bara varat i 12 dagar än så länge, och man ska minnas att första gången initiativet till något liknande togs, var redan på det nu fjärran 1990-talet, innan ”forn sed” kom med i bilden, och det som en gång varit en väl fungerande organisation med namnet Sveriges Asatrosamfund urartade totalt, och förbyttes i något helt annat, som nästan ingen av oss längre vill förknippas med.

3d skiss av det kommande Asa-Centret

Visserligen har projektet inte fått ihop så mycket pengar ännu, men vi som varit med ett tag och som minns 1990-talets Asatro vet att saker som denna kräver tid. Och vi har också fått se hur illa det kan sluta, när ”forn sed” kommer med i bilden. Under 2000-talets första år stal en viss person med namnet Finn (som i ”Finn fem fel”) som plötsligt utsetts till kassör hela tempelkassan från Asatrosamfundet, som kort därefter bytte namn… Och resten vet ni. Ca 13 000 kronor rörde det sig om den gången, och inte ens som stöld var det särskilt lysande. Finn – vars efternamn jag inte ska nämna – var nämligen narkoman – som många av ”fornsedarna” är – och förskingrade naturligtvis alla pengarna. Så kan det gå, när opålitliga personer utan ledarskap och utan förmåga kommer till makten i ett samfund eller en förening.

Jag själv och många av de vettigare medlemarna i det gamla Asatrosamfundet skakade på huvudet, anslöt oss till Särimner och bidade vår tid.

Föga anade vi hur vi skulle bil systematiskt motarbetade, förtalade, angripna och utsatta för ”media-drev” av fornsedarna under nästan tio års tid – en intern fejd som närmast tagit proportionerna av ren personförföljelse. Men – låt mig inte gå händelserna i förväg….

Under 2000-talet inledde jag och tre goda bröder i Särimner vårt eget, mycket mindre projekt i form av ett slags ”Gudahov, modell Friggebod”, DIY – IKEA style nära Blot-Svens hög på gränsen mellan Uppland och Västmanland.

Vi hade redan goda kontakter med markägaren, men eftersom vi befann oss i uppenbar närhet av ett fornminnesområde krävdes tillstånd från Länsantikvarien, som den gången var en svårt kristen person. Plötsligt fick vi oss ett brev till handa, där man hänvisade till NRL:s gamla paragraf om ”påverkan av landskapsbilden” (som upphävdes redan innan år 2000 och alltså är ett felaktigt lagrum) och gav oss avslag, utan pardon. I närheten pågick ett större motorvägsbygge, och i närheten fanns occkså en enorm plåtverkstad occh lastbilscentral, men dessa båda anläggningar och nya E 18 påverkade alltså inte ”landskapsbilden” alls, enligt samma myndighets sätt att se. Det lät ju mystiskt, och när jag själv undersökte saken, fick jag veta att en viss ”Emma H” som numera kallar sig ”översteprästinna” hade ringt till sagde Länsantikvarie, och med vett och vilja påstått att vi skulle vara medlemar i ”Blot-Svens MC” – en ”outlaw biker club” från Strängnäs, mer än 80 km bort från den aktuella platsen.

Personen ifråga  påstår också på Internet att hon egentligen är en varulv, samt har svans – också tilll vardagslag – och har tydligen haft någotslags kontakter med Historiska Muséet – samtidigt som hon gör anspråk på att styra över landets alla ”fornsedare” som bara är ca 70 till antalet – och har nyligen varit synlig i ett slags betalt reklaminslag för henne själv i SVT, där det också rackats ned på Nordiska Asa Samfundet, som framställts som nidingar och högerextremister. Själv är hon Miljöpartist, tidigare medlem i AFA (Nej, inte McNallens AFA i USA, utan alltså ”Anti-fascistisk Aktion” i Sverige – en organisation inom våldsvänstern) Dessutom ska sagda person nu ocså ha anställts ”som lärare” enligt SVT, men i vad slags befattning hon egentligen arbetar, får dock anses vara osäkert. Skall en sådan människa alls få komma i kontakt med skolbarn, förresten – och är det så lämpligt ? – med tanke på hennes ideologi eller förflutna ?

