”Back on Track” – Nordiska Asa Samfundet BYGGER UPP där andra bara River Ned…

Om vi nu förblir optimister, tror att det finns hopp trots allt och förutsätter, att Mr Trump och Mr Kim Jong-Un INTE förklarar atomkrig, och att Jorden inte alls går under, uppstår kanske snart frågan om vad vi då bör ägna vår återstående livstid och existens åt.

Herrar Trump och Kim kanske inte behöver ”käka blypiller” trots allt, och slipper ”åka ut ur prästbetyget”, ”tjacka spikskor och listigt dra i väg”, ”vandra vidare”, ”uppsöka de sällsammare jaktmarkerna”, ”skåda Hel”,  passera över Gjallarbron och möta Garm, ryckas bort, promenera hädan, lämna det jordiska samt dra en sista suck, giva upp andan och hemkallas, sluta sina dagar och gå till förgängelsen samt vandra all världens väg, ifall ni förstår vad jag menar.

Och för övrigt är det väl ungefär…

Samma Despoter här som där…

Jag tror på ”Ballots, rather than Bullets” och hoppas att befolkningen i respektive stat kan avsätta dessa Satans despoter, snarast möjligt, samt att mänskligheten trots allt gått framåt och lärt sig något sedan 1945, även om det ibland verkar otroligt, och mycket vanskligt att tro.

Tanken på en ”varg” som uppslukar solen, och ”muspels söner” som med eld förbränner jorden, inträffar faktiskt då solen går i Nova om sådär 6 miljarder år..

Ingen hedning har någonsin försökt räkna ut tidpunkten för Ragnarök, och slå fast ett datum för när det skall inträffa, eftersom ingen av oss Asatroende är lika dum i huvudet som de kristna och muslimska undergångsprofeterna. Den moderna forskningen säger att Solen blir supernova om sådär ytterligare 6 miljarder år, och då förgasas mycket riktigt Jorden till ren energi, och vår planet upphör att existera. Först då inträffar alltså Ragnarök. Detta förutspås också I Voluspá, som klart och tydligt säger att ”det ska födas en andra sol” och att Solen ska få en dotter, när Muspels söner släpps lösa, allt förbränns och Världsbranden inträffar. (52:a – 57:e strofen). Men Örnarna, samma örnar som omnämns i ”Arla i Urtid, när Örnar golo” ska flyga till en ny värld, står det – och den första bemannade farkost, som verkligen flög till en annan Värld hette också mycket riktigt – Örnen !

Ett rent sammanträffande – eller ?

Nu när mänskligheten har 6 000 000 000 år på sig att fortsätta utvecklas, kanske vi löser de flesta av våra nuvarande problem och utvecklar interstellär rymdfart så småningom, varpå vi blir i stånd att lämna solsystemet, kolonisera nya världar precis som Voluspá förutspår att vi kommer göra, (Våra förfäder gjorde det också – ”Vinland” eller Nya Världen upptäcktes mycket riktigt av oss – och ”Viking” sonderna till Mars uppkallades efter samma kultur..) och syssla med mycket annat kreativt, utvecklande och gott… För övrigt insisterar Asatron på att det finns Nio Världar, liksom den moderna Astronomin; ifall vi nu anser, att Pluto skall höra till Solsystemet trots allt.. Moderna människor har försökt lokalisera de nio världarna utifrån Asatrons kosmologi, men det stämmer såklart inte med Solystemets verkliga utseende, även om INGEN – absolut INGEN antik kosmologi – utom vår (åter ett ”sammanträffande” som ingen kan förklara) säger, att det faktiskt finns just nio Världar…

Från Island noterades det i sommar att Världens Första Officiella Gudahov för Asatro (ja, just Gudahov – det är INTE fråga om ett ”tempel”, för så säger man inte !) nu planeras invigas i Maj eller Juni 2018, med generösa bidrag från den Isländska Staten, som också ska ha investerat i det mycket innovativa och nyskapande designprojektet.

