Isländska Asatrufélagid fyller 50 år

21 april i år kunde Frettabladid på Island berätta om hur Isländska Asatrufélagid fyller 50 år i år, och samtidigt förklarade dess Allsherjargodi Hilmar Örn Hilmarsson att det länge efterlängtade Gudahovet kommer stå klart nästa år – se tidigare inlägg i ämnet.

Islänningarna firar sitt Segerblot 21 april, eftersom man då av tradition firar inledningen på sommarhalvåret, men egentligen är sanningen om Asatrufelagids tillkomst äldre än 1972.– Det fanns människor runt Sveinbjörn Beinteinsson som hade träffats sedan 1960 i tionde sommarveckan på Þingvellir, säger Hilmar Örn Hilmarsson. ”Detta var en liten grupp människor, mestadels från Borgarfjörður, som ville återuppliva denna gamla tradition.

Håll Island Asatroget !

Redan från början var kristna fundamentalister emot det hela, men de sanna islänningarna under den legendariske Sveinbjörn Benteinsson gav sig inte. Idag finns mer än 6000 organiserade Asatrogna på ön, och kampen går vidare sedan 50 långa år. Undersökningar visar dock, att de flesta Islänningar iakttar Asatrons bruk lite till mans, och folktron är i stora drag oförändrad på ön. Kontoret och delar av det bibliotek som kommer byggas vid det nya gudahovet är redan klart, trots att kristna grupper lyckats få Asatrufelagid avstängt från alla statliga bidrag. Men firats har det, och blotas skall det ännu mer, när allt står klart !

Arkitektritningar av det nya Gudahovet (under byggnad sedan 2015)– som blir det första på Island sedan 1000 år – Hedniska Tankar gratulerar !

Island HEDNAS också snabbare än man trott

Tjodskrá Islands, den isländska motsvarigheten till SCB eller Statistiska Centralbyrån (ibland känd om Sadistiska Centralbyrån) i Sverige, publicerade den 10 Augusti i år data, som visar att Isländska Asatrufélagid för tredje året i rad är det samfund av alla, som går mest framåt i antal nya medlemmar sett.

Den kristna lutheranska kyrkan på Island, som fortfarande påstår att den skulle vara en ”tjodkirka” eller Folkkyrka, och alltså ha någotslags konstig ensamrätt på att företräda Islands folk, fastän det officiellt råder religionsfrihet och åsiktsfrihet även där, har nu minskat till 62 % av befolkningen, vilket motsvarar Sverige anno 2015 ungefär.  Ni kan studera Hlutfall Ibua eller utfallet för Islands innebyggare här:

Såhär såg alltså situationen ut den 1 Juni 2020 – men nu måste vi ta hänsyn till följande:

Alls voru 26.946 einstaklingar skráðir utan trú- og lífsskoðunarfélaga þann 1. júlí sl. eða 7,3% landsmanna.

Alls eru 54.342 landsmanna með ótilgreinda skráningu eða 14,8%.

14,8 % av islänningarna vägrade alltså att uppge vilken trosuppfattning de har, och ibland denna grupp döljer sig väldigt många Hedningar, eftersom Hedendomen INTE är en bekännelse-religion, som islam eller kristendomen. Man vet också att väldigt många islänningar tror på Huldufolk och än idag omfattar rent hedniska trosföreställningar, men att få vill erkänna det helt öppet, och inför myndigheterna. 7,3 % uppger sig vara helt utan trosföreställningar, och är därför Hedningar även de.

Asatrufélagid, eller de Organiserade Asatroende (till skillnad från de icke-organiserade dito) ökade under första halvåret 2020 sitt medlemstal med 244 medlemmar, och är nu 4764 + 244 = 5008 medlemmar inalles, vilket motsvarar 1,37 % av befolkningen, men till det måste vi lägga minst 7,3 %, samt alla de övriga hedniska samfund som finns på ön, bland annat 3507 organiserade Humanister.

Mest av alla tappade de kristna, samt zuisterna, en kristen grupp som påstår att de ska vara anhängare av den fornsumeriska religionen; men som lanserades som en kristen komplott bara för att beröva Asatrúfelagid dess statsbidrag (samfund på Island får statsstöd enligt sin relativa storlek, istället för genom vanstyre och kristna fördomar, som präglat SST, ”Nämnden för Stöd Till Trossamfund”, en myndighet Regeringen Löfvén inrättat). Zuisternas anförare arresterades och dömdes senare för omfattande bidragsfusk, och en lång serie ekonomiska bedrägerier, något den katolska kyrkan på island – liksom i Norge och Sverige också kan ha ägnat sig åt.

Visste du att Berndt Eidsvig, den katolske Ärkebiskopen av Norge, har blivit åtalad och dömd för ekonomiska bedrägerier på över 80 miljoner Norska Kronor ?

