Hednandet fortsätter på Island..

Den engelskspråkiga nyhetssajten ”The Reykjavik Grapevine” rapporterar att hednandet av Island fortsätter i stadig takt. Enligt den senaste kvartalsrapporten från landets officiella statistikmyndighet, Tjodskrá Islands (jämför namnet Svitjod – dvs Sveafolket – ”Tjod” betyder nämligen folk) så faller den sk Tjodkirkjan eller den Evangelisk-Protestantiska Kyrkan på Island ytterligare.

Mellan 1 December 2018 och 1 Februari 2019 lät 139 personer hedna sig på Island. Bara 232,533 av dessa besvärliga kristna återstår. Islands befolkning är nu uppe i 357,050, vilket gör endast 65 % till medlemmar i denna protestantiska kyrka. Island ligger något efter Sverige, där den fd. statskyrkan nu bara har 58 % av befolkningen i sitt järngrepp, och fortsätter att beskatta varje individ med miljonbelopp, ett helt liv igenom. Lyckligt nog minskar denna kristendom med 1% varje år, vilket är en trend sedan årtionden tillbaka.

Asatruarfelagid är nu Islands fjärde största andliga samfund, efter den haltande gamla statskyrkan, katolikerna, och frikyrkorna i Reykjavik och Hafnarfirdhi. Med tanke på att en stor majoritet av Islänningarna faktiskt helt eller delvis tror på existensen av Huldufolk, dvs Alfer och andra rent Hedniska väsen, som går tillbaka på Asatron (inte att förväxla med fantasy-litteraturens alver och andra sakramentskade dumheter !) så är den rena och ursprungliga hedendomen mycket mer utbredd på ön än man skulle kunna tro.

En mycket oroande tendens är tyvärr att den katolska kyrkan också växer på ön, trots allt det onda den orsakat genom flera århundraden av förtryck, häxbränningar, kättarbål, tortyr och allmän förföljelse av den isländska befolkningen. Under den danska tiden var katolicismen absolut förbjuden, liksom den också var i Sverige tills långt in på 1800-talet, och det var verkligen inte utan orsak. Dessvärre har inte mindre än 14 054 personer anammat de här katolska villolärorna. I andra, mer civiliserade länder är vampyrism och rituell kannibalism i symbolisk form (sk ”Nattvard”, som dessa kristna praktiserar) eller dyrkan av ruttnande likdelar (sk ”heliga reliker”) förbjudet, men dessvärre hotar hela denna hemska soppa att komma tillbaka till Island igen, ifall katolicismen inte stoppas innan den tagit sig in i landet. Katolikerna har också erkänt flera och långtgående sexövergrepp emot isländska barn och kvinnor i flera år.

Det bästa vore nog, om samtliga katoliker utvisades på livstid, och fick lämna ön – precis som de också borde lämna vårt Sverige ifred – för den sortens religioner som förgriper sig på barn, kan man bara inte acceptera..

Hedna Hedna Hedna – också DU kan bli Hedning – Använd denna länk !

Att försvara oss själva, våra länder och våra kvinnor och barn emot Katolicism, Islam och liknande livsåskådningar är en helig plikt för envar Hedning. Närvaron av totalitära samhällsuppfattningar som de här, kan inte tolereras i en modern stat eller ett modernt samhälle. De måste bort, helt enkelt – om inte annat för våra anhörigas, vår framtids och våra efterkommandes skull. Som tur är finns nu Asatruarfelagid med 4487 organiserade medlemmar, och förhoppningsvis kan de motverka Monoteismens rasande pest, innan den får alltför starkt fäste på Island.

Kanhända finns också fler organiserade Hedningar på annat håll. Ett ”Reykjavikurgodord” finns nämnt med 24 medlemmar i statistiken, men om det är hedniskt eller inte, känner jag inte till. På Island finns också 46 954 personer av ”okänd” trosuppfattning, och 24 982 personer som säger sig inte ha någon trosuppfattning alls, utan är ”den egna kraftens män (och kvinnor)” precis som i Hednisk tid. Redan Grette den starke, Islands nationalhjälte, var en sådan man – kompromisslös ateist som han var.