Som jag redan berättat har Jim Lyngvild i Danmark redan byggt Ravnsborg, en stor anläggning döpt efter Fader Odens korpar, men detta är en privat byggnad och ett hem, som inte tillhör något särskilt samfund.

Nordiska Asa Samfundet – som nu har över 700 medlemmar – har nu genom sin för tre månader sedan inledda insamling passerat den punkt, som uppnåddes innan ett visst slags patrask, som kallar sig ”Fornsedare” infiltrerade och försökte förstöra hela den hedniska rörelsen i Sverige. Jag har redan förklarat, hur dessa idag strax under 80 personer hela tiden aktivt motarbetat, opponerat emot och försökt förstöra snart sagt varje förslag till Gudahovsbygge, och hur en narkoman, som aldrig någonsin borde ha valts till kassör, förskingrade alla de insamlade medlen förra gången någon försökte sig på att finansiera ett Gudahov i Sverige.

Hela vår rörelse har förlorat 17 värdefulla år, som kunde ha använts till uppbyggnad, och mycket mer än så.

Det är allt, vad ”fornsederiet” lyckats att skapa under hela den tid som gått, och märkligt nog har det samfundet ingen policy emot droger, som fortsätter att förekomma och brukas vid snart sagt alla dess sammankomster, gillen ”blot” och aktiviteter.

Inom Nordiska Asa Samfundet, däremot – grundat för tre år sen – har man nu tagit som motion till nästa årsmöte att hålla absolut nolltolerans emot allt sådant, och följer därmed också Svensk Lagstiftning, som det är och bör vara.  13 000 kronor och mer än så, insamlat av 35 individer under knappa tre månaders tid är en liten summa, och ett litet, litet steg på vägen emot det legala erkännande, som redan finns i andra länder. Du kan själv bidra genom att följa länken här.

 

 

Innan vi slutgiltigt befriar oss från allt som luktar ”forn sed” och Monoteism dröjer det kanske ännu några år – men framtiden kommer… I det stora som det lilla… Vad gäller världspolitiken som rent lokalt – visdomens röst tystnar aldrig – och vid slutet, står segern…

Nordiska Asa Samfundet BYGGER UPP där andra bara River Ned…

I Danmark har man redan gjort det, och på Island kommer det första Gudahovet stå klart redan i år, 2017. Här i Sverige har det skett många försök, och ännu flera sabotage, men än så länge har vi inget Gudahov (nej – det heter inte ”Asatempel” eller något liknande – ni måste lära er grundbegreppen) som är öppet för alla i vårt land.

Bild från Jim Lyngvilds Ravnsborg, tagen igår. Gudahovet är byggnaden med drakhuvuden i bakgrunden. Jim belönades med priser av Samfundet Särimner och Nordiska Asa Samfundet för sina privata initiativ i fjol, 2016

Nu sällar sig Stenar Sonnevang och Nordiska Asa Samfundet till Gudahovsbyggarna. Planerna på samfundets Asa Center – som också är ett bibliotek, ett akademiskt centrum och en samlingssal för intresserade – har redan funnits tillgängliga en längre tid, men nu genomför man ett sk ”Crowdfunding-Initiativ” på Internet. Ni kan alla bidra till det nya projektet genom att följa länken här, och jag hoppas ni också gör det månatligen. Kampanjen har bara varat i 12 dagar än så länge, och man ska minnas att första gången initiativet till något liknande togs, var redan på det nu fjärran 1990-talet, innan ”forn sed” kom med i bilden, och det som en gång varit en väl fungerande organisation med namnet Sveriges Asatrosamfund urartade totalt, och förbyttes i något helt annat, som nästan ingen av oss längre vill förknippas med.

3d skiss av det kommande Asa-Centret

Visserligen har projektet inte fått ihop så mycket pengar ännu, men vi som varit med ett tag och som minns 1990-talets Asatro vet att saker som denna kräver tid. Och vi har också fått se hur illa det kan sluta, när ”forn sed” kommer med i bilden. Under 2000-talets första år stal en viss person med namnet Finn (som i ”Finn fem fel”) som plötsligt utsetts till kassör hela tempelkassan från Asatrosamfundet, som kort därefter bytte namn… Och resten vet ni. Ca 13 000 kronor rörde det sig om den gången, och inte ens som stöld var det särskilt lysande. Finn – vars efternamn jag inte ska nämna – var nämligen narkoman – som många av ”fornsedarna” är – och förskingrade naturligtvis alla pengarna. Så kan det gå, när opålitliga personer utan ledarskap och utan förmåga kommer till makten i ett samfund eller en förening.