Katolikerna i Norge uppfann falska medlemmar under uppdiktade namn, något både Sydsvenskan i Sverige och norska media rapporterat om. Man överdrev sina egna medlemssiffror med femsiffriga belopp, alltså över 10 000 medlemmar som inte alls fanns, utan bara var påhittade. Norska staten har lurats på över 160 miljoner kronor, genom många år.

Norsk Polis var år 2016 tvungen att konfiskera Katolska Kyrkans medlemsregister, sedan kristen korruption nått oanade höjder…

På Island påstår nu Katolikerna helt fräckt, att de skulle ha 14 686 medlemmar, men detta är antagligen starkt överdrivet. Isländska Folkekirken påstår att 230 692 islänningar skulle vara medlemmar hos dem, men det är också föga trovärdigt, och bygger antagligen på halvsanningar och lögner.

I Sverige betalade SST ut mer än 1,1 miljoner kronor till katolikerna förra året, bidrag som denna världens absolut rikaste kyrka inte behöver. Totalt slösade man bort 78 miljoner kronor i skattepengar på Islamisering, Monoteistiska förkunnelser och annat, som både skadar demokratin i Sverige och det svenska samhället.

På Island, däremot – visar den organiserade Asatron och hedendomen en ständig stegring. Här ett diagram från Tjodskrá Islands, som visar fördelningen bland fria, Hedniska män och kvinnor på Asarnas och Vanernas ö i Nordatlanten !

Goda Nyheter från Island – ASATRO och HUMANISM ökar, Kristendomen MINSKAR

Det isländska nyhetsmagasinet Reykjavik Grapevine, som skrivs på Engelska men behandlar vårt Nordiska grannland, har goda nyheter. Den avskyvärda Kristendomen minskar på ön, och Hedendom och Humanism går segrande över Islands vidder. Siffror från Tjodhskra Islands, motsvarigheten till SCB hos oss, visar att den påstådda ”Folkkyrkans” medlemstal på intet sätt ökar, detta Covid-19 epidemins år. Istället minskar de kristnas antal hela tiden, och nu är de nere på 62 % av befolkningen.

Snart ett hedniskt land, med en rent Nordisk kultur…

Dessvärre har också 4 % katoliker nästlat sig in i vårt Nordiska grannland, som i mer än 500 år varit protestantiskt, och där de inte hör hemma och inte skall vara. Men 33 % av Islänningarna är nu Hedningar, och erkänner det rakt fram och öppet, även inför myndigheterna. Tidigare undersökningar har visat, att även de påstått kristna islänningarna i mycket stor utsträckning tror på rent hedniska föreställningar som vättar och andra av folktrons väsen – som Alferna eller Förfädernas faktiska, fysiska existens – denna andel har angetts till så stor som 10 – 25 % av de kristna, varför Island snart kan ha en hednisk majoritetsbefolkning.

Berget Alfaborg på Island, där man ännu anser att förfäderna lever

Humanisterna på Island, Sidhmennt, ökar snabbast av alla trossamfund på Island med 225 nya medlemmar mellan 1 Januari och 1 Juni i år. Under samma tid fick Asatrufélagidh, det andra snabbast växande samfundet 179 nya medlemmar, och har antagligen nu över 5302 organiserade hedningar – Hedendomens hårda kärna som snart kan befria landet. Även om bara 1,4 % av Hedningarna är organiserade i Asatrufélagids form har minst 25 % av befolkningen uppgett att de tar klart avstånd från alla kristna kyrkor, och definierar sig som hedningar utan någon särskild organisationstillhörighet, varför det verkliga antalet Hedningar fortfarande ligger kring en tredjedel av befolkningen, eller mycket mera.

Själv har jag minst tre trogna vänner och läsare, som under Regeringen Löfvén emigrerat till Island, och numera bor där, fria från sk ”Multikulturalism” och annan förföljelse.

De vill inte längre bo i ett land, där tvångsreligioner från Mellersta Östern, som Islam och Kristendom skall spridas överallt, och i ett land där etniska svenskar inte längre kan kontrollera samhällsutvecklingen i det land de själva ärvt, och fortfarande lever i. Därför har de flyttat till Island, och så säger de själva om orsakerna till det. För egen del anser jag att det är varje svensk och svenskas självklara skyldighet och plikt att stanna kvar och försvara det andra territoriet emot islam, kristendom och andra totalitära samhällsuppfattningar, liksom de personer som inte hör hit och inte skall vistas här, av uppenbara skäl och med tanke på det allmänna säkerhetsläget.

Också under forntiden, när Island upptäcktes och koloniserades av Nordmännen, var förhållandena likartade. Folk flyttade till ett nybyggarland, där kristna despoter och  förtryckande kungar inte längre kunde ta ut skatt eller plåga vanligt hederligt folk med sin kristendom – och Island förblir den Nordiska Tankens och kulturens yttersta utpost – där Asatron bevarades och hyllades, också i skrift.