Slutligen finns nu också 2 879 medlemmar i ”Sidment” – Islands etiska humanister, som organiserar alla agnostiker och ateister – de är ju också Hedningar per definition, precis som vi, för Hedning är man, om man omfattar Polyteism, i motsats till alla Monoteistiska livsåskådningar. Tråkigt nog finns också Menningarsetur múslima á Íslandi, men denna och andra hemska sekter – som inte borde få vistas i de Nordiska länderna – har bara 386 medlemmar – än så länge – och vi får väl hoppas, att Islands befolkning tar sitt förnuft till fånga och hindrar Islam eller all Monoteism från att sprida sig ytterligare. ”Zuisterna” slutligen, har fortfarande ca 1588 medlemmar, men detta kristna bedrägeri – som jag nyligen berättade om – har nog sett sina bästa dagar.

Allt nog. Våra Gudar och Gudinnor lever. Vår tid ska komma, och makterna skall vakna !

 

Annonser

Dansk Hednisk sajt uppger att det Isländska Gudahovet ”snart” ska vara klart.

Det stora Gudahovet på Öskjuhlíð utanför Reykjavik är fortfarande under byggnad, trots att det enligt de ursprungliga planerna skulle ha varit klart redan sommaren 2018. Nu uppger en dansk informationssajt om Asatro på Engelska, att Gudahovet – som inte är ett ”tempel” (det är helt fel ord i sammanhanget) snart skall vara klart, vilket förmodligen kan tolkas som om det ytterst omfattande byggnadsprojektet skulle fullbordas sommaren 2019 istället…

 

Annars har det varit ytterst tunnsått med nyheter om Asatrufelagidhs sedan mer än 40 långa år hett efterlängtade projekt, och knappt en enda rad om hur bygget utvecklar sig har synts till på Internet. Med en golvyta på mer än 350 kvadratmeter och en avancerad design i glas och betong, ritad av en av islands främsta arkitektkontor är detta inte något billigt bygge, och enligt tidigare uppgifter skall grundläggning och markarbeten skett även under vintern 2017-2018, även om man vanligen inte byggt hus på det sättet i de nordiska länderna. Orsaken till förseningarna är fortfarande okänd, men tros enligt mig vara ett resultat av åtskilliga ”fula trick” från olika kristna frikyrkor på Island.

Asatrufelagid har nu 4000 medlemmar på ön, och växer stadigt, men för tre år sedan uppstod plötsligt ett tidigare totalt okänt samfund, som kallar sig ”Zuister” och påstår att de skulle dyrka fornsumeriska gudar istället för de Nordiska. Den Isländska tidningen Visir berättar mer om detta kristna bedrägeri, och hur de påstådda ”Zuisterna” plötsligt kunde narra till sig stora statsbidrag, som annars skulle kunna ha kommit Asatrufelagid till del, eftersom det samfundet är det enda icke-Monoteistiska alternativet på hela Island. Dessa kristna i förklädnad etablerade sig plötsligt som ”sprängkandidater” och lovade sina medlemmar att de skulle få stora summor pengar tillbaka på inbetalda medlemsavgifter, och smarta investeringar som ”Zuisternas” ledning skulle göra.

Men, det blev ingenting av det. Ganska snart kunde man se, hur Zuisternas ledare Einar Ágústsson år 2017 blev dömd till mer än tre års fängelse för grovt bedrägeri, och svindel på statsbidrag för mer än 36 miljoner Isländska kronor. Han tog också ut ”lön” av sitt nygrundade samfund på mer än 4,5 miljoner isländska kronor – och allt finansierades till stora delar med statsbidrag, eftersom den isländska lagen är skriven så att olika samfund får bidrag av staten enligt sitt medlemsantal, samtidigt som det inte sker någon större kontroll av var pengarna tar vägen..

Detta skulle i så fall förklara, varför Asatrufelagid år 2018 plötsligt blev av med alla bidrag till sitt bygge, och hur detta avstannat; även om det inte går att bevisa detta. Den isländska tidningen skriver mycket om hur personerna bakom ”Zuismen” plötsligt försvunnit och gjort sig osynliga bakom ”brevlådeföretag” och skumma adresser i Reykjavik, och hur man inte lyckats få tag på dem. Det mesta tyder följaktligen på, att detta varit åter ett kristet bedrägeri, som många islänningar låtit lura sig av…

Nu läser inte jag modern isländska mer än som ren amatör, eller delvis med hjälp av google translate. Mer information av våra sagesmän på Island eller i Norden vore tacknämligt…