Jag själv och många av de vettigare medlemarna i det gamla Asatrosamfundet skakade på huvudet, anslöt oss till Särimner och bidade vår tid.

Föga anade vi hur vi skulle bil systematiskt motarbetade, förtalade, angripna och utsatta för ”media-drev” av fornsedarna under nästan tio års tid – en intern fejd som närmast tagit proportionerna av ren personförföljelse. Men – låt mig inte gå händelserna i förväg….

Under 2000-talet inledde jag och tre goda bröder i Särimner vårt eget, mycket mindre projekt i form av ett slags ”Gudahov, modell Friggebod”, DIY – IKEA style nära Blot-Svens hög på gränsen mellan Uppland och Västmanland.

Vi hade redan goda kontakter med markägaren, men eftersom vi befann oss i uppenbar närhet av ett fornminnesområde krävdes tillstånd från Länsantikvarien, som den gången var en svårt kristen person. Plötsligt fick vi oss ett brev till handa, där man hänvisade till NRL:s gamla paragraf om ”påverkan av landskapsbilden” (som upphävdes redan innan år 2000 och alltså är ett felaktigt lagrum) och gav oss avslag, utan pardon. I närheten pågick ett större motorvägsbygge, och i närheten fanns occkså en enorm plåtverkstad occh lastbilscentral, men dessa båda anläggningar och nya E 18 påverkade alltså inte ”landskapsbilden” alls, enligt samma myndighets sätt att se. Det lät ju mystiskt, och när jag själv undersökte saken, fick jag veta att en viss ”Emma H” som numera kallar sig ”översteprästinna” hade ringt till sagde Länsantikvarie, och med vett och vilja påstått att vi skulle vara medlemar i ”Blot-Svens MC” – en ”outlaw biker club” från Strängnäs, mer än 80 km bort från den aktuella platsen.

Personen ifråga  påstår också på Internet att hon egentligen är en varulv, samt har svans – också tilll vardagslag – och har tydligen haft någotslags kontakter med Historiska Muséet – samtidigt som hon gör anspråk på att styra över landets alla ”fornsedare” som bara är ca 70 till antalet – och har nyligen varit synlig i ett slags betalt reklaminslag för henne själv i SVT, där det också rackats ned på Nordiska Asa Samfundet, som framställts som nidingar och högerextremister. Själv är hon Miljöpartist, tidigare medlem i AFA (Nej, inte McNallens AFA i USA, utan alltså ”Anti-fascistisk Aktion” i Sverige – en organisation inom våldsvänstern) Dessutom ska sagda person nu ocså ha anställts ”som lärare” enligt SVT, men i vad slags befattning hon egentligen arbetar, får dock anses vara osäkert. Skall en sådan människa alls få komma i kontakt med skolbarn, förresten – och är det så lämpligt ? – med tanke på hennes ideologi eller förflutna ?

Jag är inte förvånad, med tanke på vad jag vet om den personen och hennes umgänge sedan tidigare.

Men alla Hedningar i Sverige är som bekant inte sådana.

Jag själv lade ut mina ritningar på min sajt här (se under ”Gudahov”) ovan och många människor över hela landet har sedan dess spontant tagit kontakt med mig och visat deras egna Gudahov, ”tempel”, meditationsplatser och andra anläggningar, så jag vet att många av dem fortfarande är i bruk. En av de trevligaste ser ni här nedan, tillsammans med den blonda kvinna av mitt folk, som visade mig platsen och berättade om sitt liv..