Jag är inte förvånad, med tanke på vad jag vet om den personen och hennes umgänge sedan tidigare.

Men alla Hedningar i Sverige är som bekant inte sådana.

Jag själv lade ut mina ritningar på min sajt här (se under ”Gudahov”) ovan och många människor över hela landet har sedan dess spontant tagit kontakt med mig och visat deras egna Gudahov, ”tempel”, meditationsplatser och andra anläggningar, så jag vet att många av dem fortfarande är i bruk. En av de trevligaste ser ni här nedan, tillsammans med den blonda kvinna av mitt folk, som visade mig platsen och berättade om sitt liv..

Jag har redan berättat för er om ”Svenska” Kyrkans skövling av Gudalunden vid Gamla Uppsala, där svenska män och kvinnor spontant hängde upp små smycken som offergåvor. Jag har också skrivit om en god vän till mig, Tv-kock, restauratör och krögare från Stockholmstrakten, som fick sitt eget gudahov nedbränt i ett attentat emot sittt eget hem – vilket allvarligt skrämde hans familj – och fått honom att dra sig tillbaka från alla offentliga sammanhang, där Asatro finns med i bilden. ”E-type” och andra kändisar tänker visserligen annorlunda, liksom Jim Lyngvild i Danmark – men förföljelse och ”drev” är inte trevligt – det har jag själv många många gånger fått känna på…

Så fort ett eller annat projekt för Gudahov – som på Island eller i Danmark – har kommit upp, så har ”fornsedarna” konsekvent motarbetat det ellerr saboterat det, för alla oss andra. I Göteborg finns en mycket märklig person med namnet ”Oderhatt”, ”Folie-berg” eller något sådant, som stoppat alla lokala initiativ med orden ”jag tycker vi ska springa omkring i skogen och göra som vi brukar” vilket alltså ska ursäkta blockering, uppsåtligt sabotage i form av anlagd brand och liknande, telefonsamtal till myndigheter med falska uppgifter som bärande inslag, hat och smutskastning i sociala media, mm.

Jag har också på sista tiden mött andra Asatroende, som börjat reagera emot allt detta. Här är en av dem.

Däremot vill jag att asatro och hedendom ska bevaras och praktiseras traditionellt så långt det nu är möjligt. Kallar man sig asatroende eller hedning ska det vara ett signum som folk känner igen och vet vad det innebär. Ärlighet, rakhet, inkluderande (utan att tappa fokus på tron) och hedervärt!

Ni vet den där känslan man får, när klassens värsta mobbare blir vald till kamratstödjare som ska jobba för att hindra mobbning? Den känslan kan man lätt få när man ser vilka som kallar sig asatroende och hedningar och sedan agerar fullt ut efter helt egen agenda…

Att stå med pekpinnar och avgöra vem som är vad är inte min grej riktigt, men jag har stött på vissa individer som i sitt ”trosutövande” och beteende verkligen inte motsvarar något som ens ligger i närheten av vad vårt signum står för. Snarare har de kidnappat vår fornnordiska kultur och använder den på ett sätt jag ser som helt främmande för vår tro.

Läs gärna på olika forum och tänk till på vad följande individer oftast hålls med:
Xan folmer – driver sidan huginn’s heaten hof
Jarle skaug – student med åsikter, massor…
Sunniva Elvestrand – påstådd gydja
Marcus räv Skogsberg – medlem i FSS
Magnus j Lindeberg – ordförande i del av FSS
Björg – admin på ”skandinavisk hedendom – öppen grupp”
Ross Downing – säger sig tala för Göteborgs universitet och är redaktör på FSS tidning (anser sig opartisk också)