Jag har redan berättat för er om ”Svenska” Kyrkans skövling av Gudalunden vid Gamla Uppsala, där svenska män och kvinnor spontant hängde upp små smycken som offergåvor. Jag har också skrivit om en god vän till mig, Tv-kock, restauratör och krögare från Stockholmstrakten, som fick sitt eget gudahov nedbränt i ett attentat emot sittt eget hem – vilket allvarligt skrämde hans familj – och fått honom att dra sig tillbaka från alla offentliga sammanhang, där Asatro finns med i bilden. ”E-type” och andra kändisar tänker visserligen annorlunda, liksom Jim Lyngvild i Danmark – men förföljelse och ”drev” är inte trevligt – det har jag själv många många gånger fått känna på…

Så fort ett eller annat projekt för Gudahov – som på Island eller i Danmark – har kommit upp, så har ”fornsedarna” konsekvent motarbetat det ellerr saboterat det, för alla oss andra. I Göteborg finns en mycket märklig person med namnet ”Oderhatt”, ”Folie-berg” eller något sådant, som stoppat alla lokala initiativ med orden ”jag tycker vi ska springa omkring i skogen och göra som vi brukar” vilket alltså ska ursäkta blockering, uppsåtligt sabotage i form av anlagd brand och liknande, telefonsamtal till myndigheter med falska uppgifter som bärande inslag, hat och smutskastning i sociala media, mm.

Jag har också på sista tiden mött andra Asatroende, som börjat reagera emot allt detta. Här är en av dem.

Däremot vill jag att asatro och hedendom ska bevaras och praktiseras traditionellt så långt det nu är möjligt. Kallar man sig asatroende eller hedning ska det vara ett signum som folk känner igen och vet vad det innebär. Ärlighet, rakhet, inkluderande (utan att tappa fokus på tron) och hedervärt!

Ni vet den där känslan man får, när klassens värsta mobbare blir vald till kamratstödjare som ska jobba för att hindra mobbning? Den känslan kan man lätt få när man ser vilka som kallar sig asatroende och hedningar och sedan agerar fullt ut efter helt egen agenda…

Att stå med pekpinnar och avgöra vem som är vad är inte min grej riktigt, men jag har stött på vissa individer som i sitt ”trosutövande” och beteende verkligen inte motsvarar något som ens ligger i närheten av vad vårt signum står för. Snarare har de kidnappat vår fornnordiska kultur och använder den på ett sätt jag ser som helt främmande för vår tro.

Läs gärna på olika forum och tänk till på vad följande individer oftast hålls med:
Xan folmer – driver sidan huginn’s heaten hof
Jarle skaug – student med åsikter, massor…
Sunniva Elvestrand – påstådd gydja
Marcus räv Skogsberg – medlem i FSS
Magnus j Lindeberg – ordförande i del av FSS
Björg – admin på ”skandinavisk hedendom – öppen grupp”
Ross Downing – säger sig tala för Göteborgs universitet och är redaktör på FSS tidning (anser sig opartisk också)

Hittar ni dem alltid i diskussioner där NAS målas ut negativt?
— —Titta gärna på hur dessa (bland andra) hanterar när någon eller några framför en tanke de inte håller med om, eller hur de agerar när någon lägger fram fakta som inte gillas av dem.— — Och det försvårar för allas vår verksamhet för folk blir oroliga och avskräckta när de ser massa fjanteri och trams. Jag drar en linje i sanden och menar på att det finns en hel del som anser sig som ”hedniska” men som inte hör hit. För att asatro och hedningaskap ska kunna ta plats under offentliga är det faktiskt dags att klargöra något vilka som hör hit – och vilka som definitivt borde söka sig till andra sfärer där de passar bättre…

  • Från Facebook-sajten ”Tyrheim”

Så kan man också uttrycka det. ”Forn Sed” river ned, där Nordiska Asa Samfundet och alla andra – Jim Lyngvild, Islänningarna och många många fler – mig själv inbegripet – fortsättter att tro, fortsätter att kämpa, fortsätter att bygga upp.

Själv ger jag min tro och min tid – samt i viss mån pengar – till de som visat sig värdiga mitt förtroende…

Slutar – helt opåkallat – med en vacker liten parodisk sång, jag såg på en Amerikansk Asatrogen sajt härförleden, apropos detta med att bygga upp kontra att riva ned, ”fornsedare” och vad de vanligen håller på med – och önskar Stenar och NAS ett stort, stort lycka till i det kommande crowdfunding-projekt, som helt säkert kommer att sysselsätta oss alla i flera år.

Vid slutet står segern. Hold the line !

I vilket Jim Lyngvild bygger ett Gudahov…

De flesta läsare av denna blogg vet helt säkert att värdens största Gudahov – sedan 1000 år – nu är under uppförande på Island, men den 26 Januari i år lanserade den danske mediastjärnan, TV-kocken, Modeskaparen, Multimediaskaparen med mera med mera Jim Lyngvild sina planer på en autentisk kopia av det berömda Uppåkra”templet” från trakten av Lund, Sverige. Idag intervjuas han för övrigt på den populära TV-showen ”Go Aften Danmark” och det kan nog med säkerhet antas, att han åtminstone flyktigt kommer att referera till planerna på Gudahovet i programmet, där han för övrigt presenteras som ”En blandning mellan Lurpak och Den Lille Havfrue” (Lurpak är ett danskt varunamn för smör, och dessutom en ledande exportprodukt för landet ifråga).

indexVisionären Hr. Lyngvild

Problemet är bara, att Uppåkra ”templet” – eller Gudahovet som det rätteligen bör kallas (Asatroende har inte, har aldrig haft och kommer aldrig att ha några ”tempel” därför att det ordet och den termen inte finns och inte har funnits i Nordisk hedendom) har rekonstruerats på två väsentligt olika sätt av akademiska forskare, sedan dess existens först upptäcktes på 1990-talet. Uppåkra som stad existerade redan på 100-talet Ekr, och var inte alls bara Vikingatida, samt fyllde ett mer än 40 hektar stor bebyggelseområde. Själva Gudahovet bestod av en till golvytan ganska liten, men mycket hög byggnad i flera våningar, som var 13 x 6,5 meter, men hade minst sex meter höga väggar. Byggnaden var tillräckligt stabil för att stå i flera hundra år, innan den till slut revs ned av barbariska kristna i slutet av 900-talet, och arkeologiska fynd daterar ”templet” till 500-tal, kanske ännu tidigare.

800px-The_tempel_of_Uppakra_Sweden

Den sk ”Lundarekonstruktionen” från 2006 ger ett helt annat utseende för Gudahovet vid Uppåkra än den tidigare – och mycket mindre ”Foteviksrekonstruktionen” från 2004

Enligt den ursprungliga rekonstruktionen, gjord av experimentalarkeologer vid Fotevikens museipark, trodde man att de enorma stolphål – mer än 70 cm djupa – som finns i mitten på byggnaden förankrade ett mer än tio meter högt torn, som syntes vida omkring. Senare har arkeologer och historiker vid Lunds Universitet betvivlat det, och ansett att byggnadens väggar kan ha varit ännu högre, och sträckt sig över flera våningar – man vet inte heller om den haft ”vindögon” eller ”fönster” på sidorna, eller bara högst upp. Man kan jämföra med den ”drakkedja” eller tak-kedja, som många forskare har ansett prydde takåsen på Uppsala-templet, och för övrigt är det också möjligt att byggnaden var ännu högre och luftigare inuti, med storslagna valv och takkonstruktioner.

ravnsborgDanmark – Ja det er famme S´gu Dejligt ! – Det er ganske vist !!