Hittar ni dem alltid i diskussioner där NAS målas ut negativt?
— —Titta gärna på hur dessa (bland andra) hanterar när någon eller några framför en tanke de inte håller med om, eller hur de agerar när någon lägger fram fakta som inte gillas av dem.— — Och det försvårar för allas vår verksamhet för folk blir oroliga och avskräckta när de ser massa fjanteri och trams. Jag drar en linje i sanden och menar på att det finns en hel del som anser sig som ”hedniska” men som inte hör hit. För att asatro och hedningaskap ska kunna ta plats under offentliga är det faktiskt dags att klargöra något vilka som hör hit – och vilka som definitivt borde söka sig till andra sfärer där de passar bättre…

  • Från Facebook-sajten ”Tyrheim”

Så kan man också uttrycka det. ”Forn Sed” river ned, där Nordiska Asa Samfundet och alla andra – Jim Lyngvild, Islänningarna och många många fler – mig själv inbegripet – fortsättter att tro, fortsätter att kämpa, fortsätter att bygga upp.

Själv ger jag min tro och min tid – samt i viss mån pengar – till de som visat sig värdiga mitt förtroende…

Slutar – helt opåkallat – med en vacker liten parodisk sång, jag såg på en Amerikansk Asatrogen sajt härförleden, apropos detta med att bygga upp kontra att riva ned, ”fornsedare” och vad de vanligen håller på med – och önskar Stenar och NAS ett stort, stort lycka till i det kommande crowdfunding-projekt, som helt säkert kommer att sysselsätta oss alla i flera år.

Vid slutet står segern. Hold the line !

Intoleranta Kristna emot Jim Lyngvilds Gudahov

Som jag berättat i denna blogg (se inlägg från 15 Maj) har Danmark nu fått sitt första, officiella Gudahov enligt Asatron. Då invigde nämligen byggaren och ägaren Jim Lyngvild alltsammans, rituellt sett, men först den 1 Juni i år kom den officiella invigningen, med en stor Vikingamarknad och gäster i form av Talmannen för Danmarks Nationella Parlament, som dessutom är nära personlig vän med Hr. Lyngvild själv, liksom Utlännings- och Integrationsministern i Danmark.

13406816_1067841729952159_1174442457621221558_nAllas vår Hr. Lyngvild med två representanter för det uppväxande släktet

13315572_10209533687806238_3962207077832895367_n

Og det ER Fröjas Sal !

13335575_10207420097752885_1486434945498285775_n

Skåda Särimner – Andra gör det !

Allt kunde nu vara Frid, Fröjd och Freja (inte minst !) i vores trogne gamle Danmark. Medverkade gjorde också Nordiska Asa Samfundet från Sverige, som tilldelade Jim Lyngvild en särskild utmärkelse, till tack för hans stora kulturella insatser för oss alla. Tyvärr kunde jag själv inte närvara – någon måste ju sköta redaktionen här också, och som jag sagt är det inte allom givet att åka till Korinth. Efter att denne sannskyldige begivenhed ägt rum i veckan, började dock som vanligt de kristna genast protestera.

Ständigt dessa kristna ! Det är något ruttet i den danska staten, det måste man verkligen säga. Först ut var den intolerante fd biskopen av Århus, Kjeld Holm, som kallade Jim Lyngvilds initiativ för ”groteskt” och som protesterade emot att kända politiker närvarade vid själva invigningsceremonin:

 Tidligere Aarhus-biskop Kjeld Holm ryster på hovedet ad Kjærsgaard og Støjberg:

– Det er grotesk, at en minister og folketingsformand deltager i et arrangement, der ligger langt ude på det religiøse overdrev. Hverken Inger Støjberg eller Pia Kjærsgaard ville drømme om at være med til at indvie en moské, så at de vil deltage i et arrangement med én, der udtaler sig så bombastisk og historieløst om kristendommen, er komplet uforståeligt, siger Kjeld Holm.  (Danska TV 2 3 Juni 2016)

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-06-03-ryster-paa-hovedet-af-kjaersgaard-og-stoejberg-grotesk-at-indvie-hedningested#

Danmarks ”Kirke och Kulturminister” (hur kan de ens kalla kyrkan för kultur ? undrar jag) Bertel Haarder har också protesterat emot arrangemanget, och givit ett officiellt nej som svar på inbjudan. De deltagande politikerna har svarat honom att inte vara så fördomsfull, inskränkt och intolerant som de kristna ofta är – och Jim Lyngvild själv har enligt lokalpressen uttalat sig som följer:

3420763-bertel-haarder

”Til dig Berthel Haarder din sure gamle lort! Os en lille hilsen til tosse Birthe Rønn… Gamle nokkefår!