Just takkonstruktionen är av väsentligt intresse i sammanhanget, och här har Jim Lyngvild själv mycken erfarenhet, eftersom han tidigare är känd för bland annat bygget av Ravnsborg, hans imponerande privatbostad hemma i Danmark. I det småsinta och av avundsjuka, Jante-lag och kristna byggnadsnämnder dominerade Sverige, skulle en anläggning som Ravnsborg aldrig någonsin få bygglov – för enligt svensk byggstandard får man numera inte använda naturmaterial typ träull som väggisolering – och dessutom kan kristna byggnadnämnder klaga på exteriör eller estetiska detaljer, så fort byggandet av ett gudahov alls kommer på tal. Inom ”tättbebyggt område” – och vad som skall räknas som tättbebyggt eller inte avgör endast Byggnadsnämnden i varje svensk kommun – kan man nämligen kräva, att alla byggnader ska vara exakt likformiga och neka bygglov på grund av konstruerade anledningar och svepskäl typ hängrännors utseende eller bredden på fönsterkarmar, men i Danmark, Norge och Island samt resten av Norden, är man inte lika småskuren och småaktig.

galleri-ravnsborg-2Ravnsborg invändigt – redan ett ”tempel” åt Odin och Asarna i sig… dessutom en levande bostad, utställningslokal och konstgalleri

Jim Lyngvilds vikingeborg . Sted: Haagerrupvej 33, Faaborg. Dato: 12/08/13 Journalist: Lisbeth Kristine Cedray Foto: Alex Tran

Här står SÄRIMNER sadlad i Centrum – Sån ER det !!

Inte på tio år ens har ”fornsederiet” i Sverige, eller andra svaga, handlingsförlamade och fullkomligt kraftlösa, mer eller mindre oseriösa försök till ”samfund” – eller skall vi kalla dem ”dåliga ursäkter” (?) kunnat skapa något liknande. Det har också blivit känt, att det finns enstaka personer i Göteborg, Åmål och på andra ställen, som går omkring och kallar sig ”hedningar” samtidigt som de förstör tanken på ett Gudahov för alla oss andra som verkligen vill ha ett. Jag har redan förut uppmärksammat de här personernas mycket destruktiva ideologi, och hur deras totalitära uppfattning bara orsakar skada. Mer i den saken kommer skrivas här inom kort – var så säker !

I Danmark, däremot, lovordar man privata initiativ, och hela det juridiska systemet är också annorlunda. Det vet jag själv inte minst, eftersom jag faktiskt publicerat ritningar till ett DIY GUDAHOV (gör-det-själv alltså !) – en helt bygglovsfri byggnad, som kan uppföras var som helst – eftersom den har en golvyta på 10 kvadratmeter – efter att en kristen Länsarkitekt, som kort efteråt avsattes – nekat oss sanna Asatroende att uppföra den nära Blot Svens Gravhög på gränsen mellan Uppland och Västmanland – vi ville hylla den siste (?) Hedniske Kungen av Sverige, nämligen, men det fick vi inte – Länsarkitekten tyckte, att vi skulle ”störa landskapsbilden” – en motivering eller juridisk formulering som inte använts sedan NRL, Naturresurslagens tid (avskaffad för mer än tjugo år sen) och för övrigt har gravhögen idag fått sällskap av en större motorvägsutbyggnad, en enorm plåtverkstad samt en maskinhall på mer än 140 kvadratmeter – allt detta störde nämligen inte alls ”landskapsbilden” enligt Länsarkitektens sätt att se, men avsatt blev han, som sagt. Så kan det gå här i världen. För övrigt är ”jordbrukets ekonomibyggnader” som det så vackert heter (dvs maskinhallar, plåtverkstäder, kvarnar och annat) helt bygglovsfria i Sverige, än idag. Och om ni – kära läsare – då bygger ett tempel åt Gerd, jordgudinnan – och låter en liten, liten hacka och en liten liten skära, samt kanske en trädgårdsspade ligga framme på Stallen (inte altaret – Gudahov har inga altare) – ja – då har ni ju också byggt ”en ekonomibyggnad för jordbruket” eller hur….

Vi Asatroende går handlingens väg. Vi utvecklar, resonerar och argumenterar – och kan se flera sidor av samma problem, som synes.

12507167_1670974206475603_2650563853280206297_n

Det är mer – mycket mer – än vad de flesta new ageare, fornsedare, Monoteister, terrorister och dylikt patrask vanligen brukar åstadkomma.

Och – Länge Leve Lyngvild – Länge Leve Danmark.

 

Hednandet av Gamla Uppsala Kyrka inlett – Templet tas tillbaka, bit för bit…

Min hedniske vän Henrik Andersson tipsade mig om vad som hände i Gamla Uppsala Kyrka i Lördags, där nu ett äkta hedniskt sångspel uppförts, lagom till den kristna Trefaldighetshelgen (eller om det nu är en enfaldighetshelg de där kristna firar !) Den blandade kvinns- och manskören Rechoir uppförde nämligen då sitt folkmusikdrama Volund, baserat på Völundarkvida ur Eddan. Verket är inspirerat av de tio bildstenarna från Ardre, och skall enligt uppgift vara 100 % fritt från kristna inflytanden. Mig veterligt är det första gången, som ett modernt hedniskt verk uppförs inne i en kristen kyrka, och nu sker det på det gamla Uppsalatemplets plats – vad kunde väl vara mer passande…

1Denna byggnad skall vi återta ! Den restes på det gamla Uppsalatemplets plats, och därför skall den åter bli ett Asatempel !!

Bit för bit, steg för steg återerövrar vi vad som är vårt. Tänk vilken oerhörd vinst det skulle vara – inte bara för Sveriges alla Hedningar och Asatroende över hela Världen – och vilken turistattraktion vi skulle få, om man lät Uppsalatemplet återuppstå här i vårt land. Platsen har ju aldrig varit kristen, och är också helt utan betydelse för Svenska Kyrkan som den nu ser ut – den har redan en stor katedral inne i det moderna Uppsala och alla andra gudstjänstlokaler den nu behöver – de flesta av dem står ju ändå helt tomma både om söndagarna och till vardags, så varför kunde vi Hedningar inte få Gamla Uppsala kyrka att hålla ting och fira bröllop, knäsättningar och begravningar i.. ? De kristna påstår ju själva, att just deras religion skulle vara snällare och godare än alla andra – och då är det väl också helt riktigt att de går upp till bevis och gör oss till viljes på en enda punkt, eller hur ? Hundratals kyrkor runt om i landet behöver ändå avvecklas, och att ge tillbaka en bit av Sverige till landets verkliga ägare, vore sannerligen inte för mycket begärt.

7f98e27a722854d269d2797d18a5f209

Sagan om Volund, den frihetsälskande smeden som tvingas smida ringar och klenoder till en ond tyrann, som försöker ta makten i Nordanlanden, men till slut finner friheten genom sin egen klokhet och intelligens har nog mycket att säga människor också i dagens Sverige. Som Völund smed gör vi oss våra egna vingar, och söker oss nya mål – utanför kristenheten, och utan några främmande frälsare eller herrar, som försöker behålla makten över oss. Ardrestenarna, som i över 700 år låg vandaliserade och bortglömda under ett kyrkgolv från 1250-talet förvaras nu på Historiska Muséet i Stockholm, visas sällan trots att de är hela tio stycken, och bara den åttonde stenen – den med Völunds konstgjorda fågelhamn, där smeden gjorde sig vingar – visas numera för allmänheten.

800px-G_114,_Ardre

En annan av stenarna visar Volund, smeden och arbetaren med sina verktyg (högst upp i bild) insnärjd i kristendomens garn.. Bakom honom står en av Niduds unga söner, som kommit för att se mästaren i arbete.

Steg för steg, bit för bit tar vi tillbaka det som är vårt. Än smider vi, och segt och oförtröttligt blir arbetet gjort. Eller, för att citera Hávamál, i den 126 strofen:

Ráðumk þér, Loddfáfnir,en þú ráð nemir, -njóta mundu, ef þú nemr,þér munu góð, ef þú getr -:skósmiðr þú verirné skeftismiðr,nema þú sjalfum þér séir:skór er skapaðr illaeða skaft sé rangt,þá er þér böls beðit. – i min översättning: ”Det råder jag dig, Loddfafner – om du råd tager – njuta får du, om du rådet lyder – dig går det väl, om du gitter: Varken skosmed eller Skaftsmred skall du vara annat än till dig själv. För om skorna inte passar, eller skaftet blir snett – då önskas det ont över dig…