”Det er IKKE i orden at Berthel – som KIRKEMINISTER (Højeste religiøse instans i DK) udtaler sig negativt om anerkendte trosretninger (som asatroen er) – når vi i grundloven har en sikret ret til religionsfrihed…”

Så är det nämligen. Gäller religionsfrihet i Danmark, så gäller den verkligen landets egna, inhemska religion också – och att till och med Ministrar uttalar sig så intolerant, är inte acceptabelt. Skitstövlar är skitstövlar, det har jag alltid sagt – och i Sverige har det som Polisen redan konstaterat gått så långt som till Mordbrand när det gäller Gudahov (se mina tidigare inlägg om hur man har behandlat och fortsätter att behandla oss Asatroende i vårt eget land)

Ifall nu någon tycker att Jim Lyngvilds – och min egen – vokabulär – är något ovanlig, eller aningen respektlös,  så må man betänka, att Berthel Haarder inte är en man som skräder orden, precis:

Ministeren råbte gloser som ‘pis mig i øret’, ‘dumme svin’ og ‘røvhul’, men forklarer sig med, at han blev hevet væk fra sin risengrød og julekoncert med konen.

– Min stress-situation opstod, fordi jeg skulle i Domkirken med min kone, og fordi du ikke som aftalt kom ud til min bopæl. Du opfordrede mig indtrængende til at forlade aftensmaden (min livret risengrød) for at suse ind til DR

13312637_10207420098032892_7452521817410678966_n

Värdig tron för gästande minister – där maa han faa söd gröd med ister !

På varje dansk julefrokost, eller julmåltid serveras enligt tradition söt gröt, och detta med att han gick miste om julegröden fick ministern ifråga att få ett vansinnesutbrott, vad gäller dansk tv:s reportrar. Nu har han ”sannynligvis” fått ett utbrott över Jim Lyngvild också, men allvarligt talat – skall inte en Kyrko och Kulturminister kunna begripa det här med religionsfrihet som princip ?

Många hedniska och Asatrogna sajter i utlandet har redan reagerat, och alla stöder Jim Lyngvild samt oss Danskar, Svenskar och Nordbor i vår rättmätiga frihetskamp emot det kristna förtrycket.

Kjeld Holm also seems to have a problem with respecting the views of others.

Facing this criticism, Pia Kjærsgaard says that people shouldn’t be so judgemental, and instead pay respect to the views of other people; and that the Norse heritage of Denmark and the stories of Odin and Thor are fantastic – and that they are an important part of Danish history. She also emphasizes that she indeed would not be present in any opening ceremony for a mosque.

In any case, we have reason to believe, that we haven’t heard the end of this story yet.

malcom-muhammad”P-p-Pork of Ages – Muhammad Ali – Ma-ma-Malcolm X” (DE slogs för SITT folks frihet – VI slåss för VÅRT !)

Själv är jag inte för att förhandla med de kristna. Kan de inte acceptera religionsfriheten som princip, så bör vi heller inte förhandla med dem, så länge de inte ger oss vår frihet.

Man kan inte förhandla med någon som vill döda en, eller som förnekar ens mänskliga rättigheter.

I veckan dog en stor boxare. Nu har han samlats till sina fäder, och om ni frågar mig, är han just nu hos Thor i Thrudvang – styrkans boning.

Själv boxas jag vidare, som ni alla kan se…

ja, kjere lesere – paa gensyn !